Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 21:1-36

21  “Ug kini ang hudisyal nga mga hukom nga imong ibutang sa ilang atubangan:+  “Kon ikaw magpalit ug usa ka ulipon+ nga Hebreohanon, siya mahimong ulipon sa unom ka tuig, apan sa ikapitong tuig siya mogawas ingong usa nga gipagawas nga walay bayranan.+  Kon siya mosulod nga siya ra, siya mogawas nga siya ra. Kon siya tag-iya ug asawa, nan ang iyang asawa mogawas uban niya.  Kon hatagan siya sa iyang agalon ug asawa ug kaniya siya manganak ug mga anak nga lalaki o mga anak nga babaye, ang asawa ug ang iyang mga anak maiya sa iyang agalon+ ug siya mogawas nga siya ra.+  Apan kon ang ulipon mangusog sa pag-ingon, ‘Gihigugma ko gayod ang akong agalon, ang akong asawa ug ang akong mga anak; dili ko buot nga mogawas ingong usa nga pinagawas,’+  nan ang iyang agalon magdala kaniya haduol sa matuod nga Diyos ug magdala kaniya ngadto sa pultahan o sa poste sa pultahan; ug ang iyang agalon magatusok sa iyang dalunggan pinaagi sa hilihod, ug siya mahimong iyang ulipon hangtod sa panahong walay tino.+  “Ug kon ang usa ka tawo magbaligya sa iyang anak nga babaye ingong ulipon,+ siya dili mogawas ingon sa paggawas sa mga ulipong lalaki.  Kon siya dili makapahimuot sa mga mata sa iyang agalon mao nga siya dili niya himoong puyopuyo+ hinunoa ipatubos siya, siya walay katungod sa pagbaligya kaniya ngadto sa langyawng katawhan sa iyang maluibong pagpakiglabot kaniya.  Ug kon siya iyang ihatag ngadto sa iyang anak nga lalaki, siya magabuhat ngadto kaniya sumala sa nahiangay nga katungod sa mga anak nga babaye.+ 10  Kon siya magkuhag laing asawa, ang iyang sustento, ang iyang besti+ ug ang iyang katungod sa kaminyoon+ dili pagakunhoran. 11  Kon dili niya ihatag kaniya kining tulo ka butang, nan siya gayod mogawas nga walay bayad, walay salapi. 12  “Ang maghampak sa usa ka tawo nga niana siya mamatay pagapatyon sa walay pakyas.+ 13  Apan kon siya wala magbanhig ug ang matuod nga Diyos nagtugot nga mahitabo kini sa iyang kamot,+ nan magtudlo ako ug dapit alang kanimo nga iyang kalagiwan.+ 14  Ug kon ang usa ka tawo manginit batok sa iyang isigkatawo ug iyang mapatay siya pinaagi sa pagkamalansison,+ siya imong kuhaon bisan gikan sa akong halaran aron mamatay.+ 15  Ug siya nga maghampak sa iyang amahan ug sa iyang inahan pagapatyon sa walay pakyas.+ 16  “Ug siya nga magdagit sa usa ka tawo+ ug magbaligya kaniya+ o diha sa iyang kamot siya makaplagan siya pagapatyon sa walay pakyas.+ 17  “Ug siya nga manghimaraot sa iyang amahan ug sa iyang inahan pagapatyon sa walay pakyas.+ 18  “Ug kon may mga tawo nga mag-away ug ang usa maghampak sa iyang isigkatawo pinaagig bato o sarol ug siya dili mamatay apan kinahanglang magpabilin sa iyang higdaanan; 19  kon siya mobangon ug maglakawlakaw sa gawas nga magasungkod, nan ang naghampak kaniya mahigawas sa silot; siya magbayad alang lamang sa panahon nga nawala gikan sa iyang trabaho hangtod nga iyang mapaayo siya sa bug-os. 20  “Ug kon ang usa ka tawo maghampak+ sa iyang ulipong lalaki o sa iyang ulipong babaye pinaagi sa usa ka bunal ug siya mamatay diha sa iyang kamot, siya sa walay pakyas panimaslan.+ 21  Apan, kon mabuhi pa siya ug usa o duha ka adlaw, siya dili panimaslan, tungod kay siya iya man nga salapi. 22  “Ug kon may mga tawo nga magbugnoay ug sila makapahinabog kadaot sa usa ka babayeng mabdos ug ang iyang mga anak+ ahat nga ipanganak apan walay mahitabong makamatay nga aksidente, siya sa walay pakyas pahamtangan ug danyos sumala sa ipatong kaniya sa tag-iya sa babaye; ug siya kinahanglang maghatag niini pinaagi sa mga maghuhukom.+ 23  Apan kon mahitabo ang usa ka makamatay nga aksidente, nan kamo magahatag ug kalag alang sa kalag,+ 24  mata alang sa mata, ngipon alang sa ngipon, kamot alang sa kamot, tiil alang sa tiil,+ 25  paso alang sa paso, samad alang sa samad, hampak alang sa hampak.+ 26  “Ug kon ang usa ka tawo maghampak sa mata sa iyang ulipong lalaki o sa mata sa iyang ulipong babaye ug kini iyang madaot gayod, siya magpalakaw kaniya ingong usa nga pinagawas agig bayad sa iyang mata.+ 27  Ug kon iyang mahingo ang ngipon sa iyang ulipong lalaki o ang ngipon sa iyang ulipong babaye, siya magpalakaw kaniya ingong usa nga pinagawas agig bayad sa iyang ngipon. 28  “Ug kon sungayon sa usa ka torong baka ang usa ka lalaki o usa ka babaye ug siya gayod mamatay, ang torong baka pagabatoon+ sa walay pakyas, apan ang unod niini dili pagakan-on; ug ang tag-iya sa torong baka mahigawas sa silot. 29  Apan kon ang usa ka torong baka may batasan kanhi nga manungay ug gihatagan na ug pasidaan ang tag-iya apan wala niya kini bantayi, ug kini nakapatay ug usa ka lalaki o babaye, ang torong baka pagabatoon ug usab ang tag-iya niini pagapatyon. 30  Kon ipahamtang kaniya ang usa ka lukat, nan iyang ihatag gayod ang pangtubos alang sa iyang kalag sumala sa tanan nga ipahamtang kaniya.+ 31  Kon kini nakasungay ug usa ka anak nga lalaki o nakasungay ug usa ka anak nga babaye, pagabuhaton kaniya ang subay niini nga hudisyal nga hukom.+ 32  Kon usa ka ulipong lalaki o usa ka ulipong babaye ang nasungay sa torong baka, siya magbayad ug katloan ka siklo+ ngadto sa iyang agalon, ug pagabatoon ang torong baka. 33  “Ug kon buksan sa usa ka tawo ang usa ka gahong, o kon usa ka tawo magkalot ug gahong ug dili kini tabonan, ug usa ka torong baka o asno mahulog niini,+ 34  ang tag-iya sa gahong magbayad.+ Iyang ulian ang tag-iya sa bili niini, ug ang patay nga hayop maiya. 35  Ug kon ang torong baka sa usa ka tawo makahimog kadaot sa torong baka sa lain ug kini mamatay, nan ilang ibaligya ang buhi nga torong baka ug bahinon ang bili nga gibayad alang niini; ug bahinon usab nila ang patay.+ 36  O kon nahibaloan nga batasan kanhi sa usa ka torong baka nga manungay apan wala kini bantayi sa tag-iya,+ siya sa walay pakyas magbayad+ ug torong baka alang sa torong baka, ug ang patay maiya.

Mga Footnote