Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 18:1-27

18  Karon si Jetro nga saserdote sa Midian, nga ugangang lalaki ni Moises,+ nakadungog bahin sa tanan nga gibuhat sa Diyos alang kang Moises ug alang sa Israel nga iyang katawhan, kon giunsa ni Jehova pagpagawas ang Israel sa Ehipto.+  Busa si Jetro, nga ugangang lalaki ni Moises, mikuha kang Zipora, nga asawa ni Moises, human magpalakaw kaniya,  ug sa iyang duha ka anak nga lalaki,+ ang ngalan sa usa maoy Gersom,+ “tungod kay,” miingon siya, “nahimo akong langyawng pumoluyo sa usa ka langyaw nga yuta”;  ug ang ngalan sa usa maoy Eliezer,+ “tungod kay,” sa pagkutlo kaniya, “ang Diyos sa akong amahan mao ang akong magtatabang sa pagkaagi nga siya nagluwas kanako gikan sa espada ni Paraon.”+  Busa si Jetro, nga ugangang lalaki ni Moises, ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang asawa nangadto kang Moises sa kamingawan diin siya nagkampo, sa bukid sa matuod nga Diyos.+  Unya siya nagpahibalo kang Moises: “Ako, ang imong ugangang lalaki, si Jetro,+ mianhi kanimo, ug usab ang imong asawa ug ang iyang duha ka anak nga lalaki kauban niya.”  Dihadiha si Moises migula sa pagsugat sa iyang ugangang lalaki, ug siya miyukbo ug mihalok kaniya;+ ug sila nagkomostahay sa usag usa. Human niana sila nanulod sa tolda.  Ug giasoyan ni Moises ang iyang ugangang lalaki sa tanan nga gibuhat ni Jehova kang Paraon ug sa Ehipto tungod sa Israel,+ ug sa tanang kalisdanan nga midangat kanila sa dalan,+ apan bisan pa niana si Jehova nagluwas kanila.+  Unya si Jetro nalipay tungod sa tanang kaayohan nga gibuhat ni Jehova alang sa Israel sa pagkaagi nga siya nagluwas kanila gikan sa kamot sa Ehipto.+ 10  Busa si Jetro miingon: “Dalayegon si Jehova, nga nagluwas kaninyo gikan sa kamot sa Ehipto ug gikan sa kamot ni Paraon, ug nga nagluwas sa katawhan gikan sa ilalom sa kamot sa Ehipto.+ 11  Karon naila ko nga si Jehova labaw kay sa tanang ubang mga diyos+ tungod niini nga panghitabo diin sila milihok nga mapangahason batok kanila.” 12  Unya si Jetro, ang ugangang lalaki ni Moises, nagkuha ug halad-nga-sinunog ug mga halad alang sa Diyos;+ ug si Aaron ug ang tanang ansiyano sa Israel nangadto sa pagkaon ug tinapay uban sa ugangang lalaki ni Moises, atubangan sa matuod nga Diyos.+ 13  Ug nahitabo sa pagkasunod adlaw nga si Moises milingkod ingon sa naandan sa pag-alagad ingong maghuhukom alang sa katawhan,+ ug ang katawhan nagpadayon sa pagbarog atubangan kang Moises sukad sa buntag hangtod sa gabii. 14  Ug nakita sa ugangang lalaki ni Moises ang tanan nga iyang gibuhat alang sa katawhan. Busa siya miingon: “Unsang matanga sa buhat kining imong gibuhat alang sa katawhan? Nganong ikaw nagalingkod nga nag-inusara ug ang tanang katawhan nagabarog sa imong atubangan sukad sa buntag hangtod sa gabii?” 15  Unya si Moises miingon sa iyang ugangang lalaki: “Tungod kay ang katawhan nagsigeg anhi kanako sa pagpakisayod sa Diyos.+ 16  Kon sila adunay kaso nga motungha,+ kini modangat gayod kanako ug ako magahukom tali sa usa nga hingtungdan ug sa lain, ug ang mga hukom sa matuod nga Diyos ug ang iyang mga balaod akong ipahibalo.”+ 17  Niini ang ugangang lalaki ni Moises miingon kaniya: “Dili maayo ang imong paagi sa pagbuhat. 18  Ikaw tinong maugtas, ikaw ug kining katawhan nga uban nimo, tungod kay kining buhata bug-at ra nga luwan alang kanimo.+ Dili ka makaarang sa pagbuhat niini nga ikaw ra.+ 19  Karon pamati sa akong tingog.+ Tambagan ko ikaw, ug ang Diyos magauban kanimo.+ Ikaw magsilbing hawas alang sa katawhan atubangan sa matuod nga Diyos,+ ug ikaw magdala sa mga kaso ngadto sa matuod nga Diyos.+ 20  Ug ikaw magpasidaan kanila kon unsa ang mga regulasyon ug ang mga balaod,+ ug ikaw magpahibalo kanila sa dalan nga angay nilang pagalaktan ug ang buluhaton nga angay nilang buhaton.+ 21  Apan gikan sa tanang katawhan ikaw magpili ug mga lalaki nga may katakos,+ may kahadlok sa Diyos,+ kasaligan nga mga lalaki,+ nagadumot sa dili-minatarong nga ganansiya;+ ug ikaw magbutang niini nila ibabaw kanila ingong mga pangulo sa linibo,+ mga pangulo sa ginatos, mga pangulo sa tagkalim-an ug mga pangulo sa tagnapulo.+ 22  Ug sila magahukom sa katawhan sa matag angay nga higayon; ug mahitabo nga ang matag dakong kaso ilang dad-on kanimo,+ apan ang matag gamay nga kaso sila ang maghusay. Busa pagaana kini alang kanimo, ug sila magpas-an sa luwan uban kanimo.+ 23  Kon buhaton mo kining butanga, ug ikaw gisugo sa Diyos, nan ikaw tinong makalahutay niini ug, gawas pa, kining tanan nga katawhan makapauli sa ilang dapit diha sa kalinaw.”+ 24  Dihadiha si Moises namati sa tingog sa iyang ugangang lalaki ug gibuhat niya ang tanan nga iyang giingon.+ 25  Ug si Moises nagpili ug mga lalaki nga may katakos gikan sa tibuok Israel ug naghatag kanila ug mga katungdanan ingong mga pangulo ibabaw sa katawhan,+ ingong mga pangulo sa linibo, mga pangulo sa ginatos, mga pangulo sa tagkalim-an ug mga pangulo sa tagnapulo. 26  Ug sila naghukom sa katawhan sa matag angay nga higayon. Ang bug-at nga kaso ilang dad-on kang Moises,+ apan ang matag gamay nga kaso sila ang maghusay. 27  Human niana gipagikan ni Moises ang iyang ugangang lalaki,+ ug milakaw siya paingon sa iyang yuta.

Mga Footnote