Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 17:1-16

17  Ug ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel mibiya sa kamingawan sa Sin+ nga hugnahugna, nga ilang gihimo sumala sa mando ni Jehova,+ ug nagkampo didto sa Repidim.+ Apan walay tubig nga mainom ang katawhan.  Ug ang katawhan nakiglalis kang Moises ug nag-ingon:+ “Hatagi kami ug tubig aron kami makainom.” Apan si Moises miingon kanila: “Nganong kamo nakiglalis kanako? Nganong kamo nagpadayon sa pagbutang kang Jehova sa pagsulay?”+  Ug ang katawhan didto giuhaw ug tubig, ug ang katawhan nagpadayon sa pagbagulbol batok kang Moises ug nag-ingon: “Nganong gipagawas mo kami sa Ehipto aron patyon kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayopan tungod sa kauhaw?”+  Sa kataposan si Moises mituaw kang Jehova, nga nag-ingon: “Unsay akong buhaton niini nga katawhan? Hapit na nga sila magbato kanako!”+  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Lakaw sa atubangan sa katawhan+ ug dad-a ang pipila sa mga ansiyano sa Israel ug ang imong sungkod nga imong gihampak sa Suba sa Nilo.+ Bitbita kini ug ikaw magpadayon gayod sa paglakaw.  Tan-awa! Mobarog ako atubangan nimo didto sa bato sa Horeb. Ug hampaka ang bato, ug ang tubig mogula gayod gikan niini, ug ang katawhan magainom niini.”+ Unya gibuhat kadto ni Moises atubangan sa mga mata sa mga ansiyano sa Israel.  Busa iyang gitawag ang ngalan sa maong dapit nga Masah+ ug Meriba,+ tungod sa pagpakiglalis sa mga anak sa Israel ug tungod sa ilang pagbutang kang Jehova sa pagsulay,+ nga nag-ingon: “Ania ba si Jehova sa atong taliwala o wala?”+  Ug ang mga Amalekanhon+ miabot ug nakig-away batok sa Israel didto sa Repidim.+  Niini si Moises miingon kang Josue:+ “Pagpilig mga lalaki alang kanato ug lakaw,+ pakig-away batok sa mga Amalekanhon. Ugma motindog ako sa ibabaw sa bungtod, uban sa sungkod sa matuod nga Diyos nga anaa sa akong kamot.”+ 10  Unya gibuhat ni Josue ang sumala sa giingon kaniya ni Moises,+ aron makig-away batok sa mga Amalekanhon; ug si Moises, si Aaron ug si Hur+ mitungas ngadto sa tumoy sa bungtod. 11  Ug nahitabo nga sa dihang giisa ni Moises ang iyang kamot, ang mga Israelinhon midaog;+ apan sa dihang gipaubos niya ang iyang kamot, ang mga Amalekanhon midaog. 12  Sa dihang bug-at na ang mga kamot ni Moises, nan sila nagkuhag bato ug nagbutang niini sa ilalom niya, ug siya milingkod niini; ug gisangga ni Aaron ug ni Hur ang iyang mga kamot, ang usa niining kilira ug ang lain nianang kilira, mao nga nagpirmi ang iyang mga kamot hangtod sa pagsalop sa adlaw. 13  Busa gibuntog ni Josue si Amalek ug ang iyang katawhan pinaagi sa sulab sa espada.+ 14  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Isulat kini diha sa basahon+ ingong handomanan ug ipahayag kini sa mga igdulungog ni Josue, ‘Akong papason sa bug-os ang handomanan ni Amalek gikan sa ilalom sa mga langit.’”+ 15  Ug si Moises nagtukod ug usa ka halaran ug nagngalan niini nga Jehova-nissi, 16  nga nag-ingon: “Tungod kay usa ka kamot batok man sa trono+ ni Jah,+ si Jehova makiggubat kang Amalek gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan.”+

Mga Footnote