Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 15:1-27

15  Niadtong higayona si Moises ug ang mga anak sa Israel miawit niini nga awit kang Jehova ug miingon sa mosunod:+ “Paawita ako kang Jehova, kay siya nahimong binayaw kaayo.+ Ang kabayo ug ang nagsakay niini iyang gilabog sa dagat.+   Akong kusog ug akong gahom si Jah,+ sanglit siya nagsilbing akong kaluwasan.+ Kini ang akong Diyos, ug ako magadayeg kaniya;+ ang Diyos sa akong amahan,+ ug ipataas ko siya.+   Si Jehova maoy kusganong lalaki sa panggubatan.+ Jehova ang iyang ngalan.+   Ang mga karo ni Paraon ug ang iyang mga kasundalohan iyang gitambog sa dagat,+ Ug ang iyang pinili nga mga manggugubat gipang-unlod sa Pulang Dagat.+   Ang nagabul-og nga mga tubig mitabon kanila;+ sila mitidlom ngadto sa kahiladman sama sa usa ka bato.+   Ang imong tuong kamot, Oh Jehova, nagpamatuod nga gamhanan sa katakos,+ Ang imong tuong kamot, Oh Jehova, makagupok ug kaaway.+   Ug sa imong hilabihang pagkalabaw ikaw makapukan nilang motindog batok kanimo;+ Ikaw magpadala sa imong nagasilaob nga kasuko, kini molamoy kanila sama sa dagami.+   Ug pinaagi sa gininhawa gikan sa mga buho sa imong ilong+ ang mga tubig mitipun-og; Kini sila mipondo sama sa usa ka diki sa mga baha; Ang nagabul-og nga mga tubig mitibuok sa kinapusoran sa dagat.   Ang kaaway miingon, ‘Mogukod ako!+ Moapas ako!+ Magbahinbahin ako sa inagaw!+ Ang akong kalag mapuno kanila! Akong hulboton ang akong espada! Abogon sila sa akong kamot!’+ 10  Ikaw mihuyop pinaagi sa imong gininhawa,+ ang dagat mitabon kanila;+ Sila miunlod samag tingga diha sa halangdong katubigan.+ 11  Kinsa taliwala sa mga diyos ang sama kanimo, Oh Jehova?+ Kinsa ang sama kanimo, nga nagpamatuod nga mahimayaon sa pagkabalaan?+ Ang Usa nga pagakahadlokan+ uban ang mga awit sa pagdayeg,+ ang Usa nga nagabuhat ug mga kahibulongan.+ 12  Imong gituy-od ang imong tuong kamot,+ ang yuta milamoy kanila.+ 13  Sa imong mahigugmaong-kalulot ikaw nagtultol sa katawhan nga imong gibawi;+ Sa imong kusog ikaw tinong maghatod kanila ngadto sa imong balaang puloy-anang dapit.+ 14  Ang mga katawhan makadungog gayod,+ sila magubot;+ Ang mga molupyo sa Pilistia hupngan sa kaul-ol sa pagpanganak.+ 15  Nianang panahona ang mga sultan sa Edom tinong mangatugaw; Kon bahin sa malupigong mga magmamando sa Moab, sila mangurog.+ Ang tanang molupyo sa Canaan mangaluya.+ 16  Ang kahadlok ug kalisang modangat kanila.+ Tungod sa kadako sa imong bukton sila dili makalihok sama sa usa ka bato, Hangtod makaagi ang imong katawhan,+ Oh Jehova, Hangtod makaagi+ ang katawhan nga imong gipatungha.+ 17  Ikaw magdala kanila ug magtanom kanila sa bukid sa imong panulondon,+ Sa usa ka piho nga dapit nga imong giandam aron imong puy-an,+ Oh Jehova, Usa ka sangtuwaryo,+ Oh Jehova, nga gitukod sa imong mga kamot. 18  Si Jehova magmando ingong hari hangtod sa panahong walay tino, bisan hangtod sa kahangtoran.+ 19  Sa dihang ang mga kabayo ni Paraon+ uban sa iyang mga karo nga iggugubat ug sa iyang mga sundalong mangangabayo miadto sa dagat,+ Gipabalik ni Jehova ang katubigan sa dagat ibabaw kanila,+ Samtang ang mga anak sa Israel milatas sa mamalang yuta sa taliwala sa dagat.”+ 20  Ug si Miriam nga manalagna nga igsoong babaye ni Aaron+ mikuhag tamborin;+ ug ang tanang kababayen-an migawas uban kaniya nga may mga tamborin ug nanayaw.+ 21  Ug si Miriam mitubag sa kalalakin-an:+ “Pag-awit kang Jehova,+ kay siya nahimong binayaw kaayo.+ Ang kabayo ug ang nagsakay niini iyang gilabog sa dagat.”+ 22  Sa ulahi gipabiya ni Moises ang Israel gikan sa Pulang Dagat ug miadto sila sa kamingawan sa Sur+ ug nagpadayon pagpanaw sulod sa tulo ka adlaw sa kamingawan, apan sila wala makakaplag ug tubig.+ 23  Unya sila nakaabot sa Mara,+ apan sila wala makainom sa tubig sa Mara tungod kay mapait kini. Mao nga iyang gitawag ang ngalan niini nga Mara.+ 24  Ug ang katawhan nagbagulbol batok kang Moises,+ nga nag-ingon: “Unsay atong imnon?” 25  Unya siya mituaw kang Jehova.+ Busa si Jehova nagtultol kaniya ngadto sa usa ka kahoy, ug kini iyang gilabay sa tubig ug ang tubig nahimong tam-is.+ Didto nagtukod Siya alang kanila ug usa ka regulasyon ug usa ka panig-ingnan sa paghukom ug didto iyang gibutang sila sa pagsulay.+ 26  Ug siya miingon: “Kon kamo hugot nga mamati sa tingog ni Jehova nga inyong Diyos ug magbuhat kon unsay matarong sa iyang mga mata ug magpatalinghog gayod sa iyang mga sugo ug magtuman sa tanan niyang regulasyon,+ dili ko ipadangat kaninyo ang bisan unsang balatian nga akong gipadangat sa mga Ehiptohanon;+ tungod kay ako mao si Jehova nga nagaayo kaninyo.”+ 27  Human niana sila nahiabot sa Elim, diin didto may napulog-duha ka tubod sa tubig ug kapitoan ka kahoyng palma.+ Busa sila nagkampo didto duol sa tubig.

Mga Footnote