Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 14:1-31

14  Si Jehova karon misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga kinahanglan silang mamalik ug magkampo atubangan sa Pihahirot taliwala sa Migdol ug sa dagat nga malantaw sa Baal-zepon.+ Sa atubangan niini kamo magkampo duol sa dagat.  Unya si Paraon moingon gayod labot sa mga anak sa Israel, ‘Sila nanghisalaag diha sa yuta. Sila gilibotan sa kamingawan.’+  Busa akong tugotan nga mogahi ang kasingkasing ni Paraon,+ ug siya tinong mogukod kanila ug ako makabaton ug himaya alang sa akong kaugalingon pinaagi kang Paraon ug sa tanan niyang kasundalohan;+ ug ang mga Ehiptohanon makaila gayod nga ako mao si Jehova.”+ Tuod man kana ang ilang gibuhat.  Sa ulahi gitaho ngadto sa hari sa Ehipto nga nanglayas ang katawhan. Dihadiha ang kasingkasing ni Paraon ingon man sa iyang mga alagad nausab labot sa katawhan,+ mao nga sila miingon: “Unsa kining atong gibuhat, nga atong gipalakaw ang Israel gikan sa pagkahimong ulipon+ kanato?”  Busa iyang giandam ang iyang mga karo nga iggugubat, ug gidala niya ang iyang katawhan uban kaniya.+  Ug iyang gidala ang unom ka gatos ka piniling karo+ ug tanang uban pang mga karo sa Ehipto ug mga manggugubat sakay sa matag usa niini.  Busa gitugotan ni Jehova nga mogahi ang kasingkasing ni Paraon nga hari sa Ehipto,+ ug siya migukod sa mga anak sa Israel, samtang ang mga anak sa Israel nanggula uban ang binayaw nga kamot.+  Ug ang mga Ehiptohanon migukod kanila, ug ang tanang kabayo sa mga karo ni Paraon ug ang iyang mga sundalong mangangabayo+ ug ang iyang mga kasundalohan nakaapas kanila samtang sila nagkampo duol sa dagat, dapit sa Pihahirot nga malantaw sa Baal-zepon.+ 10  Sa dihang duol na si Paraon, ang mga anak sa Israel miyahat sa ilang mga mata ug ania, ang mga Ehiptohanon nagsunod kanila; ug ang mga anak sa Israel nangahadlok pag-ayo ug mituaw kang Jehova.+ 11  Ug sila miingon kang Moises: “Tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto nga ikaw nagdala kanamo dinhi aron mangamatay sa kamingawan?+ Unsa kining imong gibuhat kanamo sa pagpagawas kanamo gikan sa Ehipto? 12  Dili ba kini ang pulong nga among gisulti kanimo sa Ehipto, nga nag-ingon, ‘Pasagdi lang kami, aron kami mag-alagad sa mga Ehiptohanon’? Kay mas maayo pa alang kanamo nga mag-alagad sa mga Ehiptohanon kay sa mangamatay kami sa kamingawan.”+ 13  Unya si Moises miingon sa katawhan: “Ayaw kamo kahadlok.+ Barog nga malig-on ug tan-awa ang kaluwasan ni Jehova, nga iyang himoon alang kaninyo karong adlawa.+ Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karong adlawa dili na ninyo makita pag-usab, dili, dili na gayod.+ 14  Si Jehova makig-away alang kaninyo,+ ug maghilom kamo.” 15  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Nganong ikaw nagpadayon sa pagtuaw kanako?+ Sultihi ang mga anak sa Israel nga kinahanglan silang manghipos ug mogikan. 16  Kon bahin kanimo, iisa ang imong sungkod+ ug ituy-od ang imong kamot ibabaw sa dagat ug pikasa kini,+ aron ang mga anak sa Israel makalatas sa taliwala sa dagat diha sa mamalang yuta.+ 17  Kon bahin kanako, ania, akong tugotan nga mogahi+ ang mga kasingkasing sa mga Ehiptohanon, aron sila mogukod kanila ug aron ako makabaton ug himaya alang sa akong kaugalingon pinaagi kang Paraon ug sa tanan niyang kasundalohan, sa iyang mga karo nga iggugubat ug sa iyang mga sundalong mangangabayo.+ 18  Ug ang mga Ehiptohanon makaila gayod nga ako si Jehova sa dihang makabaton ako ug himaya alang sa akong kaugalingon pinaagi kang Paraon, sa iyang mga karo nga iggugubat ug sa iyang mga sundalong mangangabayo.”+ 19  Unya ang manulonda+ sa matuod nga Diyos nga nag-una sa kampo sa Israel mibiya ug miadto sa ilang luyo, ug ang haligi nga panganod mibiya gikan sa ilang unahan ug mibarog sa luyo nila.+ 20  Busa nagpataliwala kini sa kampo sa mga Ehiptohanon ug sa kampo sa Israel.+ Sa usa ka bahin, kini panganod nga inubanan sa kangitngit. Sa laing bahin, kini nagpadayon sa pagdan-ag sa gabii.+ Ug kini nga pundok wala mahiduol niana nga pundok sa tibuok gabii. 21  Si Moises karon nagtuy-od sa iyang kamot ibabaw sa dagat;+ ug si Jehova nagpabalik sa dagat pinaagi sa usa ka makusog nga hangin nga timog sa tibuok gabii ug naghimo sa dulang sa dagat nga mamalang yuta,+ ug napikas ang katubigan.+ 22  Unya ang mga anak sa Israel milatas sa taliwala sa dagat sa mamalang yuta,+ samtang ang katubigan nahimong paril nila sa ilang tuo ug sa ilang wala.+ 23  Ug ang mga Ehiptohanon migukod, ug ang tanang kabayo ni Paraon, ang iyang mga karo nga iggugubat ug ang iyang mga sundalong mangangabayo migukod kanila,+ ngadto sa taliwala sa dagat. 24  Ug nahitabo panahon sa pagbantay sa kabuntagon nga si Jehova mitan-aw sa kampo sa mga Ehiptohanon gikan sa sulod sa haliging kalayo ug sa panganod,+ ug iyang gipaguliyang+ ang kampo sa mga Ehiptohanon. 25  Ug iyang gipanangtang ang mga ligid sa ilang mga karo mao nga naglisod sila pagpadagan niini;+ ug ang mga Ehiptohanon nag-ingon: “Mangalagiw kita gikan sa pakigharong sa Israel, tungod kay si Jehova tino nga nagapakig-away alang kanila batok sa mga Ehiptohanon.”+ 26  Sa kataposan si Jehova miingon kang Moises: “Ituy-od ang imong kamot sa ibabaw sa dagat,+ aron mobalik ang mga tubig ibabaw sa mga Ehiptohanon, sa ilang mga karo nga iggugubat ug sa ilang mga sundalong mangangabayo.” 27  Si Moises dihadiha mituy-od sa iyang kamot ibabaw sa dagat, ug ang dagat mibalik sa naandang kahimtang niini sa pagsingabot sa kabuntagon. Sa kasamtangan ang mga Ehiptohanon nangalagiw aron sa paglikay niini, apan gibanlod ni Jehova ang mga Ehiptohanon ngadto sa taliwala sa dagat.+ 28  Ug nagpadayon sa pagbalik ang katubigan.+ Sa kataposan kini nagtabon sa mga karo nga iggugubat ug sa mga sundalong mangangabayo nga iya sa tanang kasundalohan ni Paraon nga migukod kanila ngadto sa dagat.+ Walay bisan usa kanila ang nahibilin.+ 29  Kon bahin sa mga anak sa Israel, milakaw sila sa mamalang yuta sa taliwala sa salog sa dagat,+ ug alang kanila ang mga tubig maoy paril sa ilang tuo ug sa ilang wala.+ 30  Busa niadtong adlawa giluwas ni Jehova ang Israel gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon,+ ug nakita sa Israel ang mga Ehiptohanon nga mga patay na didto sa baybayon.+ 31  Nakita usab sa Israel ang dakong kamot nga gipalihok ni Jehova batok sa mga Ehiptohanon; ug ang katawhan nangahadlok kang Jehova ug nagbutang ug pagtuo kang Jehova ug kang Moises nga iyang alagad.+

Mga Footnote