Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 13:1-22

13  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon:  “Balaana kanako ang matag panganay nga lalaki nga nagabukas sa matag tagoangkan taliwala sa mga anak sa Israel, taliwala sa mga tawo ug sa mga mananap. Kini akoa.”+  Ug si Moises miingon sa katawhan: “Hinumdomi ninyo kining adlawa nga migula kamo gikan sa Ehipto,+ gikan sa balay sa mga ulipon, tungod kay pinaagi sa kusog sa iyang kamot nga si Jehova nagpagawas kaninyo gikan dinhi.+ Busa walay bisan unsa nga may lebadura nga pagakan-on.+  Niining adlawa sa bulan nga Abib kamo mogula.+  Ug mahitabo gayod nga sa dihang ikaw madala na ni Jehova ngadto sa yuta sa mga Canaanhon ug sa mga Hitihanon ug sa mga Amorihanon ug sa mga Hivihanon ug sa mga Jebusihanon,+ nga iyang gipanumpa ngadto sa imong mga katigulangan nga ihatag kanimo,+ usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos,+ nan ikaw magbuhat gayod niini nga pag-alagad niining bulana.  Pito ka adlaw nga magakaon ka ug mga tinapay nga walay igpapatubo,+ ug sa ikapito ka adlaw maoy usa ka pista alang kang Jehova.+  Ang mga tinapay nga walay igpapatubo pagakan-on sulod sa pito ka adlaw;+ ug walay bisan unsa nga may lebadura ang makita diha kanimo,+ ug walay minasang igpapatubo ang makita diha kanimo sulod sa tanan mong mga utlanan.+  Ug ikaw magsulti sa imong anak nianang adlawa, nga mag-ingon, ‘Tungod kana sa gibuhat ni Jehova kanako sa dihang migula ako sa Ehipto.’+  Ug kini magsilbing usa ka timaan alang kanimo diha sa imong kamot ug ingong usa ka handomanan taliwala sa imong mga mata,+ aron nga ang balaod ni Jehova maanaa sa imong baba;+ tungod kay pinaagi sa usa ka kamot nga kusgan nga si Jehova nagpagawas kanimo gikan sa Ehipto.+ 10  Ug tumanon mo gayod kining lagdaa sa tinudlong panahon niini tuigtuig.+ 11  “Ug mahitabo gayod nga sa dihang si Jehova magdala na kanimo ngadto sa yuta sa mga Canaanhon,+ ingon sa iyang gipanumpa kanimo ug sa imong mga katigulangan,+ ug sa dihang iyang ihatag na kini kanimo, 12  nan ihatag mo gayod kang Jehova ang matag usa nga nagabukas sa tagoangkan,+ ug ang matag panganay, ang nati sa usa ka mananap,+ nga maimo unya. Ang mga laki iya ni Jehova.+ 13  Ug ang matag panganay nga asno imong tubson sa usa ka karnero, ug kon dili mo kini tubson, nan balion mo ang liog niini.+ Ug ang matag panganay sa tawo taliwala sa imong mga anak nga lalaki imong pagatubson.+ 14  “Ug mahitabo gayod nga kon ang imong anak magpakisayod kanimo sa ulahi,+ nga mag-ingon, ‘Unsay kahulogan niini?’ nan ikaw magsulti kaniya, ‘Pinaagi sa kusog sa iyang kamot nga si Jehova nagpagawas kanamo gikan sa Ehipto,+ gikan sa balay sa mga ulipon.+ 15  Ug nahitabo nga si Paraon nagmagahi sa pagpalakaw kanamo,+ ug gipatay ni Jehova ang matag panganay sa yuta sa Ehipto,+ gikan sa panganay sa tawo hangtod sa panganay sa mananap.+ Mao nga ako naghalad kang Jehova sa tanang laki nga nagbukas sa tagoangkan,+ ug ang matag panganay sa akong mga anak nga lalaki akong ginatubos.’+ 16  Ug kini magsilbing usa ka timaan diha sa imong kamot ug ingong usa ka bugkos sa agtang sa taliwala sa imong mga mata,+ tungod kay pinaagi sa kusog sa iyang kamot nga si Jehova nagpagawas kanato gikan sa Ehipto.”+ 17  Ug nahitabo sa pagpalakaw ni Paraon sa katawhan nga ang Diyos wala magdala kanila agi sa yuta sa mga Filistehanon tungod lamang kay duol kini, kay ang Diyos miingon: “Magbasol unya ang katawhan sa dihang makakita sila sa gubat ug mamalik sa Ehipto.”+ 18  Busa gipalibot sa Diyos ang katawhan agi sa kamingawan sa Pulang Dagat.+ Apan nahan-ay alang sa gubat nga ang mga anak sa Israel migawas sa yuta sa Ehipto.+ 19  Ug si Moises nagdala sa mga bukog ni Jose, tungod kay maugdang niyang gipapanumpa ang mga anak sa Israel, nga nag-ingon: “Ang Diyos sa walay pakyas magliso sa iyang pagtagad nganha kaninyo,+ ug dad-on gayod ninyo ang akong mga bukog pagawas dinhi uban kaninyo.”+ 20  Ug migikan sila sa Sucot ug nagkampo sa Etam sa daplin sa kamingawan.+ 21  Ug si Jehova nag-una kanila sa maadlaw diha sa usa ka haligi nga panganod aron sa pagtultol kanila sa agianan,+ ug sa magabii diha sa usa ka haligi nga kalayo aron sa paghatag kanila ug kahayag sa paglakaw sa maadlaw ug sa magabii.+ 22  Ang haligi nga panganod dili mobiya gikan sa atubangan sa katawhan sa maadlaw ni ang haliging kalayo sa magabii.+

Mga Footnote