Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 1:1-22

1  Karon kini ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel nga misulod sa Ehipto uban kang Jacob; ang matag lalaki ug ang iyang panimalay misulod:+  si Ruben,+ si Simeon,+ si Levi+ ug si Juda,+  si Isacar,+ si Zabulon+ ug si Benjamin,+  si Dan+ ug si Neptali,+ si Gad+ ug si Aser.+  Ug ang tanang kalag nga migula sa balat-ang ni Jacob+ maoy kapitoan ka kalag, apan si Jose didto na sa Ehipto.+  Sa kataposan si Jose namatay,+ ug usab ang tanan niyang mga igsoon ug ang tanan niadtong kaliwatana.  Ug ang mga anak sa Israel nagmabungahon ug misanay; ug sila nagpadayon sa pagdaghan ug nagkagamhanan sa hilabihan gayod, mao nga napuno nila ang yuta.+  Sa paglabay sa panahon dihay mitindog sa Ehipto nga usa ka bag-ong hari nga wala makaila kang Jose.+  Ug siya miingon sa iyang katawhan: “Tan-awa! Ang katawhan sa mga anak sa Israel mas daghan ug mas gamhanan kay kanato.+ 10  Umari kamo! Makiglabot kita kanila nga malansison,+ kay basin sila modaghan, ug mahitabo gayod nga, kon may gubat nga modangat kanato, nan sila tinong madugang usab niadtong nagadumot kanato ug makig-away batok kanato ug mopahawa sa yuta.” 11  Busa sila nagbutang sa ibabaw nila ug mga pangulo sa pinugos nga trabaho aron sa paglupig kanila pinaagig mabug-at nga palas-anon;+ ug sila nagtukod ug mga siyudad ingong mga dapit nga tipiganan alang kang Paraon, nga mao, ang Pitom ug ang Raamses.+ 12  Apan samtang labi pa silang naglupig kanila, labi pa silang nagdaghan ug labi pa silang mikaylap, mao nga sila mibatig hilabihan nga kalisang gumikan sa mga anak sa Israel.+ 13  Busa ang mga Ehiptohanon nag-ulipon sa mga anak sa Israel ubos sa malupigong pagmando.+ 14  Ug padayon nilang gipapait ang ilang kinabuhi pinaagi sa mabug-at nga pag-ulipon diha sa pagbuhat sa pangpalitada nga yutang-kulonon+ ug sa mga tisa ug sa tanang matang sa pag-ulipon diha sa uma,+ oo, sa tanang matang sa pag-ulipon diin ilang gigamit sila ingong mga ulipon ubos sa malupigong pagmando.+ 15  Sa ulahi ang hari sa Ehipto miingon sa Hebreohanong mga mananabang,+ ang ngalan sa usa mao si Sipra ug ang ngalan sa lain mao si Pua, 16  oo, siya midangat hangtod sa punto nga siya miingon: “Sa dihang manabang kamo sa mga babayeng Hebreohanon ug sila inyong makita diha sa gak-angan alang sa pagpanganak, kon kini anak nga lalaki, inyo usab gayod kining patyon; apan kon kini babaye, kini usab gayod mabuhi.” 17  Apan, ang mga mananabang nahadlok sa matuod nga Diyos,+ ug sila wala mobuhat sumala sa gisulti kanila sa hari sa Ehipto,+ apan ilang gitipigang buhi ang mga batang lalaki.+ 18  Sa ulahi ang hari sa Ehipto nagpatawag sa mga mananabang ug miingon kanila: “Nganong gibuhat man ninyo kini, nga inyong gitipigang buhi ang mga batang lalaki?”+ 19  Sa baylo ang mga mananabang miingon kang Paraon: “Tungod kay ang mga babayeng Hebreohanon dili sama sa mga babayeng Ehiptohanon. Tungod kay sila mapiskay, manganak na sila sa dili pa moabot ang mananabang.” 20  Busa ang Diyos nagbuhat ug maayo sa mga mananabang;+ ug ang katawhan nagpadayon sa pagdaghan ug nagkagamhanan sa hilabihan. 21  Ug nahitabo nga tungod kay ang mga mananabang nahadlok man sa matuod nga Diyos, siya sa ulahi naghatag kanila ug mga panimalay.+ 22  Sa kataposan si Paraon nagmando sa tanan niyang katawhan, nga nag-ingon: “Ang tanang bag-ong nahimugso nga anak nga lalaki inyong isalibay sa suba sa Nilo, apan ang tanang anak nga babaye inyong tipigang buhi.”+

Mga Footnote