Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ester 8:1-17

8  Niadtong adlawa gihatag ni Haring Ahasuero kang Ester nga rayna ang balay ni Haman,+ ang usa nga nagpakitag pagkamabatokon sa mga Hudiyo;+ ug si Mardokeo miadto sa atubangan sa hari, tungod kay gisulti man ni Ester kon ig-unsa niya siya.+  Unya gikuha sa hari ang iyang igtitimbre nga singsing+ nga iyang gikuha gikan kang Haman ug gihatag kini kang Mardokeo; ug si Ester nagbutang kang Mardokeo nga tagdumala sa balay ni Haman.+  Dugang pa, si Ester misulti pag-usab atubangan sa hari ug mihapa atubangan sa iyang mga tiil ug mihilak ug nangamuyog+ pabor kaniya nga ipahilayo ang pagkadaotan+ ni Haman nga Agagihanon ug ang laraw+ nga iyang gilaraw batok sa mga Hudiyo.+  Unya ang hari mitunol sa setro nga bulawan+ kang Ester, ug si Ester mitindog ug mibarog atubangan sa hari.  Unya siya miingon: “Kon daw maayo alang sa hari, ug kon ako nakakaplag ug pabor+ sa iyang atubangan ug ang butang husto atubangan sa hari ug ako maayo sa iyang mga mata, ipasulat ang pagpanulo sa sinulat nga mga dokumento,+ ang laraw ni Haman nga anak ni Hamedata nga Agagihanon,+ nga iyang gisulat sa paglaglag sa mga Hudiyo+ nga anaa sa tanang sakop nga mga distrito sa hari.+  Kay unsaon ko sa pag-antos sa dihang makita ko ang kadaot nga modangat sa akong katawhan, ug unsaon ko sa pag-antos sa dihang makita ko ang kalaglagan sa akong mga paryente?”  Busa si Haring Ahasuero miingon kang Ester nga rayna ug kang Mardokeo nga Hudiyo: “Tan-awa! Ang balay ni Haman akong gihatag kang Ester,+ ug siya ilang gibitay diha sa estaka,+ tungod kay iyang gibakyaw ang iyang kamot batok sa mga Hudiyo.  Ug sa ngalan sa hari+ pagsulat kamo alang sa mga Hudiyo sumala sa kon unsa ang maayo sa inyong mga mata ug timbrehi kini pinaagi sa igtitimbre nga singsing sa hari; kay ang sinulat nga gisulat sa ngalan sa hari ug gitimbrehan sa igtitimbre nga singsing sa hari dili na mahimong paganulohon.”+  Busa gipangtawag ang mga sekretaryo+ sa hari niadtong panahon sa ikatulong bulan, nga mao, ang bulan sa Sivan, sa ikakawhaag-tulo ka adlaw niini; ug ang pagsulat nagpadayon sumala sa tanan nga gisugo ni Mardokeo ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga satrapa+ ug sa mga gobernador ug sa mga prinsipe sa sakop nga mga distrito nga gikan sa India hangtod sa Etiopia, usa ka gatos ug kawhaag-pito ka sakop nga mga distrito,+ ngadto sa matag usa ka sakop nga distrito sa kaugalingong estilo niini sa pagsulat+ ug ngadto sa matag usa ka katawhan sa kaugalingon niining pinulongan,+ ug ngadto sa mga Hudiyo sa ilang kaugalingong estilo sa pagsulat ug sa ilang kaugalingong pinulongan.+ 10  Ug siya misulat sa ngalan ni Haring+ Ahasuero ug nagtimbre+ pinaagi sa igtitimbre nga singsing sa hari+ ug nagpadala ug sinulat nga mga dokumento pinaagi sa kamot sa mga mensaherong nagkabayo,+ nga nagsakay sa mga kabayong pangkoreyo nga gigamit sa harianong pag-alagad, mga anak sa matulin nga mga bayeng kabayo, 11  nga ang hari nagtugot sa mga Hudiyo nga atua sa tanang lainlaing mga siyudad nga magtigom+ ug mobarog alang sa ilang mga kalag, sa pagpuo ug pagpatay ug paglaglag sa tanang puwersa sa katawhan+ ug sakop nga distrito nga nagpakitag pagkamabatokon kanila, mga bata ug mga babaye, ug sa pag-ilog sa ilang mga inagaw,+ 12  sa usa ka adlaw+ sa tanang sakop nga mga distrito ni Haring Ahasuero, sa ikanapulog-tulo ka adlaw+ sa ikanapulog-duha ka bulan, nga mao, ang bulan sa Adar.+ 13  Usa ka kopya+ sa sinulat ihatag ingong balaod lukop sa tanang lainlaing sakop nga mga distrito, imantala ngadto sa tanang katawhan, nga ang mga Hudiyo kinahanglang andam niining adlawa sa pagpanimalos+ sa ilang mga kaaway. 14  Ang mga mensahero,+ nga nagsakay sa mga kabayong pangkoreyo nga gigamit sa harianong pag-alagad, migikan, kay gipaabante ug gipadali+ tungod sa sugo sa hari; ug ang balaod gipagula diha sa kastilyo sa Susan.+ 15  Kon bahin kang Mardokeo, siya milakaw gikan sa atubangan sa hari nga nagsul-ob sa harianong sapot+ nga asul ug lino, nga may dakong korona nga bulawan, ug usa ka kupo sa pinong panapton,+ bisan sa balhibo sa karnero nga tininag morado.+ Ug ang siyudad sa Susan naghugyaw ug nagmalipayon.+ 16  Alang sa mga Hudiyo dihay kahayag ug pagmaya+ ug kasadya ug dungog. 17  Ug sa tanang lainlaing sakop nga mga distrito ug sa tanang lainlaing mga siyudad sa bisan diin nga ang pulong sa hari ug ang iyang balaod nakaabot dihay pagmaya ug kasadya alang sa mga Hudiyo, usa ka bangkete+ ug usa ka maayong adlaw; ug daghan sa mga katawhan+ sa yuta ang nagpahayag nga sila mga Hudiyo,+ kay giabot sila ug kalisang+ sa mga Hudiyo.

Mga Footnote