Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ester 5:1-14

5  Ug nahitabo sa ikatulo ka adlaw+ nga si Ester nagsul-ob ug harianong besti,+ ug unya siya mibarog sa sulod nga sawang+ sa balay sa hari atbang sa balay sa hari, samtang ang hari naglingkod sa iyang harianong trono didto sa harianong balay atbang sa ganghaan sa balay.  Ug nahitabo nga, sa pagkakita gayod sa hari kang Ester nga rayna nga nagbarog sa sawang, siya nakabaton ug pabor+ sa iyang mga mata, mao nga ang hari mitunol kang Ester sa setro nga bulawan+ nga diha sa iyang kamot. Si Ester karon miduol ug mihikap sa tumoy sa setro.  Unya ang hari miingon kaniya: “Unsay imong tuyo, Oh Ester nga rayna, ug unsa ang imong ihangyo?+ Hangtod sa katunga sa gingharian+—bisan gani kini ihatag kanimo!”  Sa baylo si Ester miingon: “Kon daw maayo alang sa hari, moadto ang hari uban kang Haman+ karong adlawa sa bangkete+ nga akong gihimo alang kaniya.”  Niana ang hari miingon: “Palihoka dayon ninyo si Haman+ sumala sa pulong ni Ester.” Ug ang hari ug si Haman miadto sa bangkete nga gihimo ni Ester.  Unya ang hari miingon kang Ester sa panahon sa bangkete sa bino: “Unsa ang buot mo nga pangayoon?+ Kini ihatag gayod kanimo! Ug unsa ang imong ihangyo? Hangtod sa katunga sa gingharian—bisan gani kini pagabuhaton!”  Niini si Ester mitubag ug miingon: “Ang akong pangayoon ug ihangyo mao,  Kon ako nakakaplag ug pabor sa mga mata sa hari+ ug kon daw maayo alang sa hari nga ihatag ang akong pangayoon ug molihok sa akong hangyo, moadto ang hari ug si Haman sa bangkete nga akong himoon alang kanila ugma, ug ugma akong himoon ang sumala sa pulong sa hari.”+  Busa si Haman migawas niadtong adlawa nga malipayon+ ug masadyaon sa kasingkasing; apan sa pagkakita gayod ni Haman kang Mardokeo didto sa ganghaan sa hari+ ug nga siya wala motindog+ ug wala mangurog tungod kaniya,+ dihadiha si Haman napuno sa kaaligutgot+ kang Mardokeo. 10  Hinunoa, si Haman nagpadayon sa pagpugong sa iyang kaugalingon ug miadto sa iyang balay. Unya siya nagpasugo ug gipasulod ang iyang mga higala ug si Zeres+ nga iyang asawa; 11  ug gipahayag ni Haman kanila ang himaya sa iyang mga bahandi+ ug ang pagkadaghan sa iyang mga anak+ ug ang tanang butang nga pinaagi niini siya gipadako sa hari ug kon giunsa siya pagbayaw niya nga labaw sa mga prinsipe ug sa mga alagad sa hari.+ 12  Ug si Haman miingon: “Dugang pa gayod, si Ester nga rayna walay laing gipauban sa hari ngadto sa bangkete nga iyang gihimo kondili ako ra,+ ug ugma+ ako usab gidapit niya uban sa hari. 13  Apan kining tanan—walay usa niini ang makapahimuot kanako samtang akong makita si Mardokeo nga Hudiyo nga magalingkod diha sa ganghaan sa hari.” 14  Niana si Zeres nga iyang asawa ug ang tanan niyang mga higala miingon kaniya: “Pahimoa sila ug usa ka estaka+ nga kalim-an ka maniko ang gitas-on. Unya sa pagkabuntag+ sultihi ang hari nga kinahanglang ilang bitayon si Mardokeo diha niana.+ Unya adto uban sa hari sa bangkete nga malipayon.” Busa alang kang Haman daw maayo ang maong butang,+ ug iyang gipahimo ang estaka.+

Mga Footnote