Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ester 2:1-23

2  Human niining mga butanga, sa dihang mikalma na ang kaaligutgot ni Haring Ahasuero,+ nahinumdoman niya si Vasti+ ug ang gibuhat niya+ ug ang gihukom batok kaniya.+  Unya ang mga tig-alagad sa hari, ang iyang mga alagad,+ miingon: “Papangitaa sila+ ug batan-ong mga babaye, mga ulay,+ matahom sa panagway, alang sa hari,  ug magtudlo ang hari ug mga komisyonado sa tanang sakop nga mga distrito+ sa iyang gisakopan, ug ipatapok kanila ang tanang batan-ong babaye, mga ulay, matahom sa panagway, sa kastilyo sa Susan,+ sa balay sa kababayen-an nga ubos sa pag-atiman ni Hegai+ nga eunuko sa hari,+ ang magbalantay sa mga babaye; ug ipahimo ang mga pagmasahe kanila.  Ug ang batan-ong babaye nga makapahimuot sa mga mata sa hari mahimong rayna ilis kang Vasti.”+ Ug ang maong butang nakapahimuot sa mga mata sa hari, ug iyang gibuhat kana.  Usa ka tawo, usa ka Hudiyo, nahitabong didto sa kastilyo sa Susan,+ ug ang iyang ngalan maoy Mardokeo+ nga anak nga lalaki ni Jair nga anak nga lalaki ni Simei nga anak nga lalaki ni Kis nga usa ka Benjaminhon,+  nga gidala sa pagkadestiyero+ gikan sa Jerusalem uban sa mga hininginlang katawhan nga gidala sa pagkadestiyero uban kang Jeconias+ nga hari sa Juda nga gidala sa pagkadestiyero ni Nabucodonosor+ nga hari sa Babilonya.  Ug nahimo siyang tig-atiman+ kang Hadassa, nga mao, si Ester, ang anak nga babaye sa igsoong lalaki sa iyang amahan,+ kay siya walay amahan ni inahan; ug ang batan-ong babaye nindot ug lawas ug matahom sa panagway,+ ug sa pagkamatay sa iyang amahan ug sa iyang inahan si Mardokeo nagkuha kaniya isip iyang anak nga babaye.  Ug nahitabo nga, sa dihang ang pulong sa hari ug ang iyang balaod nadungog, ug sa dihang daghang batan-ong babaye ang natigom sa kastilyo sa Susan+ ubos sa pag-atiman ni Hegai,+ niana si Ester gidala ngadto sa balay sa hari ubos sa pag-atiman ni Hegai nga magbalantay sa mga babaye.  Karon ang batan-ong babaye nakapahimuot sa iyang mga mata, mao nga siya nakabaton ug mahigugmaong-kalulot+ atubangan niya ug iya dayong gipahimo ang mga pagmasahe kaniya+ ug gihatagan sa iyang nahiangay nga pagkaon, ug gihatagan siyag pito ka piniling batan-ong babaye gikan sa balay sa hari, ug iyang gibalhin siya ug ang iyang batan-ong mga babaye ngadto sa labing maayo nga dapit sa balay sa kababayen-an. 10  Si Ester wala mosulti bahin sa iyang katawhan+ o bahin sa iyang mga paryente, kay si Mardokeo nagbaod man kaniya nga siya dili gayod mosulti.+ 11  Ug sa adlaw-adlaw si Mardokeo naglakaw atubangan sa sawang sa balay sa kababayen-an aron mahibaloan ang kahimtang ni Ester ug kon unsay ginabuhat kaniya. 12  Ug sa pag-abot na sa turno sa matag batan-ong babaye nga moadto kang Haring Ahasuero human himoa kaniya ang sumala sa regulasyon sa mga babaye sulod sa napulog-duha ka bulan, kay mao man kadto ang paagi nga ang mga adlaw sa pagmasahe kanila inanay nga gituman, unom ka bulan sa lana sa mira+ ug unom ka bulan sa lana sa balsamo+ ug lakip ang mga masahe nga alang sa mga babaye; 13  unya niini nga mga kahimtang ang batan-ong babaye miadto sa hari. Ang tanan nga iyang isulti ihatag kaniya, aron madala uban niya gikan sa balay sa mga babaye ngadto sa balay sa hari.+ 14  Sa gabii siya misulod, ug sa pagkabuntag siya mibalik ngadto sa ikaduhang balay sa mga babaye ubos sa pag-atiman ni Saasgaz nga eunuko sa hari,+ ang magbalantay sa mga puyopuyo. Dili na siya moadto sa hari gawas kon ang hari may kahimuot kaniya ug siya gitawag pinaagi sa ngalan.+ 15  Ug sa dihang ang turno ni Ester nga anak nga babaye ni Abihail nga uyoan ni Mardokeo, nga iyang gikuha isip iyang anak nga babaye,+ miabot aron moadto sa hari, wala siyay laing gihangyo+ gawas sa kon unsay gihisgotan ni Hegai+ nga eunuko sa hari, ang magbalantay sa mga babaye (sa kasamtangan si Ester nagpadayon sa pagbaton ug pabor diha sa mga mata sa matag usa nga nakakita kaniya).+ 16  Unya si Ester gidala ngadto kang Haring Ahasuero sa iyang harianong balay sa ikanapulo ka bulan, nga mao, ang bulan sa Tebet, sa ikapito ka tuig+ sa iyang paghari. 17  Ug ang hari nahigugma kang Ester nga labaw kay sa tanang ubang mga babaye, mao nga siya nakabaton ug labawng pabor ug mahigugmaong-kalulot atubangan niya kay sa tanang ubang mga ulay.+ Ug iyang gibutang ang harianong purong sa iyang ulo ug gihimo siyang rayna+ ilis kang Vasti. 18  Ug ang hari naghimog usa ka dakong bangkete alang sa tanan niyang mga prinsipe ug sa iyang mga alagad, ang bangkete ni Ester; ug siya mihatag ug amnestiya+ sa sakop nga mga distrito, ug siya nagpadayon sa paghatag ug mga regalo sumala sa kahinguhaan sa hari. 19  Karon sa dihang ang mga ulay+ gitapok sa ikaduhang higayon, si Mardokeo naglingkod didto sa ganghaan sa hari.+ 20  Si Ester wala mosulti bahin sa iyang mga paryente ug sa iyang katawhan,+ ingon sa gibaod ni Mardokeo+ kaniya;+ ug gibuhat ni Ester ang pulong ni Mardokeo, sama sa didto pa siya ubos sa iyang pag-atiman.+ 21  Niadtong mga adlawa samtang si Mardokeo naglingkod sa ganghaan sa hari, si Bigtan ug si Teres, duha ka opisyal sa hari, mga magbalantay sa pultahan, nasuko ug nagpadayon sa pagtinguha sa pagbakyaw sa ilang kamot+ batok kang Haring Ahasuero. 22  Ug ang butang nahibaloan ni Mardokeo, ug siya misulti dayon+ kang Ester nga rayna. Si Ester usab misulti sa hari sa ngalan ni Mardokeo.+ 23  Busa ang maong butang gisusi ug sa kataposan napamatud-an, ug silang duha gibitay+ sa usa ka estaka;+ human niini gisulat kini diha sa basahon sa mga kalihokan+ sa mga adlaw atubangan sa hari.

Mga Footnote