Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ester 1:1-22

1  Karon nahitabo sa mga adlaw ni Ahasuero,+ nga mao, ang Ahasuero nga nagmando ingong hari gikan sa India hangtod sa Etiopia, sa usa ka gatos ug kawhaag-pito ka sakop nga mga distrito,+  nga niadtong mga adlawa samtang si Haring Ahasuero naglingkod sa iyang harianong trono,+ sa kastilyo+ sa Susan,+  sa ikatulo ka tuig sa iyang paghari siya naghimo ug usa ka bangkete+ alang sa tanan niyang mga prinsipe ug sa iyang mga alagad, ang kasundalohan sa Persia+ ug sa Media,+ ang mga hamili+ ug ang mga prinsipe sa sakop nga mga distrito sa iyang atubangan,+  sa dihang gipakita niya ang mga bahandi+ sa iyang mahimayaong gingharian ug ang dungog+ ug ang katahom sa iyang kabantog sulod sa daghang adlaw, usa ka gatos ug kawaloan ka adlaw.  Ug sa dihang nabug-os na kining mga adlawa, ang hari naghimo ug usa ka bangkete sulod sa pito ka adlaw alang sa tanang tawo nga didto sa kastilyo sa Susan, alang sa dagko ingon man sa gagmay, diha sa sawang sa tanaman sa palasyo sa hari.  Dihay mga lino, pinong panapton sa gapas ug asul+ nga gihigot pinaagi sa mga pisi sa pinong panapton, ug sa panapton nga balhibo sa karnero nga tininag morado+ diha sa plata nga mga singsing ug mga haliging marmol, mga higdaanang+ ginama sa bulawan ug sa plata diha sa salog nga binakbakan sa batong porpido ug marmol ug perlas ug itom nga marmol.  Ug gihimo ang pagpasa sa bino nga pagaimnon diha sa mga sudlanang bulawan;+ ug ang mga sudlanan nagkalainlain, ug ang harianong bino+ daghan, sumala sa kahinguhaan sa hari.  Kon mahitungod sa panahon sa pag-inom sumala sa balaod, walay usa nga namugos, kay ingon man niana ang gihikay sa hari alang sa matag dakong tawo sa iyang panimalay, sa pagbuhat sumala sa gusto sa tagsatagsa.  Si Vasti+ usab nga rayna mihimog bangkete alang sa mga babaye diha sa harianong balay nga iya ni Haring Ahasuero. 10  Sa ikapito ka adlaw, sa dihang ang kasingkasing sa hari nagmalipayon tungod sa bino,+ siya miingon kang Mehuman, Bizta, Harbona,+ Bigta ug Abagta, Zetar ug Carkas, ang pito ka opisyal sa palasyo nga nag-alagad+ sa atubangan ni Haring Ahasuero, 11  sa pagdala kang Vasti nga rayna nga nagsul-ob sa harianong purong atubangan sa hari, aron ipakita sa mga katawhan ug sa mga prinsipe ang iyang kaanyag; kay siya matahom sa panagway.+ 12  Apan si Rayna Vasti nagdumili+ sa pag-adto sumala sa sugo sa hari nga gidala pinaagi sa mga opisyal sa palasyo. Niini nasuko pag-ayo ang hari ug ang iyang kaaligutgot misilaob sa iyang kahiladman.+ 13  Ug ang hari miingon ngadto sa mga tawong maalamon+ nga adunay kahibalo sa mga panahon+ (kay niining paagiha ang butang labot sa hari gipadangat atubangan sa tanang batid sa balaod ug sa mga legal nga kaso, 14  ug ang kinasuoran kaniya mao si Carsena, si Setar, si Admata, si Tarsis, si Meres, si Marsena, ug si Memucan, pito+ ka prinsipe sa Persia ug sa Media, nga makaduolduol sa hari,+ ug nga naglingkod sa unang puwesto diha sa gingharian): 15  “Sumala sa balaod unsay pagabuhaton kang Rayna Vasti tungod kay wala niya buhata ang pulong ni Haring Ahasuero pinaagi sa mga opisyal sa palasyo?” 16  Niini si Memucan+ miingon atubangan sa hari ug sa mga prinsipe: “Dili lamang batok sa hari nga si Vasti nga rayna nakahimog sayop,+ kondili batok sa tanang prinsipe ug batok sa tanang katawhan nga anaa sa tanang sakop nga mga distrito ni Haring Ahasuero. 17  Kay ang butang labot sa rayna mahibaloan sa tanang asawa mao nga sila magtamay+ sa ilang mga tag-iya+ diha sa ilang mga mata, sa dihang sila moingon, ‘Si Haring Ahasuero nagsugo nga dad-on si Vasti nga rayna sa iyang atubangan, ug siya wala moadto.’ 18  Ug niining adlawa ang mga prinsesa sa Persia ug sa Media, nga nakadungog sa butang labot sa rayna, makigsulti sa tanang prinsipe sa hari, ug aduna unyay daghang pagtamay ug kasuko.+ 19  Kon maayo kini alang sa hari,+ ipagula ang usa ka harianong sugo gikan kaniya, ug ipasulat kini uban sa mga balaod+ sa Persia ug sa Media, aron kini dili mahanaw,+ nga si Vasti dili makasulod atubangan kang Haring Ahasuero; ug ang harianong dignidad ni Vasti ipahatag sa hari ngadto sa usa niya ka kauban, usa ka babaye nga mas maayo pa kay kaniya. 20  Ug ang mando sa hari nga iyang himoon kinahanglang madungog sa tanan niyang gisakopan (kay kini dako kaayo), ug ang tanan nga mga asawa magpasidungog+ sa ilang mga tag-iya,+ ang dagko ingon man ang gagmay.” 21  Ug kadto nakapahimuot sa mga mata sa hari+ ug sa mga prinsipe, ug ang hari mibuhat sumala sa pulong ni Memucan. 22  Busa siya nagpadalag sinulat nga mga dokumento+ ngadto sa tanang sakop nga mga distrito sa hari, sa matag sakop nga distrito+ sa kaugalingon niining estilo sa pagsulat ug sa matag katawhan sa iyang kaugalingong pinulongan, aron ang matag bana magpadayon nga prinsipe sa iyang kaugalingong balay+ ug magasulti diha sa pinulongan sa iyang kaugalingong katawhan.

Mga Footnote