Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Esdras 7:1-28

7  Ug human niining mga butanga, sa paghari ni Artajerjes+ nga hari sa Persia, si Esdras+ nga anak nga lalaki ni Seraias+ nga anak nga lalaki ni Azarias nga anak nga lalaki ni Hilkias+  nga anak nga lalaki ni Salum+ nga anak nga lalaki ni Zadok nga anak nga lalaki ni Ahitub+  nga anak nga lalaki ni Amarias+ nga anak nga lalaki ni Azarias+ nga anak nga lalaki ni Meraiot+  nga anak nga lalaki ni Zeraias+ nga anak nga lalaki ni Uzi+ nga anak nga lalaki ni Buki+  nga anak nga lalaki ni Abisua+ nga anak nga lalaki ni Pinehas+ nga anak nga lalaki ni Eleasar+ nga anak nga lalaki ni Aaron+ nga pangulong saserdote+  ang gikaingon nga Esdras mitungas gikan sa Babilonya; ug siya usa ka batid nga magkokopya+ sa balaod ni Moises,+ nga gihatag ni Jehova nga Diyos sa Israel, sa ingon ang hari mihatag kaniya sa tanan niyang gipangayo, sumala sa kamot ni Jehova nga iyang Diyos nga diha kaniya.+  Busa ang pipila sa mga anak sa Israel ug sa mga saserdote+ ug sa mga Levihanon+ ug sa mga mag-aawit+ ug sa mga magbalantay-sa-ganghaan+ ug sa mga Netinim+ mitungas sa Jerusalem sa ikapitong tuig ni Artajerjes+ nga hari.  Sa kataposan siya miabot sa Jerusalem sa ikalimang bulan, nga mao, sa ikapitong tuig sa hari.  Kay sa unang adlaw sa unang bulan iyang gitakda ang pagtungas gikan sa Babilonya, ug sa unang adlaw sa ikalimang bulan siya miabot sa Jerusalem, sumala sa maayong kamot sa iyang Diyos nga diha kaniya.+ 10  Kay si Esdras nakaandam+ sa iyang kasingkasing sa pagkonsulta sa balaod ni Jehova+ ug sa pagbuhat niini+ ug sa pagtudlo+ sa Israel sa regulasyon+ ug sa hustisya.+ 11  Ug mao kini ang kopya sa sulat nga gihatag ni Haring Artajerjes kang Esdras nga saserdote nga magkokopya,+ usa ka magkokopya sa mga pulong sa kasugoan ni Jehova ug sa iyang mga regulasyon sa Israel: 12  “Si Artajerjes,+ ang hari sa mga hari,+ ngadto kang Esdras nga saserdote, ang magkokopya sa balaod sa Diyos sa mga langit:+ Mamahingpit unta ang pakigdait.+ Ug karon 13  gipagula ko ang usa ka mando+ nga ang matag usa sa akong gingharian,+ sa katawhan sa Israel ug sa ilang mga saserdote ug sa mga Levihanon nga buot moadto sa Jerusalem uban kanimo, paadtoon.+ 14  Sanglit gikan sa atubangan sa hari ug sa iyang pito ka magtatambag+ ang usa ka mando gipadala aron sa pagsusi+ mahitungod sa Juda ug Jerusalem sa balaod+ sa imong Diyos+ nga anaa sa imong kamot, 15  ug aron sa pagdala sa plata ug sa bulawan nga kinabubut-ong gihatag+ sa hari ug sa iyang mga magtatambag ngadto sa Diyos sa Israel, kansang pinuy-anan anaa sa Jerusalem,+ 16  lakip ang tanang plata ug ang bulawan nga imong makaplagan sa tibuok sakop nga distrito sa Babilonya uban ang gasa sa katawhan+ ug sa mga saserdote nga kinabubut-ong nagahatag alang sa balay sa ilang Diyos,+ nga anaa sa Jerusalem; 17  busa sa walay langan ipalit mo kining salapia ug mga torong baka,+ mga laking karnero,+ mga nating karnero+ ug mga halad-nga-lugas+ nila ug mga halad-nga-ilimnon+ nila ug imong itanyag kini sa ibabaw sa halaran sa balay sa inyong Diyos,+ nga anaa sa Jerusalem.+ 18  “Ug bisan unsa nga daw maayo alang kanimo ug sa imong kaigsoonan nga buhaton sa uban pa nga plata ug bulawan,+ sumala sa kabubut-on+ sa inyong Diyos, buhaton ninyo.+ 19  Ug ang mga sudlanan+ nga gihatag kanimo alang sa pag-alagad sa balay sa imong Diyos ihatod nga kompleto sa atubangan sa Diyos sa Jerusalem.+ 20  Ug ang uban pa nga mga kinahanglanon sa balay sa imong Diyos nga gikatugyan kanimo aron ihatag, imong ihatag gikan sa balay sa mga bahandi sa hari.+ 21  “Ug ako mismo, si Artajerjes nga hari, nagpagula ug usa ka mando+ ngadto sa tanang mamahandi+ sa unahan sa Suba,+ nga ang tanan nga ihangyo kaninyo ni Esdras+ nga saserdote, ang magkokopya sa balaod sa Diyos sa mga langit, kini buhaton sa walay langan, 22  bisan hangtod sa usa ka gatos ka talantong+ plata ug usa ka gatos ka cor+ nga trigo ug usa ka gatos ka bath+ nga bino+ ug usa ka gatos ka bath nga lana,+ ug asin+ nga walay sukod. 23  Ipabuhat ang tanan nga mando+ sa Diyos sa mga langit uban ang kasibot+ alang sa balay sa Diyos sa mga langit,+ aron nga walay kapungot nga modangat batok sa gingharian sa hari ug sa iyang mga anak.+ 24  Ug kaninyo ginapahibalo nga, si bisan kinsa sa mga saserdote+ ug sa mga Levihanon,+ sa mga maghohoni,+ sa mga magbalantay sa pultahan,+ sa mga Netinim,+ ug sa mga nagtrabaho niining balay sa Diyos, walay buhis, tributo+ o bayranan+ ang ipahamtang kanila. 25  “Ug ikaw, Esdras, sumala sa kaalam+ sa imong Diyos nga anaa sa imong kamot, pagtudlo ug mga mahistrado ug mga maghuhukom aron sila magpadayon sa paghukom+ sa tibuok katawhan nga anaa sa unahan sa Suba, ang tanan gayod niadtong nahibalo sa mga balaod sa imong Diyos; ug ang bisan kinsa nga wala mahibalo niini inyong tudloan.+ 26  Ug ang matag usa nga dili magatuman sa balaod sa imong Diyos+ ug sa balaod sa hari, sa walay langan ipahamtang ang hukom kaniya, alang ba sa kamatayon+ o sa paghingilin,+ o alang sa multa nga salapi+ o sa pagkabilanggo.” 27  Dalayegon si Jehova nga Diyos sa atong mga katigulangan,+ nga nagpahiluna sa maong butang sulod sa kasingkasing+ sa hari, aron sa pagpatahom+ sa balay ni Jehova, nga diha sa Jerusalem! 28  Ug iya akong gipakitaan ug mahigugmaong-kalulot+ atubangan sa hari ug sa iyang mga magtatambag+ ug labot sa tanang gamhanang mga prinsipe sa hari. Ug ako, sa akong bahin, nagpalig-on sa akong kaugalingon sumala sa kamot+ ni Jehova nga akong Diyos nga uban kanako, ug akong gitigom gikan sa Israel ang mga pangulo aron motungas uban kanako.

Mga Footnote