Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Esdras 6:1-22

6  Niadtong panahona si Dario nga hari nagpagula ug mando, ug sila naghimo ug pagsusi diha sa balay sa mga talaan+ sa mga bahandi nga gibutang sa Babilonya.  Ug sa Ecbatana, sa kinutaang dapit nga didto sa sakop nga distrito sa Media,+ may nakaplagan nga usa ka linukot nga basahon, ug ang direktiba alang niini nga katuyoan nahisulat sa sulod niini:  “Sa unang tuig ni Ciro nga hari,+ si Ciro nga hari nagpagula ug mando mahitungod sa balay sa Diyos sa Jerusalem: Ipatukod pag-usab ang balay ingong dapit diin sila magtanyag ug mga halad,+ ug ang mga patukoranan niini ipahimutang nga malig-on, ang gihabogon niini maoy kan-uman ka maniko, ang gilapdon niini kan-uman ka maniko,+  nga may tulo ka lut-od sa bato nga giligid+ sa pagpahiluna ug usa ka lut-od sa mga kahoy;+ ug ang galastohon ipahatag gikan sa balay sa hari.+  Ug ipauli usab ang bulawan ug ang platang mga sudlanan+ sa balay sa Diyos nga gikuha ni Nabucodonosor+ gikan sa templo nga didto sa Jerusalem ug gidala sa Babilonya, aron kini makaabot sa templo nga anaa sa Jerusalem sa dapit niini ug ibutang sa balay sa Diyos.+  “Karon kang Tatenai+ nga gobernador sa unahan sa Suba,+ kang Setar-bozenai+ ug sa ilang mga kauban, sa mga ubos-ubos nga gobernador+ nga anaa sa unahan sa Suba, magpahilayo kamo gikan dinha.+  Pasagdi lamang ang pagbuhat nianang balay sa Diyos.+ Ang gobernador sa mga Hudiyo ug ang mga ansiyano sa mga Hudiyo magtukod pag-usab nianang balay sa Diyos sa dapit niini.  Ug gipagula ko ang usa ka mando+ kon unsay inyong buhaton niining mga ansiyano sa mga Hudiyo, sa pagtukod pag-usab nianang balay sa Diyos; ug gikan sa harianong tipiganan sa bahandi+ sa buhis sa unahan sa Suba ang galastohon ipahatag+ sa walay langan, nga walay hunong, ngadto niining mga tawo nga lig-on ug lawas.+  Ug ang kinahanglanon, mga toreyong baka+ ingon man mga laking karnero+ ug mga nating karnero+ alang sa mga halad-nga-sinunog ngadto sa Diyos sa langit, trigo,+ asin,+ bino+ ug lana,+ sumala sa mga pulong sa mga saserdote nga anaa sa Jerusalem, ipadayon paghatag kini kanila sa adlaw-adlaw sa walay pakyas; 10  aron nga sila magpadayon+ pagtanyag sa makapahupay nga mga halad+ ngadto sa Diyos sa mga langit ug mag-ampo alang sa kinabuhi sa hari ug sa iyang mga anak.+ 11  Ug gipagula ko ang usa ka mando nga, si bisan kinsa nga molapas+ niining maong mando, usa ka kahoy+ ang bunloton gikan sa iyang balay ug siya ilansang+ niana, ug ang iyang balay himoong usa ka publikong kalibangan tungod niini.+ 12  Ug hinaot nga ang Diyos nga nagpapuyo sa iyang ngalan+ didto magpukan kang bisan kinsa nga hari ug sa katawhan nga magbakyaw sa iyang kamot aron sa paglapas ug paglaglag+ nianang balay sa Diyos, nga anaa sa Jerusalem. Ako, si Dario, nagapagula ug usa ka mando. Ipabuhat kini sa walay langan.” 13  Unya si Tatenai nga gobernador sa unahan sa Suba,+ si Setar-bozenai+ ug ang ilang mga kauban, sumala sa gipadala nga pulong ni Dario nga hari, sila mibuhat niana sa walay langan. 14  Ug ang mga ansiyano+ sa mga Hudiyo nagtukod+ ug nag-uswag tungod sa pagpanagna ni Haggeo+ nga manalagna ug ni Zacarias+ nga apo nga lalaki ni Ido,+ ug ilang gitukod ug gihuman kini tungod sa mando sa Diyos sa Israel+ ug tungod sa mando ni Ciro+ ug ni Dario+ ug ni Artajerjes+ nga hari sa Persia. 15  Ug ilang gihuman kining balaya sa ikatulong adlaw sa lunar nga bulang Adar,+ nga mao, sa ikaunom nga tuig sa paghari ni Dario nga hari. 16  Ug ang mga anak sa Israel, ang mga saserdote ug ang mga Levihanon+ ug ang uban pa sa kanhing mga destiyero+ naghimo sa inagurasyon+ niini nga balay sa Diyos uban ang kalipay. 17  Ug sila nagtanyag alang sa inagurasyon niining balay sa Diyos ug usa ka gatos nga torong baka, duha ka gatos nga laking karnero, upat ka gatos nga nating karnero, ug ingong pahinungod-sa-sala alang sa tibuok Israel napulog-duha ka laking kanding, sumala sa gidaghanon sa mga tribo sa Israel.+ 18  Ug ilang gitudlo ang mga saserdote sa ilang mga hut-ong ug ang mga Levihanon sa ilang mga dibisyon,+ alang sa pag-alagad sa Diyos nga diha sa Jerusalem, sumala sa gilagda sa basahon ni Moises.+ 19  Ug ang kanhing mga destiyero nagsaulog sa paskuwa+ sa ikanapulog-upat ka adlaw sa unang bulan.+ 20  Sa dihang ang mga saserdote ug ang mga Levihanon nakapanghinlo+ na sa ilang kaugalingon ingong usa ka pundok, silang tanan hinlo na, ug busa ilang giihaw ang halad+ sa paskuwa alang sa tanang mga destiyero kanhi ug alang sa ilang kaigsoonan nga mga saserdote ug alang sa ilang kaugalingon. 21  Unya ang mga anak sa Israel nga nahibalik gikan sa Pagkadestiyero nangaon,+ ug ang tagsatagsa nga mibulag sa iyang kaugalingon ngadto kanila gikan sa kahugawan+ sa kanasoran sa yuta, aron sa pagpangita kang Jehova nga Diyos sa Israel.+ 22  Ug ilang gisaulog ang pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo+ sa pito ka adlaw uban ang pagmaya; kay si Jehova nagpamaya kanila, ug iyang giliso+ ang kasingkasing sa hari sa Asirya ngadto kanila aron sa pagpalig-on sa ilang mga kamot diha sa buluhaton sa balay sa matuod nga Diyos, ang Diyos sa Israel.

Mga Footnote