Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Esdras 5:1-17

5  Ug si Haggeo+ nga manalagna ug si Zacarias+ nga apong lalaki ni Ido+ nga manalagna nanagna ngadto sa mga Hudiyo nga didto sa Juda ug sa Jerusalem, sa ngalan+ sa Diyos sa Israel kinsa ibabaw kanila.+  Niadtong panahona si Zorobabel+ nga anak nga lalaki ni Sealtiel+ ug si Jesua+ nga anak nga lalaki ni Jehozadak mitindog ug misugod sa pagtukod pag-usab sa balay sa Diyos, nga diha sa Jerusalem; ug uban kanila dihay mga manalagna sa Diyos+ nga mibulig kanila.  Niadtong panahona si Tatenai+ nga gobernador sa unahan sa Suba+ ug si Setar-bozenai ug ang ilang mga kauban miadto kanila, ug mao kini ang ilang giingon kanila: “Kinsay nagpagula ug mando kaninyo sa pagtukod niining balaya ug sa paghuman niining gambalay nga kahoy?”+  Unya sila miingon kanila niini: “Kinsa ang mga ngalan sa mga tawo nga lig-on ug lawas nga nagatukod niining maong balay?”  Ug ang mata+ sa ilang Diyos nag-uban+ sa mga ansiyano sa mga Hudiyo, ug sila wala nila pahunonga hangtod nga ang taho makadangat kang Dario ug unya usa ka opisyal nga dokumento mahitungod niini ang mapadala ug balik.  Ania ang usa ka kopya+ sa sulat nga gipadala ni Tatenai+ nga gobernador sa unahan sa Suba+ ug ni Setar-bozenai+ ug sa iyang mga kauban,+ ang ubos-ubos nga mga gobernador nga didto sa unahan sa Suba, ngadto kang Dario nga hari;  ilang gipadala ang pulong ngadto kaniya, ug ingon niini ang pagkasulat: “Ngadto kang Dario nga hari: “Bug-os nga pakigdait!+  Angayng mahibalo ang hari nga kami miadto sa sakop nga distrito+ sa Juda ngadto sa balay sa dakong Diyos,+ ug kini ginatukod uban sa mga bato nga giligid sa pagpahiluna, ug ang mga kahoy ginapahimutang diha sa mga paril; ug kanang maong buluhaton ginabuhat nga maikagon ug nag-uswag diha sa ilang mga kamot.  Unya among gipangutana kining maong mga ansiyano. Mao kini ang among giingon kanila: ‘Kinsay nagpagula ug mando kaninyo sa pagtukod niining balaya ug sa paghuman niining gambalay nga kahoy?’+ 10  Ug gipangutana usab namo sila sa ilang mga ngalan, aron ikapahibalo kaninyo, aron among ikasulat ang mga ngalan sa mga tawo nga lig-on ug lawas nga nangulo kanila.+ 11  “Ug mao kini ang pulong nga ilang gitubag kanamo, nga nag-ingon: ‘Kami mga alagad sa Diyos sa mga langit ug sa yuta,+ ug kami nagatukod pag-usab sa balay nga natukod daghang katuigan na una pa niini, nga gitukod ug gihuman sa usa ka bantogan nga hari sa Israel.+ 12  Apan, tungod kay gipasuko+ sa among mga amahan ang Diyos sa mga langit, iyang gitugyan+ sila ngadto sa kamot ni Nabucodonosor+ nga hari sa Babilonya, ang Caldeanhon,+ ug iyang gigun-ob kining balaya+ ug gidestiyero ang katawhan ngadto sa Babilonya.+ 13  Bisan pa niana, sa unang tuig ni Ciro+ nga hari sa Babilonya, si Ciro nga hari nagpagula ug mando nga tukoron pag-usab kining balay sa Diyos.+ 14  Ug usab ang bulawan ug platang mga sudlanan+ sa balay sa Diyos nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo, nga didto sa Jerusalem, ug gidala ngadto sa templo sa Babilonya,+ gipanguha kini ni Ciro nga hari+ gikan sa templo sa Babilonya, ug gihatag kang Sesbazar,+ ang ngalan sa usa nga iyang gihimo nga gobernador.+ 15  Ug siya miingon kaniya: “Dad-a kining mga sudlanan.+ Lakaw, ibutang kini sa templo nga anaa sa Jerusalem, ug ipatukod pag-usab ang balay sa Diyos diha sa dapit niini.”+ 16  Sa dihang miabot ang maong Sesbazar iyang gipahiluna ang mga patukoranan sa balay sa Diyos,+ nga anaa sa Jerusalem; ug sukad niadto hangtod karon kini ginatukod pag-usab apan kini wala pa matapos.’+ 17  “Ug karon kon alang sa hari kini maayo, ipahimo ang usa ka pagsusi+ sa balay sa mga bahandi sa hari nga anaa sa Babilonya, kon tinuod ba nga gikan kang Ciro nga hari gipagula ang usa ka mando+ nga tukoron pag-usab kanang balay sa Diyos sa Jerusalem; ug ang hukom sa hari mahitungod niining butanga ipadala unta niya ngari kanamo.”

Mga Footnote