Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Esdras 4:1-24

4  Sa dihang ang mga kaaway+ sa Juda ug Benjamin nakadungog nga ang mga anak sa Pagkadestiyero+ nagtukod ug usa ka templo alang kang Jehova nga Diyos sa Israel,  dihadiha sila miduol kang Zorobabel+ ug sa mga pangulo+ sa mga balay sa mga amahan ug miingon kanila: “Patabanga kami sa pagtukod uban kaninyo;+ kay, sama gayod kaninyo, kami nangita sa inyong Diyos+ ug kami naghalad kaniya sukad sa mga adlaw ni Esar-hadon+ nga hari sa Asirya, nga maoy nagdala kanamo dinhi.”+  Apan, si Zorobabel ug si Jesua+ ug ang uban pa nga mga pangulo+ sa mga balay sa mga amahan sa Israel miingon kanila: “Kamo walay labot kanamo sa pagtukod ug usa ka balay alang sa among Diyos,+ kay kami sa tingob magtukod alang kang Jehova nga Diyos sa Israel, ingon sa gisugo kanamo ni Haring Ciro+ nga hari sa Persia.”  Niana ang katawhan sa yuta nagpadayon pagpaluya+ sa mga kamot sa katawhan sa Juda ug nagpabugnaw kanila sa pagtukod,+  ug nagsuhol+ ug mga magtatambag batok kanila aron sa pagpakyas sa ilang laraw sa tanang adlaw ni Ciro nga hari sa Persia hangtod sa paghari ni Dario+ nga hari sa Persia.  Ug sa paghari ni Ahasuero, sa sinugdan sa iyang paghari, sila nagsulat ug sumbong+ batok sa mga molupyo sa Juda ug Jerusalem.  Sa mga adlaw usab ni Artajerjes, si Bislam, Mitredat, Tabeel ug ang uban pa niyang mga kauban misulat kang Artajerjes nga hari sa Persia, ug ang pagkasulat sa maong sulat maoy sa mga letrang Aramaiko ug gihubad sa pinulongang Aramaiko.+  Si Rehum nga pangulong opisyal sa kagamhanan ug si Simsai nga eskriba nagsulat ug usa ka sulat batok sa Jerusalem ngadto kang Artajerjes nga hari, ingon niining mosunod:  Unya si Rehum+ nga pangulong opisyal sa kagamhanan ug si Simsai nga eskriba ug ang uban pa sa ilang mga kauban, ang mga maghuhukom ug ang ubos-ubos nga mga gobernador tabok sa Suba,+ ang mga sekretaryo,+ ang katawhan sa Erek,+ ang mga Babilonyanhon,+ ang mga molupyo sa Susa,+ nga mao, ang mga Elamihanon,+ 10  ug ang uban pa sa kanasoran+ nga gipangdestiyero sa bantogan ug dungganong Asenapar+ ug gipapuyo sa mga siyudad sa Samaria,+ ug ang uban pa sa unahan sa Suba, ——; ug karon 11  mao kini ang usa ka kopya sa sulat nga ilang gipadala mahitungod niini: “Ngadto kang Artajerjes+ nga hari ang imong mga alagad, ang mga tawo unahan sa Suba: Ug karon 12  angayng mahibaloan sa hari nga ang mga Hudiyo nga mianhi kanamo dinhi gikan kanimo nangabot sa Jerusalem. Sila nagatukod sa masuklanon ug daotang siyudad, ug ilang gitapos ang mga paril+ ug ginaayo ang mga patukoranan. 13  Karon angayng mahibaloan sa hari nga, kon kining siyudara matukod pag-usab ug ang mga paril niini mahuman, walay buhis+ ni tributo+ ni bayranan nga ilang ihatag, ug kini magpahinabog kapildihan sa pamahandi+ sa mga hari. 14  Karon sanglit kami nagkaon sa asin sa palasyo, ug dili angay nga kami makakitang hukasan ang hari, tungod niana nagpadala kami ug nagpahibalo niini sa hari, 15  aron nga susihon unta ang basahon sa mga talaan+ sa imong mga katigulangan. Nan imong makaplagan sa basahon sa mga talaan ug masayran nga ang maong siyudad maoy siyudad nga masuklanon ug nagpahinabog kadaot sa mga hari ug sa sakop nga mga distrito, ug diha niana may mga tigsiba ug pag-alsa sukad pa sa karaang mga adlaw. Maoy hinungdan nga ang siyudad nagun-ob.+ 16  Among ginapahibalo sa hari nga, kon kanang siyudara matukod pag-usab ug ang mga paril niini mahuman, ikaw usab dili gayod makabaton ug bahin sa unahan sa Suba.”+ 17  Ang hari nagpadala ug pulong kang Rehum+ nga pangulong opisyal sa kagamhanan ug kang Simsai nga eskriba ug sa uban pa niyang mga kauban+ nga nagpuyo sa Samaria ug sa uban pa sa unahan sa Suba: “Mga pangomosta!+ Ug karon 18  ang opisyal nga dokumento nga inyong gipadala kanamo gibasa sa tin-aw sa akong atubangan. 19  Busa ang usa ka mando akong gipagula, ug ilang gihimo ang pagsusi+ ug nakaplagan nga kanang siyudara sukad pa sa karaang mga adlaw nakigbatok sa mga hari ug ang pagsukol ug pag-alsa gihimo diha niana.+ 20  Ug dihay mga kusganong hari+ sa Jerusalem ug nagmando sa tanan sa unahan sa Suba,+ ug ang buhis, tributo ug bayranan gihatag ngadto kanila.+ 21  Karon pagpagula kamo ug mando aron pahunongon kining mga tawhana nga lig-on ug lawas, aron kanang siyudara dili tukoron pag-usab hangtod nga ang mando akong ikapagula. 22  Busa pag-amping kamo nga dili mapakyas sa paglihok labot niini, aron ang kadaot dili modako ngadto sa ikadaot sa mga hari.”+ 23  Karon human mabasa ang kopya sa opisyal nga dokumento ni Artajerjes nga hari sa atubangan ni Rehum+ ug Simsai+ nga eskriba ug sa ilang mga kauban,+ sila midali pag-adto sa Jerusalem ngadto sa mga Hudiyo ug gipahunong sila pinaagig kusog sa hinagiban.+ 24  Niadtong panahona nahunong ang buluhaton sa balay sa Diyos, nga diha sa Jerusalem; ug padayon kadtong nahunong hangtod sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario+ nga hari sa Persia.

Mga Footnote