Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Esdras 3:1-13

3  Sa pag-abot sa ikapitong+ bulan ang mga anak sa Israel didto na sa ilang mga siyudad. Ug ang katawhan nagtigom sa ilang kaugalingon ingong usa+ ka tawo ngadto sa Jerusalem.+  Ug si Jesua+ nga anak nga lalaki ni Jehozadak ug ang iyang kaigsoonang mga saserdote ug si Zorobabel+ nga anak nga lalaki ni Sealtiel+ ug ang iyang mga igsoong lalaki mitindog ug nagtukod sa halaran sa Diyos sa Israel, aron sa pagtanyag ug mga halad-nga-sinunog ibabaw niana, sumala sa nahisulat+ sa balaod ni Moises nga tawo sa matuod nga Diyos.  Busa ilang gitukod nga lig-on ang halaran diha sa dapit niini,+ kay giabot sila ug kalisang tungod sa mga katawhan sa kayutaan,+ ug sila mitanyag ug mga halad-nga-sinunog kang Jehova ibabaw niana, ang mga halad-nga-sinunog sa buntag ug sa gabii.+  Unya ilang gisaulog ang pista sa mga balongbalong+ sumala sa nahisulat,+ uban ang mga halad-nga-sinunog adlaw-adlaw sa gidaghanon nga gilagda sumala sa gikinahanglan sa matag adlaw.+  Ug human niana, diha ang makanunayong halad-nga-sinunog+ ug ang alang sa bag-ong mga bulan+ ug alang sa tanang binalaan nga mga panahon sa pista+ ni Jehova ug alang sa matag usa nga matinguhaong nagtanyag ug kinabubut-ong+ halad kang Jehova.  Sukad sa unang adlaw sa ikapitong bulan+ misugod sila sa pagtanyag ug mga halad-nga-sinunog kang Jehova, sa dihang ang patukoranan sa templo ni Jehova wala pa ikapahimutang.  Ug sila naghatag ug salapi+ sa mga magtatabas sa bato+ ug sa mga artesano,+ ug mga kan-onon+ ug ilimnon ug lana+ ngadto sa mga taga-Sidon+ ug sa mga taga-Tiro,+ aron sa pagdala ug mga kahoyng sedro gikan sa Lebanon+ ngadto sa dagat sa Jope,+ sumala sa pagtugot kanila ni Ciro+ nga hari sa Persia.  Ug sa ikaduhang tuig sa ilang pag-abot sa balay sa matuod nga Diyos didto sa Jerusalem, sa ikaduhang bulan,+ nagsugod si Zorobabel+ nga anak nga lalaki ni Sealtiel+ ug si Jesua+ nga anak nga lalaki ni Jehozadak ug ang uban pa sa ilang kaigsoonan, ang mga saserdote ug ang mga Levihanon, ug ang tanan niadtong nakagawas gikan sa pagkabinihag+ ngadto sa Jerusalem; ug ila karong gibutang sa mga katungdanan ang mga Levihanon+ gikan sa edad nga kawhaan ka tuig pataas aron sa pag-alagad ingon nga mga tagdumala sa buluhaton sa balay ni Jehova.+  Busa si Jesua,+ ang iyang mga anak ug ang iyang kaigsoonan, ug si Kadmiel ug ang iyang mga anak, ang mga anak sa Juda, mitindog ingon nga usa ka pundok sa pag-alagad ingon nga mga tagdumala sa mga nagabuhat sa buluhaton sa balay sa matuod nga Diyos, ang mga anak usab ni Henadad,+ ang ilang mga anak ug ang ilang kaigsoonan, ang mga Levihanon. 10  Sa dihang ang mga magtutukod nagpahimutang sa patukoranan+ sa templo ni Jehova, ang mga saserdote nga nagsul-ob sa opisyal nga besti,+ nga may mga trompeta,+ ug ang mga Levihanon nga mga anak nga lalaki ni Asap,+ nga may mga piyangpiyang,+ nanindog aron sa pagdayeg kang Jehova sumala sa kahikayan nga gihatag+ ni David nga hari sa Israel. 11  Ug sila mitubag pinaagi sa pagdayeg+ ug sa pagpasalamat kang Jehova, “kay siya maayo,+ kay ang iyang mahigugmaong-kalulot sa Israel maoy hangtod sa panahong walay tino.”+ Kon bahin sa tibuok katawhan, sila misinggit sa usa ka makusog nga singgit+ sa pagdayeg kang Jehova tungod sa pagpahimutang sa patukoranan sa balay ni Jehova. 12  Ug daghan sa mga saserdote+ ug sa mga Levihanon ug sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan,+ ang mga tigulang nga nakakita sa kanhing balay,+ nanghilak+ sa makusog nga tingog tungod sa pagpahimutang sa patukoranan+ niining balaya atubangan sa ilang mga mata, samtang daghang uban pa ang nagpatugbaw sa ilang mga tingog sa pagsinggit tungod sa kalipay.+ 13  Busa ang katawhan wala makaila sa kalainan sa tingog sa pagsinggit sa pagmaya+ gikan sa tingog sa paghilak sa katawhan, kay ang katawhan nagsinggit sa makusog nga pagsinggit, ug ang kasaba nadungog bisan sa halayo kaayo.

Mga Footnote