Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Efeso 3:1-21

3  Tungod niini ako, si Pablo, nga binilanggo+ ni Kristo Jesus alang kaninyo, nga katawhan sa kanasoran+  kon, sa pagkatinuod, nakadungog kamo bahin sa pagkapiniyalan+ sa dili-takos nga kalulot sa Diyos nga gihatag kanako alang kaninyo,  nga pinaagi sa usa ka pagpadayag ang sagradong tinago gipahibalo kanako,+ sama sa mubo ko nga gisulat sa miagi.  Sa atubangan niini kamo, sa dihang inyong mabasa kini, makasabot sa nabatonan ko nga pagsabot+ sa sagradong tinago+ bahin kang Kristo.  Sa ubang mga kaliwatan kini nga tinago+ wala ipahibalo ngadto sa mga anak sa mga tawo ingon sa pagkapadayag+ niini karon ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga manalagna+ pinaagi sa espiritu,  nga mao, nga ang katawhan sa kanasoran mahimong kaubang mga manununod ug kaubang mga sangkap sa lawas+ ug mga mag-aambit uban kanato sa saad+ nga nahiusa kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita.  Nahimo akong ministro+ niini sumala sa walay bayad nga gasa sa dili-takos nga kalulot sa Diyos nga gihatag kanako sumala sa paagi sa paglihok sa iyang gahom.+  Nganhi kanako, usa ka tawong ubos pa kay sa labing ubos+ sa tanang balaan, kining dili-takos nga kalulot+ gihatag, aron ipahayag ko ngadto sa kanasoran+ ang maayong balita bahin sa dili-matugkad nga bahandi+ ni Kristo  ug ipakita sa mga tawo kon sa unsang paagi ang sagradong tinago+ ginadumala+ nga sukad sa dili-tino nga kagahapon natago diha sa Diyos, kinsa maoy naglalang sa tanang butang.+ 10  Aron nga karon pinaagi sa kongregasyon+ ikapahibalo ngadto sa mga kagamhanan ug sa mga awtoridad+ diha sa langitnong mga dapit ang nagkadaiya uyamot nga kaalam sa Diyos,+ 11  sumala sa walay kataposang katuyoan nga iyang gihimo labot kang Kristo,+ si Jesus nga atong Ginoo, 12  nga pinaagi kaniya kita nakabaton niining kagawasan sa pagsulti ug pagduol+ uban ang pagsalig pinaagi sa atong pagtuo kaniya. 13  Busa ako nagahangyo kaninyo nga dili moangka tungod sa akong mga kasakitan+ alang kaninyo, kay kini nagkahulogan man ug himaya alang kaninyo. 14  Tungod niini ako moluhod+ atubangan sa Amahan,+ 15  nga kaniya utang sa tanang kabanayan+ sa langit ug sa yuta ang ngalan niini,+ 16  aron itugot unta niya sumala sa bahandi+ sa iyang himaya nga kamo mahimong kusganon diha sa inyong pagkatawo sa sulod+ uban sa gahom pinaagi sa iyang espiritu,+ 17  aron mopuyo si Kristo pinaagi sa inyong pagtuo diha sa inyong mga kasingkasing uban sa gugma;+ aron kamo makagamot+ ug matukod ibabaw sa patukoranan,+ 18  aron bug-os ninyong masabtan+ uban sa tanang balaan kon unsa ang gilapdon ug gitas-on ug gihabogon ug giladmon,+ 19  ug aron mahibaloan ang gugma ni Kristo+ nga nagalabaw sa kahibalo, aron mapuno kamo sa tanang kabug-osan+ nga gihatag sa Diyos. 20  Karon sa usa kinsa, sumala sa iyang gahom nga nagalihok+ sulod kanato, makabuhat ug labaw pa sa hilabihan kamadagayaon nga lapaw sa tanang butang nga atong gipangayo o gihunahuna,+ 21  ngadto kaniya ang himaya pinaagi sa kongregasyon ug pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangtoran.+ Amen.

Mga Footnote