Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Efeso 2:1-22

2  Dugang pa, kamo mao [ang gibuhi sa Diyos] bisan pag kamo mga patay diha sa inyong kalapasan ug mga sala,+  nga diha niana kamo kaniadto milakaw uyon sa sistema+ sa mga butang niining kalibotana, uyon sa magmamando+ sa awtoridad sa hangin, ang espiritu+ nga nagalihok karon diha sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon.+  Oo, taliwala kanila kitang tanan kaniadto nanaggawi nga nahiuyon sa mga tinguha sa atong unod,+ nga nagbuhat sa mga butang nga gipangandoy sa unod+ ug sa hunahuna, ug kita sa kinaiyanhon mga anak sa kapungot+ ingon gayod sa uban.  Apan ang Diyos, kinsa dato sa kaluoy,+ tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato,+  naghimo kanatong buhi kauban ni Kristo, bisan gani sa dihang kita mga patay pa sa kalapasan+—pinaagi sa dili-takos nga kalulot kamo giluwas+  ug siya nagbangon kanato+ nga tingob ug nagpalingkod kanato nga tingob sa langitnong mga dapit+ nga nahiusa kang Kristo Jesus,  aron sa umaabot+ nga mga sistema sa mga butang ikapasundayag ang naghingapin nga bahandi+ sa iyang dili-takos nga kalulot sa iyang pagkamapuangoron kanato nga nahiusa+ kang Kristo Jesus.  Pinaagi niining dili-takos nga kalulot, sa pagkatinuod, kamo giluwas pinaagi sa pagtuo;+ ug kini dili tungod kaninyo,+ kini gasa sa Diyos.+  Dili, kini dili tungod sa mga buhat,+ aron walay tawo nga may pasukaranan sa pagpanghambog.+ 10  Kay kita iyang mga binuhat+ ug gilalang+ nga nahiusa+ kang Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat,+ nga giandam daan+ sa Diyos aron kita managlakaw diha niini nila. 11  Busa hinumdomi kanunay nga kamo kaniadto katawhan sa kanasoran labot sa unod;+ kamo gitawag nga “dili-tinuli” nianang gitawag “tinuli” nga gihimo diha sa unod pinaagi sa mga kamot+ 12  nga kamo sa maong panahon walay Kristo,+ bulag+ sa estado sa Israel ug estranyo sa mga pakigsaad labot sa saad,+ ug kamo walay paglaom+ ug mga walay Diyos dinhi sa kalibotan.+ 13  Apan karon nga nahiusa kang Kristo Jesus kamong kanhi nahilayo nahiduol na pinaagi sa dugo+ ni Kristo. 14  Kay siya ang atong pakigdait,+ siya nga nag-usa+ sa duha ka pundok+ ug naglaglag sa paril+ diha sa taliwala nga nag-ulang+ kanila. 15  Pinaagi sa iyang unod+ iyang gihanaw ang panagdumtanay,+ ang Balaod sa mga sugo nga naglangkob ug mga mando,+ aron iyang malalang nga usa ka bag-ong tawo+ ang duha ka katawhan+ nga nahiusa kaniya ug maghimo sa pakigdait; 16  ug aron ang duha ka katawhan iyang bug-os mapasig-uli+ sa usa ka lawas+ ngadto sa Diyos pinaagi sa estaka sa pagsakit,+ tungod kay iya nang gitapos ang panagdumtanay+ pinaagi sa iyang kaugalingon. 17  Ug siya mianhi ug nagpahayag sa maayong balita sa pakigdait+ kaninyo, nga didto sa halayo, ug pakigdait nganha kanila nga diha sa duol,+ 18  tungod kay pinaagi kaniya kita, nga duha ka katawhan,+ makaduol+ sa Amahan pinaagi sa usa ka espiritu.+ 19  Busa, tino nga kamo dili na mga estranyo+ ug mga langyaw nga pumoluyo,+ kondili kamo mga isigkalungsoranon+ sa mga balaan+ ug mga sakop sa panimalay+ sa Diyos, 20  ug kamo natukod ibabaw sa patukoranan+ sa mga apostoles+ ug mga manalagna,+ samtang si Kristo Jesus mao ang patukoranang bato nga pamag-ang.+ 21  Nga nahiusa kaniya, ang tibuok tinukod, kay takdo nga pagkadugtong,+ nagatubo ngadto sa pagkahimong usa ka balaang templo alang kang Jehova.+ 22  Nga nahiusa kaniya,+ kamo usab sa tingob ginatukod sa pagkahimong usa ka dapit nga puloy-anan sa Diyos pinaagi sa espiritu.+

Mga Footnote