Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Efeso 1:1-23

1  Si Pablo, usa ka apostol+ ni Kristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Diyos,+ nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon+ nga nahiusa+ kang Kristo Jesus:  Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot+ ug kalinaw+ gikan sa Diyos nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo.  Bulahan ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo,+ kay kita iyang gipanalanginan+ sa tanang espirituwal nga panalangin diha sa langitnong mga dapit+ nga nahiusa kang Kristo,  ingon sa iyang pagpili+ kanato nga nahiusa kaniya sa wala pa ang pagkatukod+ sa kalibotan, aron kita mabalaan ug walay lama+ sa iyang atubangan diha sa gugma.+  Kay kita iyang gimbut-an daan+ nga sagopon+ ingon nga iyang kaugalingong mga anak+ pinaagi ni Jesu-Kristo, sumala sa gikahimut-an sa iyang kabubut-on,+  sa kadayeganan+ sa iyang mahimayaong dili-takos nga kalulot+ nga iyang malulotong gihatag kanato pinaagi sa usa nga iyang hinigugma.+  Pinaagi kaniya atong nabatonan ang kagawasan pinaagi sa lukat pinaagi sa iyang dugo,+ oo, ang kapasayloan+ sa atong kalapasan, sumala sa bahandi sa iyang dili-takos nga kalulot.+  Kini iyang gipadagaya kanato diha sa tanang kaalam+ ug maayong panabot,  sa pagkaagi nga gipahibalo niya kanato ang sagradong tinago+ sa iyang kabubut-on. Sumala sa iyang gikahimut-an nga gilaraw niya sa iyang kaugalingon+ 10  ang usa ka pagdumala+ inig-abot sa kinutoban sa tinudlong kapanahonan,+ nga mao, aron tigomon+ pag-usab ang tanang butang diha kang Kristo,+ ang mga butang sa mga langit+ ug ang mga butang sa yuta.+ Oo, diha kaniya, 11  nga nahiusa kaniya kita usab natudlo ingong mga manununod,+ sa pagkaagi nga kita gimbut-an daan sumala sa katuyoan niya nga nagapalihok sa tanang butang sumala sa gilaraw sa iyang kabubut-on,+ 12  aron nga kita magaalagad alang sa kadayeganan sa iyang himaya,+ kita nga unang naglaom diha kang Kristo.+ 13  Apan kamo usab naglaom kaniya human ninyo madunggi ang pulong sa kamatuoran,+ ang maayong balita bahin sa inyong kaluwasan.+ Pinaagi kaniya usab, human kamo motuo, kamo gitimbrehan+ sa gisaad nga balaang espiritu,+ 14  nga maoy pasiunang timaan+ sa atong panulondon,+ aron mapagawas pinaagig lukat+ ang gipanag-iya [sa Diyos],+ alang sa iyang mahimayaong kadayeganan. 15  Mao nga ako usab, sanglit nadungog ko ang nabatonan ninyong pagtuo diha sa Ginoong Jesus ug sa tanang balaan,+ 16  wala mohunong sa pagpasalamat alang kaninyo. Ako nagpadayon sa paghisgot kaninyo diha sa akong mga pag-ampo,+ 17  aron nga ang Diyos sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang Amahan sa himaya, maghatag unta kaninyo ug espiritu sa kaalam+ ug sa pinadayag diha sa tukmang kahibalo kaniya;+ 18  ang mga mata+ sa inyong kasingkasing gilamdagan,+ aron inyong mahibaloan kon unsa ang paglaom+ nga nganha niana siya nagtawag kaninyo, kon unsa ang mahimayaong bahandi+ nga iyang gihuptan ingon nga panulondon alang sa mga balaan,+ 19  ug kon unsa ang pagkadako gayod sa iyang gahom+ nganhi kanato nga mga magtutuo. Sumala sa paglihok+ sa pagkagamhanan sa iyang kusog, 20  nga siya milihok labot kang Kristo sa dihang iyang gibangon siya gikan sa mga patay+ ug gipalingkod siya diha sa iyang tuong kamot+ sa langitnong mga dapit,+ 21  nga labaw kaayo sa tanang kagamhanan ug awtoridad ug gahom ug pagkaginoo+ ug sa tanang ngalan nga gingalan,+ dili lamang niini nga sistema sa mga butang,+ kondili usab nianang sa umaabot.+ 22  Iya usab nga gipasakop ang tanang butang ilalom sa iyang mga tiil,+ ug gihimo siyang ulo ibabaw sa tanang butang+ nganha sa kongregasyon, 23  nga mao ang iyang lawas,+ ang kabug-osan+ niya nga nagapuno sa tanang butang diha sa tanan.+

Mga Footnote