Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ecclesiastes 7:1-29

7  Ang usa ka ngalan mas maayo pa kay sa maayong lana,+ ug ang adlaw sa kamatayon kay sa adlaw nga natawhan.+  Mas maayo pa ang pag-adto sa balay sa pagbangotan kay sa pag-adto sa balay sa bangkete,+ tungod kay mao kana ang kataposan sa tanang tawo; ug ang buhi magabutang niini sa iyang kasingkasing.  Mas maayo pa ang kagul-anan kay sa pagkatawa,+ kay sa kasubo sa panagway ang kasingkasing gihimong maayo.+  Ang kasingkasing sa mga maalamon anaa sa balay sa pagbangotan,+ apan ang kasingkasing sa mga hungog anaa sa balay sa pagmaya.+  Mas maayo pa ang pagpamati sa pagbadlong sa usa nga maalamon+ kay sa tawong nagapamati sa awit sa mga hungog.+  Kay sama sa tingog sa mga sampinit ilalom sa kulon, mao usab ang katawa sa hungog;+ ug kini usab kakawangan.  Kay ang pagpanglupig makapabuang+ sa usa ka maalamon, ug ang usa ka gasa+ makadaot sa kasingkasing.+  Mas maayo pa ang kataposan sa usa ka butang kay sa sinugdan niini.+ Mas maayo pa ang mapailobon kay sa mapahitas-on sa espiritu.+  Ayaw pagdalidali sa imong espiritu sa pagkasuko,+ kay ang pagkasuko nagapuyo sa sabakan sa mga hungog.+ 10  Ayaw pag-ingon: “Ngano man nga ang kanhing mga adlaw mas maayo pa kay niining mga adlawa?”+ kay dili tungod sa kaalam+ nga ikaw nangutana bahin niini. 11  Ang kaalam uban sa usa ka panulondon maoy maayo ug mapuslanon alang niadtong nakakita sa adlaw.+ 12  Kay ang kaalam usa ka panalipod+ maingon nga ang salapi usa ka panalipod;+ apan ang bentaha sa kahibalo mao nga ang kaalam nagatipig nga buhi sa mga nanag-iya niini.+ 13  Tan-awa ang buhat+ sa matuod nga Diyos, kay kinsay makatul-id sa iyang gihimong baliko?+ 14  Sa maayong adlaw himoa ang imong kaugalingon nga anaa sa pagkamaayo,+ ug sa malisod nga adlaw hibaloi nga ang matuod nga Diyos naghimo niini nga ingon gayod niana,+ aron nga ang katawhan dili gayod makakaplag ug bisan unsa tapos kanila.+ 15  Ang tanang butang akong nakita panahon sa akong kawang nga mga adlaw.+ Adunay matarong nga namatay sa iyang pagkamatarong,+ ug adunay daotan nga nagapadayon ug dugay sa iyang pagkadaotan.+ 16  Ayaw pagpalabi sa pagkamatarong,+ ni magpakita nga ikaw hilabihan ka maalamon.+ Nganong laglagon mo ang imong kaugalingon?+ 17  Ayaw pagpalabi sa pagkadaotan,+ ni magbinuangbuang.+ Nganong mamatay ka man sa dili pa nimo panahon?+ 18  Mas maayo nga ikaw mokupot sa usa niana, apan ayaw usab kuhaa ang imong kamot sa lain;+ kay siya nga nahadlok sa Diyos makalikay gikan niining tanan.+ 19  Ang kaalam mas kusganon alang sa maalamon kay sa napulo ka tawong gamhanan nga anaa sa siyudad.+ 20  Kay walay tawong matarong sa yuta nga nagpadayon sa pagbuhat sa maayo ug dili makasala.+ 21  Dugang pa, ayaw ipatagad sa imong kasingkasing ang tanang pulong nga isulti sa mga tawo,+ aron dili mo madungog ang imong alagad nga magapanghimaraot kanimo.+ 22  Kay ang imong kasingkasing nahibalo pag-ayo nga gani sa makadaghan ikaw, ikaw mismo, nakapanghimaraot sa uban.+ 23  Kining tanan akong nasulayan uban ang kaalam. Ako miingon: “Ako mahimong maalamon.” Apan kini halayo kanako.+ 24  Ang namao na maoy halayo ug hilabihan ka lawom. Kinsa ang makatugkad niini?+ 25  Ako miliso, bisan ang akong kasingkasing,+ aron sa pagkahibalo ug sa pagsuhid ug sa pagpangita sa kaalam+ ug sa hinungdan sa mga butang,+ ug sa pagkahibalo bahin sa pagkadaotan sa kahungog ug sa pagkabinuang sa kabuangan;+ 26  ug ako nakakaplag: Nakaplagan ko nga mas mapait kay sa kamatayon+ ang babaye nga sa iyang kaugalingon maoy mga pukot alang sa pagpangayam ug kansang kasingkasing maoy mga baling ug kansang mga kamot maoy mga talikala.+ Ang usa maayo atubangan sa matuod nga Diyos kon siya makaikyas gikan kaniya, apan ang usa makasala kon siya mabihag niya.+ 27  “Tan-awa! Kini ang akong nakaplagan,” miingon ang magtitigom,+ “usa ka butang nga gitagad sunod sa usa, aron mahibaloan ang kinatibuk-an,+ 28  nga mapinadayonong gitinguha sa akong kalag, apan wala nako makaplagi. Usa ka tawo sa usa ka libo akong nakaplagan,+ apan taliwala kanilang tanan ako wala makakaplag ug usa ka babaye.+ 29  Tan-awa! Kini lamang ang akong nakaplagan, nga ang matuod nga Diyos naghimo sa katawhan nga matul-id,+ apan sila nagapangita ug daghang plano.”+

Mga Footnote