Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Deuteronomio 8:1-20

8  “Magmatngon kamo nga inyong matuman ang tagsatagsa ka sugo nga akong gisugo kaninyo niining adlawa,+ aron kamo magpadayong buhi+ ug modaghan ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong mga katigulangan.+  Ug hinumdoman mo ang tanang dalan nga gipalaktan kanimo ni Jehova nga imong Diyos niining kap-atan ka tuig sa kamingawan,+ aron sa pagpaubos kanimo,+ sa pagbutang kanimo sa pagsulay+ aron mahibaloan kon unsa ang anaa sa imong kasingkasing,+ kon imo bang tumanon ang iyang kasugoan o dili.  Busa gipaubos ka niya ug gipasagdan ka nga gutomon+ ug gipakaon ka sa mana,+ nga wala mo hiilhi ni sa imong mga amahan; aron ipaila kanimo nga dili sa tinapay lamang mabuhi ang tawo kondili sa matag pulong gikan sa baba ni Jehova nga ang tawo mabuhi.+  Ang imong kupo wala madunot diha kanimo, ni nanghubag ang imong tiil sulod niining kap-atan ka tuig.+  Ug nahibalo ka pag-ayo sa imong kasingkasing nga ingon sa usa ka tawo nga nagatul-id sa iyang anak, si Jehova nga imong Diyos nagtul-id kanimo.+  “Ug tumanon mo ang kasugoan ni Jehova nga imong Diyos pinaagi sa paglakaw sa iyang mga dalan+ ug pinaagi sa pagkahadlok kaniya.+  Kay si Jehova nga imong Diyos magdala kanimo ngadto sa usa ka maayong yuta,+ usa ka yuta sa bul-oganang mga walog sa tubig, sa mga tubod ug sa halawom nga katubigan nga nagaagay diha sa patag sa walog+ ug sa bukirong rehiyon,  usa ka yuta sa trigo ug sebada ug sa mga paras ug sa mga igos ug sa mga granada,+ usa ka yuta sa lana nga olibo ug sa dugos,+  usa ka yuta nga dili ka mokaon sa tinapay nga may kanihit, diin dili ka makulangan sa bisan unsa, usa ka yuta diin ang mga bato puthaw ug gikan sa mga bukid ikaw magmina ug tumbaga. 10  “Sa dihang ikaw makakaon ug mabusog,+ dayegon+ mo gayod usab si Jehova nga imong Diyos tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kanimo.+ 11  Magmatngon ka nga dili ka mahikalimot+ kang Jehova nga imong Diyos sa dili pagtuman sa iyang mga sugo ug sa iyang hudisyal nga mga hukom ug sa iyang mga lagda nga akong gisugo kanimo niining adlawa;+ 12  kay basin ikaw mokaon ug mabusog, ug ikaw magtukod ug maanindot nga mga balay ug mopuyo diha niana,+ 13  ug ang imong panon sa mga baka ug ang imong panon sa mga karnero modaghan, ug ang imong plata ug ang imong bulawan modaghan, ug ang tanan nga imo modaghan; 14  ug ang imong kasingkasing magmapahitas-on+ ug ikaw mahikalimot kang Jehova nga imong Diyos, nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa mga ulipon;+ 15  nga nagpalakaw kanimo latas sa dako ug makalilisang nga kamingawan,+ nga may malala nga mga halas+ ug mga tanga ug uhaw nga yuta nga walay tubig; nga nagpagulag tubig alang kanimo gikan sa bato nga santik;+ 16  nga nagpakaon kanimo ug mana+ sa kamingawan, nga wala hiilhi sa imong mga amahan, aron sa pagpaubos kanimo+ ug sa pagbutang kanimo sa pagsulay aron sa pagbuhat ug maayo kanimo sa imong mga adlaw sa ulahi;+ 17  ug ikaw moingon diha sa imong kasingkasing, ‘Ang akong gahom ug ang bug-os kusog sa akong kamot naghatag kanako niini nga bahandi.’+ 18  Ug hinumdoman mo si Jehova nga imong Diyos, tungod kay siya ang maghahatag ug gahom kanimo aron sa pagbaton ug bahandi;+ aron tumanon ang iyang pakigsaad nga iyang gipanumpa sa imong mga katigulangan, ingon niining adlawa.+ 19  “Ug mahitabo nga kon mahikalimot ka gayod kang Jehova nga imong Diyos ug mosunod ka sa laing mga diyos ug moalagad kanila ug moyukbo kanila, ako magpamatuod batok kaninyo niining adlawa nga kamo malaglag sa bug-os.+ 20  Sama sa mga nasod nga ginalaglag ni Jehova gikan sa inyong atubangan, sa ingon usab nga paagi kamo mangalaglag, tungod kay kamo dili man mamati sa tingog ni Jehova nga inyong Diyos.+

Mga Footnote