Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 30:1-20

30  “Ug mahitabo nga sa dihang modangat kanimo kining tanang pulong, ang panalangin+ ug ang maldisyon,+ nga akong gibutang sa imong atubangan, ug kini imong gibutang pagbalik sa imong kasingkasing+ taliwala sa tanang nasod nga ikaw gipatibulaag ni Jehova nga imong Diyos,+  ug ikaw mibalik kang Jehova nga imong Diyos+ ug namati sa iyang tingog sumala sa tanan nga gisugo ko kanimo niining adlawa, ikaw ug ang imong mga anak, uban sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag,+  dad-on usab pagbalik ni Jehova nga imong Diyos ang imong mga binihag+ ug kaluy-an+ ka ug tigomon ka pag-usab gikan sa tanang mga katawhan nga ikaw gipatibulaag ni Jehova nga imong Diyos.+  Kon ang imong natibulaag nga katawhan maatua sa tumoy sa kalangitan, gikan didto si Jehova nga imong Diyos magtigom kanimo ug gikan didto siya magkuha kanimo.+  Si Jehova nga imong Diyos magdala kanimo ngadto sa yuta nga gipanag-iya sa imong mga amahan, ug ikaw makapanag-iya gayod niini; ug siya magbuhat ug maayo kanimo ug magpadaghan kanimo labaw pa kay sa imong mga amahan.+  Ug si Jehova nga imong Diyos magtuli sa imong kasingkasing+ ug sa kasingkasing sa imong mga kaliwat,+ aron imong higugmaon si Jehova nga imong Diyos sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag tungod sa imong kinabuhi.+  Ug si Jehova nga imong Diyos magpahamtang niining tanang tunglo diha sa imong mga kaaway ug niadtong nagdumot kanimo, nga naglutos kanimo.+  “Kon bahin kanimo, ikaw mobalik ug mamati gayod sa tingog ni Jehova ug mobuhat sa tanan niyang kasugoan nga akong gisugo kanimo niining adlawa.+  Ug ipahinabo gayod ni Jehova nga imong Diyos nga makabaton ka ug kadagaya sa matag buhat sa imong kamot,+ sa bunga sa imong tiyan ug sa bunga sa imong binuhing mga hayop+ ug sa bunga sa imong yuta,+ nga mosangpot sa kauswagan;+ tungod kay si Jehova magsadya pag-usab tungod kanimo alang sa ikaayo, ingon nga nagsadya siya tungod sa imong mga katigulangan;+ 10  kay ikaw mamati sa tingog ni Jehova nga imong Diyos sa pagtuman sa iyang kasugoan ug sa iyang mga lagda nga nahisulat niining basahon sa balaod,+ tungod kay ikaw mobalik kang Jehova nga imong Diyos sa bug-os mong kasingkasing ug sa bug-os mong kalag.+ 11  “Kay kining sugo nga akong gisugo kanimo niining adlawa dili hilabihan ka lisod alang kanimo, ni halayo kini.+ 12  Wala kini sa mga langit, aron magaingon ka, ‘Kinsay mosaka alang kanato ngadto sa mga langit ug kuhaon kini alang kanato, aron kita iyang padunggon niini aron kini atong buhaton?’+ 13  Ni atua kini sa tabok sa dagat, aron magaingon ka, ‘Kinsay motabok sa dagat alang kanato ug kuhaon kini alang kanato, aron kita iyang padunggon niini aron kini atong buhaton?’ 14  Kay ang pulong haduol kaayo kanimo, anaa sa imong kaugalingong baba ug sa imong kaugalingong kasingkasing,+ aron kini imong buhaton.+ 15  “Tan-awa, gibutang ko sa imong atubangan niining adlawa ang kinabuhi ug ang kaayohan, ug ang kamatayon ug ang kadaotan.+ 16  [Kon mamati ka sa kasugoan ni Jehova nga imong Diyos,] nga akong gisugo kanimo niining adlawa, aron sa paghigugma kang Jehova nga imong Diyos,+ sa paglakaw sa iyang mga dalan ug sa pagtuman sa iyang kasugoan+ ug sa iyang mga lagda ug sa iyang hudisyal nga mga hukom,+ nan ikaw gayod magpadayong buhi+ ug modaghan, ug si Jehova nga imong Diyos magpanalangin kanimo didto sa yuta nga imong pagaadtoan aron sa pagpanag-iya niini.+ 17  “Apan kon ang imong kasingkasing magpahilayo ug dili ka mamati,+ ug mahaylo ka gayod ug moyukbo sa laing mga diyos ug moalagad kanila,+ 18  sultihan ko kamo niining adlawa nga kamo mangalaglag gayod.+ Dili ninyo malugwayan ang inyong mga adlaw ibabaw sa yuta nga inyong pagaadtoan tabok sa Jordan aron sa pagpanag-iya niini. 19  Himoon ko ang mga langit ug ang yuta ingong mga saksi batok kaninyo niining adlawa,+ nga gibutang ko ang kinabuhi ug ang kamatayon sa imong atubangan,+ ang panalangin+ ug ang maldisyon;+ ug kinahanglan nga pilion mo ang kinabuhi aron ikaw magpadayong buhi,+ ikaw ug ang imong kaliwat,+ 20  pinaagi sa paghigugma kang Jehova nga imong Diyos,+ pinaagi sa pagpamati sa iyang tingog ug sa pag-unong kaniya;+ kay siya mao ang imong kinabuhi ug ang gitas-on sa imong mga adlaw,+ aron makapuyo ka ibabaw sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga katigulangan, kang Abraham, Isaac ug Jacob nga ihatag kanila.”+

Mga Footnote