Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 3:1-29

3  “Unya nangliko kita ug nanungas sa dalan sa Basan. Niini si Og+ nga hari sa Basan migula, siya ug ang tibuok niyang katawhan, aron sugaton kita sa pagpakiggubat didto sa Edrei.+  Busa si Jehova miingon kanako, ‘Ayaw kahadlok kaniya,+ kay itugyan ko siya ug ang tibuok niyang katawhan ug ang iyang yuta sa imong kamot; ug buhaton mo kaniya ang ingon sa gibuhat mo kang Sihon+ nga hari sa mga Amorihanon, nga nagpuyo sa Hesbon.’  Busa gitugyan usab ni Jehova nga atong Diyos sa atong kamot si Og nga hari sa Basan ug ang tibuok niyang katawhan, ug gipatay nato siya hangtod nga walay nahibilin kaniya nga buhi.+  Ug atong gipangilog ang tanan niyang mga siyudad niadtong panahona. Walay lungsod nga wala nato makuha gikan kanila, kan-uman ka siyudad,+ ang tibuok rehiyon sa Argob,+ ang gingharian ni Og sa Basan.+  Kining tanan maoy mga siyudad nga gipalig-on sa habog nga paril, mga pultahan ug trangka, gawas pa sa daghan kaayong lungsod diha sa kabanikahan.  Apan, gilaglag nato sila,+ ingon sa gibuhat nato kang Sihon nga hari sa Hesbon, sa gilaglag nato ang tanang siyudad, mga lalaki, mga babaye ug mga bata.+  Ug ang tanang binuhing hayop ug ang mga sinakmit gikan sa mga siyudad atong gidala ingong mga inagaw alang kanato.+  “Ug niadtong panahona atong gikuha ang yuta gikan sa kamot sa duha ka hari sa mga Amorihanon+ nga nagpuyo sa kayutaan sa Jordan, gikan sa bul-oganang walog sa Arnon+ hangtod sa Bukid sa Hermon;+  (ang mga taga-Sidon nagtawag sa Hermon nga Sirion,+ ug ang mga Amorihanon nagtawag niini nga Senir,)+ 10  ang tanang siyudad sa patag sa bukid ug ang tibuok Gilead ug ang tibuok Basan hangtod sa Saleca+ ug sa Edrei,+ ang mga siyudad sa gingharian ni Og sa Basan. 11  Kay si Og lamang nga hari sa Basan ang nahibilin sa salin sa mga Repaim.+ Tan-awa! Ang iyang andas maoy usa ka andas nga puthaw. Dili ba anaa man kini sa Raba+ sa mga anak ni Ammon? Siyam ka maniko ang gitas-on niini, ug upat ka maniko ang gilapdon niini, sumala sa maniko sa tawo. 12  Ug niadtong panahona atong gipanag-iya kining yutaa; gikan sa Aroer,+ nga anaa duol sa bul-oganang walog sa Arnon, ug ang katunga sa bukirong rehiyon sa Gilead, ug ang mga siyudad niini akong gihatag sa mga Rubenhon ug sa mga Gadhanon.+ 13  Ug ang nahibilin sa Gilead+ ug sa tibuok Basan+ sa gingharian ni Og akong gihatag sa katunga sa tribo ni Manases. Ang tibuok rehiyon sa Argob+ sa tibuok Basan, dili ba gitawag man kini nga yuta sa mga Repaim?+ 14  “Si Jair+ nga anak nga lalaki ni Manases nagkuha sa tibuok nga rehiyon sa Argob+ hangtod sa utlanan sa mga Gesurihanon+ ug sa mga Maacatnon,+ ug ang maong mga balangay sa Basan gitawag niya sa iyang ngalan, nga Havot-jair,+ hangtod niining adlawa. 15  Ug kang Makir+ akong gihatag ang Gilead.+ 16  Ug sa mga Rubenhon+ ug sa mga Gadhanon akong gihatag ang gikan sa Gilead+ hangtod sa bul-oganang walog sa Arnon, ang kinataliwad-an sa bul-oganang walog ingong utlanan, ug hangtod sa Jabok, ang bul-oganang walog nga mao ang utlanan sa mga anak ni Ammon;+ 17  ug ang Araba ug ang Jordan ug ang utlanan, gikan sa Kineret+ hangtod sa dagat sa Araba, ang Dagat sa Asin,+ sa tiilan sa mga bakilid sa Pisga+ nga nag-atubang sa silangan sa adlaw. 18  “Busa ako nagsugo kaninyo niadtong higayona, nga nag-ingon, ‘Si Jehova nga inyong Diyos naghatag kaninyo niining yutaa aron panag-iyahon. Kamo motabok, nga sinangkapan, nga mag-una sa inyong mga igsoon, ang mga anak sa Israel, ang tanang maisog nga mga lalaki.+ 19  Ang inyong mga asawa lamang ug ang inyong mga bata ug ang inyong kahayopan (nahibalo ako pag-ayo nga kamo adunay daghan kaayong kahayopan) ang magpadayon sa pagpuyo diha sa inyong mga siyudad nga akong gihatag kaninyo,+ 20  hangtod nga kahatagan na ni Jehova ug pahulay ang inyong mga igsoon, ingon man kamo, ug sila usab makapanag-iya na sa yuta nga gihatag kanila ni Jehova nga inyong Diyos tabok sa Jordan; human niana kamo mamalik, ang matag usa ngadto sa iyang napanag-iya nga akong gihatag kaninyo.’+ 21  “Ug akong gisugo si Josue+ niadtong panahona, nga nag-ingon, ‘Ang imong mga mata nakakita sa tanan nga gibuhat ni Jehova nga inyong Diyos niining duha ka hari. Ingon usab niana ang buhaton ni Jehova sa tanang gingharian nga imong pagaagian didto.+ 22  Dili kamo mangahadlok kanila, kay si Jehova nga inyong Diyos mao ang Usa nga makig-away alang kaninyo.’+ 23  “Ug nangamuyo ako kang Jehova niadtong panahona, nga nag-ingon, 24  ‘Oh Soberanong Ginoong Jehova, gisugdan mo na pagpakita sa imong alagad ang imong kadako+ ug ang imong kusganong bukton,+ kay kinsa ba nga diyos sa kalangitan o ibabaw sa yuta nga nagabuhat ug mga buhat nga sama sa imoha ug gamhanang mga buhat nga sama sa imoha?+ 25  Tugoti ako nga makalabang, palihog, ug makakita sa maayong yuta+ nga anaa tabok sa Jordan, kining maayong bukirong rehiyon+ ug ang Lebanon.’+ 26  Ug si Jehova nasuko pag-ayo kanako tungod kaninyo+ ug wala mamati kanako; apan si Jehova miingon kanako, ‘Igo na kana! Ayaw na gayod pagsulti kanako niining butanga. 27  Tungas ngadto sa tumoy sa Pisga+ ug iyahat ang imong mga mata ngadto sa kasadpan ug sa amihanan ug sa habagatan ug sa sidlakan ug itan-aw ang imong mga mata, kay dili ka makatabok niining Jordan.+ 28  Ug itudlo+ si Josue ug dasiga siya ug palig-ona siya, tungod kay siya ang motabok+ nga magauna niining katawhan ug siya ang magpahinabo nga mapanunod nila ang yuta nga imong makita.’+ 29  Sulod niining panahona nagpuyo kita didto sa walog sa atubangan sa Bet-peor.+

Mga Footnote