Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 27:1-26

27  Ug si Moises uban sa mga ansiyano sa Israel nagsugo sa katawhan, nga nag-ingon: “Kinahanglang tumanon ang matag sugo nga akong gisugo kaninyo niining adlawa.+  Ug mahitabo nga sa adlaw nga kamo motabok sa Jordan+ ngadto sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos, magpatindog ka usab ug dagkong mga bato ug magpaputi niana sa apog.  Ug magsulat ka diha niana sa tanang pulong niini nga balaod+ sa dihang ikaw makatabok na,+ aron ikaw makasulod sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos, usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos, sumala sa gisulti kanimo ni Jehova, ang Diyos sa imong mga katigulangan.+  Ug mahitabo nga sa dihang kamo makatabok na sa Jordan, patindogon ninyo kini nga mga bato, ingon sa akong gisugo kaninyo niining adlawa, didto sa Bukid sa Ebal,+ ug papution mo kini sa apog.+  Magtukod ka usab ug usa ka halaran didto alang kang Jehova nga imong Diyos, usa ka halaran nga mga bato. Dili mo kini gamitan ug himan nga puthaw.+  Sa mga bato nga tibuok magtukod ka ug halaran kang Jehova nga imong Diyos, ug magtanyag ka ug mga halad-nga-sinunog alang kang Jehova nga imong Diyos sa ibabaw niana.+  Ug maghalad ka ug mga halad-sa-panag-ambit+ ug magkaon ka niana didto,+ ug magmaya ka sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos.+  Ug magsulat ka diha sa mga bato sa tanang pulong niini nga balaod,+ nga maghimo niini nga matin-aw.”+  Unya si Moises ug ang mga saserdote, ang mga Levihanon, misulti sa tibuok Israel, nga nag-ingon: “Hilom ug pamati, Oh Israel. Niining adlawa ikaw nahimo nga katawhan ni Jehova nga imong Diyos.+ 10  Ug mamati ka sa tingog ni Jehova nga imong Diyos ug tumana ang iyang kasugoan+ ug ang iyang mga regulasyon,+ nga akong gisugo kanimo niining adlawa.” 11  Ug gisugo ni Moises ang katawhan niadtong adlawa, nga nag-ingon: 12  “Ang mosunod mao ang mobarog aron sa pagpanalangin sa katawhan didto sa Bukid sa Gerizim+ sa dihang kamo makatabok na sa Jordan: Simeon ug Levi ug Juda ug Isacar ug Jose ug Benjamin. 13  Ug ang mosunod mao ang mobarog alang sa maldisyon+ didto sa Bukid sa Ebal:+ Ruben, Gad ug Aser ug Zabulon, Dan ug Neptali. 14  Ug ang mga Levihanon motubag ug mosulti sa makusog nga tingog ngadto sa matag tawo sa Israel:+ 15  “‘Tinunglo ang tawo nga maghimog linilok nga larawan+ o inumol nga estatwa,+ usa ka butang nga dulumtanan kang Jehova,+ nga hinimo sa mga kamot sa mamumuhat sa kahoy ug metal,+ ug nga nagbutang niini sa usa ka tagoanan.’ (Ug ang tibuok katawhan motubag ug moingon, ‘Amen!’)+ 16  “‘Tinunglo ang magtamay sa iyang amahan o sa iyang inahan.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 17  “‘Tinunglo ang mag-atras sa timaan sa utlanan sa iyang isigkatawo.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 18  “‘Tinunglo ang magpahisalaag sa buta diha sa dalan.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 19  “‘Tinunglo ang magtuis+ sa hukom+ alang sa langyaw nga pumoluyo,+ sa batang ilo-sa-amahan ug sa babayeng balo.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 20  “‘Tinunglo ang modulog sa asawa sa iyang amahan, tungod kay gitukas niya ang sidsid sa besti sa iyang amahan.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 21  “‘Tinunglo ang modulog sa bisan unsa nga mananap.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 22  “‘Tinunglo ang modulog sa iyang igsoong babaye, ang anak sa iyang amahan o ang anak sa iyang inahan.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 23  “‘Tinunglo ang modulog sa iyang ugangang babaye.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 24  “‘Tinunglo ang mopatay sa iyang isigkatawo gikan sa usa ka tagoanan.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 25  “‘Tinunglo ang modawat ug hiphip aron sa pagpatay sa usa ka kalag, sa dihang kini inosente nga dugo.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’) 26  “‘Tinunglo ang dili motuman sa mga pulong niini nga balaod pinaagi sa pagbuhat niini.’+ (Ug ang tibuok katawhan moingon, ‘Amen!’)

Mga Footnote