Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 26:1-19

26  “Ug mahitabo nga sa dihang makasulod ka na sa yuta nga gihatag ni Jehova nga imong Diyos kanimo ingong panulondon, ug ikaw makapanag-iya na niini ug makapuyo na niini,+  magkuha ka usab ug pipila sa mga unang bunga+ gikan sa tanang bunga sa yuta, nga imong pagadad-on gikan sa imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos, ug kini imong ibutang sa usa ka bukag ug moadto ka sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos nga papuy-an sa iyang ngalan.+  Ug kinahanglan nga moadto ka sa saserdote+ nga mag-alagad niadtong mga adlawa ug moingon kaniya, ‘Magsugid ako karon kang Jehova nga imong Diyos nga ako miabot na sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa atong mga katigulangan nga ihatag kanato.’+  “Ug ang saserdote magkuha sa bukag gikan sa imong kamot ug ipahimutang kini sa atubangan sa halaran ni Jehova nga imong Diyos.  Ug ikaw motubag ug moingon sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos, ‘Ang akong amahan usa ka Siryanhon nga nagkahanaw;+ ug miadto siya sa Ehipto+ ug mipuyo didto ingong langyaw nga diyutay ra sa gidaghanon;+ apan siya didto nahimong usa ka dakong nasod, gamhanan ug daghan.+  Ug ang mga Ehiptohanon nagdaogdaog kanamo ug nagsakit kanamo ug hilabihan nga nag-ulipon kanamo.+  Ug kami mituaw kang Jehova nga Diyos sa among mga katigulangan,+ ug gidungog ni Jehova ang among tingog+ ug gitan-aw ang among kasakitan ug ang among kalisod ug ang pagpanglupig kanamo.+  Sa kataposan si Jehova nagpagawas kanamo gikan sa Ehipto pinaagi sa kamot nga kusgan+ ug tinuy-od nga bukton+ ug uban sa labihan nga pagkamakalilisang+ ug uban sa mga ilhanan ug mga milagro.+  Unya kami iyang gidala niining dapita ug gihatag kanamo kining yutaa, usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.+ 10  Ug karon ania gidala ko ang mga unang bunga sa mga bunga sa yuta nga gihatag ni Jehova kanako.’+ “Ibutang mo usab kini sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos ug moyukbo sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos.+ 11  Ug magmaya ka+ tungod sa tanang kaayohan nga gihatag ni Jehova nga imong Diyos kanimo ug sa imong panimalay, ikaw ug ang Levihanon ug ang langyaw nga pumoluyo nga anaa sa imong taliwala.+ 12  “Sa dihang malain mo na ang ikapulo+ sa tibuok ikapulo sa imong abot sa ikatulo ka tuig,+ ang tuig sa ikapulo, ihatag mo usab kini sa Levihanon, sa langyaw nga pumoluyo, sa batang ilo-sa-amahan ug sa babayeng balo, ug mokaon sila sulod sa imong mga ganghaan ug magpakabusog sa ilang kaugalingon.+ 13  Ug moingon ka sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos, ‘Gikuha ko na kon unsay balaan gikan sa balay ug gihatag ko usab kini sa Levihanon ug sa langyaw nga pumoluyo, sa batang ilo-sa-amahan ug sa babayeng balo,+ subay sa tibuok mong kasugoan nga imong gisugo kanako. Wala ako maglapas sa imong kasugoan, ni ako nahikalimot niini.+ 14  Wala ako mokaon niini panahon sa akong pagbangotan, ni nagkuha sa bisan unsa niini samtang ako mahugaw, ni naghatag sa bisan unsa niini alang sa namatay. Namati ako sa tingog ni Jehova nga akong Diyos. Gibuhat ko ang sumala sa tanan mong gisugo kanako. 15  Dungaw gikan sa imong balaang puloy-anan,+ ang kalangitan, ug panalangini ang imong katawhan nga Israel+ ug ang yuta nga imong gihatag kanamo, ingon sa imong gipanumpa sa among mga katigulangan,+ ang yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.’+ 16  “Niining adlawa si Jehova nga imong Diyos nagsugo kanimo sa pagbuhat niining mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom;+ ug kini imong bantayan ug tumanon sa bug-os mong kasingkasing+ ug sa bug-os mong kalag.+ 17  Si Jehova imong naaghat sa pag-ingon niining adlawa nga siya mahimong imong Diyos samtang ikaw maglakaw sa iyang mga dalan ug magsunod sa iyang mga regulasyon+ ug sa iyang kasugoan+ ug sa iyang hudisyal nga mga hukom+ ug mamati sa iyang tingog.+ 18  Bahin kang Jehova, ikaw iyang naaghat sa pag-ingon karong adlawa nga mahimo ka nga iyang katawhan, usa ka linaing katigayonan,+ ingon sa iyang gisaad kanimo,+ ug nga imong tumanon ang tanan niyang kasugoan, 19  ug nga ibutang ka niya nga hataas ibabaw sa tanang ubang kanasoran nga iyang gihimo,+ nga mosangpot sa pagdayeg ug kadungganan ug katahom, samtang imong himoon ang imong kaugalingon nga usa ka katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Diyos,+ ingon sa iyang gisaad.”

Mga Footnote