Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 25:1-19

25  “Kon mahitabo ang panagbangi tali sa mga tawo,+ ug sila miatubang alang sa hukom,+ sila maghukom usab kanila ug magpahayag sa matarong nga matarong ug magpahayag sa daotan nga daotan.+  Ug mahitabo nga kon ang daotan takos pagabunalan,+ ang maghuhukom magpahapa kaniya ug ipahampak+ siya sa iyang atubangan sa gidaghanon nga tugbang sa iyang daotang buhat.  Uban sa kap-atan ka hampak siya magbunal kaniya. Dili siya magdugang niini, kay basin magpadayon siya pagbunal kaniya sa daghang hampak dugang niini+ ug ang imong igsoon mahimong tinamay sa imong mga mata.  “Dili mo pagabusalan ang torong baka samtang kini nagagiok.+  “Kon ang mga managsoon mag-ipon sa pagpuyo ug mamatay ang usa kanila nga walay anak nga lalaki, ang asawa sa namatay kinahanglan nga dili mahimong asawa sa laing lalaki sa gawas. Ang iyang bayaw nga lalaki moadto kaniya, ug siya mangasawa kaniya ug himoon ang kaminyoon sa bayaw nga lalaki uban kaniya.+  Ug mahitabo nga ang panganay nga ipanganak niya magabangon sa ngalan sa iyang namatay nga igsoon,+ aron ang iyang ngalan dili mapala gikan sa Israel.+  “Karon kon ang lalaki walay kahimuot nga mangasawa sa balo sa iyang igsoong lalaki, nan ang balo sa iyang igsoong lalaki moadto sa ganghaan ngadto sa mga ansiyano+ ug moingon, ‘Ang igsoong lalaki sa akong bana dili buot nga magbangon sa ngalan sa iyang igsoon diha sa Israel. Wala siya mosugot nga himoon ang kaminyoon sa bayaw nga lalaki uban kanako.’  Ug ang mga ansiyano sa iyang siyudad magtawag kaniya ug makigsulti kaniya, ug siya mobarog ug moingon, ‘Ako walay kahimuot nga mangasawa kaniya.’+  Niana ang balo sa iyang igsoong lalaki moduol kaniya sa atubangan sa mga mata sa mga ansiyano ug huboan siya sa iyang sandalyas+ ug lud-an siya sa iyang nawong+ ug motubag ug moingon, ‘Ingon niana ang pagabuhaton ngadto sa tawo nga dili magatukod sa panimalay sa iyang igsoong lalaki.’+ 10  Ug ang iyang ngalan pagatawgon diha sa Israel nga ‘Ang balay sa usa nga gihuboan sa iyang sandalyas.’ 11  “Kon magbugnoay ang mga lalaki sa usag usa, ug ang asawa sa usa moduol sa pagluwas sa iyang bana gikan sa kamot sa usa nga naghampak kaniya, ug nagbakyaw sa iyang kamot ug nagbunlot sa iyang pribadong mga sangkap,+ 12  nan pagaputlon mo ang iyang kamot. Ang imong mata kinahanglan nga dili maluoy.+ 13  “Dili ka magbaton diha sa imong puntil ug duha ka matang sa bato sa timbangan,+ nga ang usa dako ug ang usa gamay. 14  Dili ka magbaton diha sa imong balay ug duha ka matang sa ephah,+ nga ang usa dako ug ang usa gamay. 15  Magpadayon ka sa pagbaton ug usa ka timbangan nga tukma ug husto. Magpadayon ka sa pagbaton ug usa ka ephah nga tukma ug husto, aron molugway ang imong mga adlaw sa ibabaw sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ 16  Kay ang tanang nagbuhat niining mga butanga, ang matag usa nga nagbuhat sa inhustisya dulumtanan kang Jehova nga imong Diyos.+ 17  “Hinumdoman mo ang gibuhat ni Amalek kanimo sa dalan sa dihang migula kamo sa Ehipto,+ 18  kon giunsa ka niya pagsugat sa dalan ug gihampak sa imong luyo ang tanang naulahi sunod kanimo, sa dihang ikaw gilapoy ug naluya; ug siya wala mahadlok sa Diyos.+ 19  Ug mahitabo nga sa dihang mahatagan ka na ni Jehova nga imong Diyos ug pahulay gikan sa tanan mong mga kaaway nga nagalibot sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos aron sa pagpanag-iya niini,+ dili ka na gayod maghisgot pa kang Amalek gikan sa ilalom sa langit.+ Dili ka gayod mahikalimot.

Mga Footnote