Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 23:1-25

23  “Walay tawong gikapnan+ pinaagi sa pagpigsat sa mga itlog+ o giputlan sa iyang kinatawo nga makasulod sa kongregasyon ni Jehova.  “Walay anak sa gawas+ nga makasulod sa kongregasyon ni Jehova. Bisan hangtod sa ikanapulo ka kaliwatan walay iyaha nga makasulod sa kongregasyon ni Jehova.  “Walay Ammonhanon o Moabihanon nga makasulod sa kongregasyon ni Jehova.+ Bisan hangtod sa ikanapulo ka kaliwatan walay ilaha nga makasulod sa kongregasyon ni Jehova hangtod sa panahong walay tino,  tungod kay sila wala motabang kaninyo+ uban sa tinapay ug sa tubig diha sa dalan sa inyong paggikan sa Ehipto,+ ug tungod kay ilang gisuholan batok kanimo si Balaam nga anak nga lalaki ni Beor gikan sa Petor sa Mesopotamia sa pagpanghimaraot kanimo.+  Ug si Jehova nga imong Diyos dili buot mamati kang Balaam;+ hinunoa alang kanimo si Jehova nga imong Diyos naghimo sa maldisyon nga usa ka panalangin,+ kay si Jehova nga imong Diyos nahigugma kanimo.+  Dili ka magbuhat alang sa ilang pakigdait ug sa ilang kauswagan sa tanan mong mga adlaw hangtod sa panahong walay tino.+  “Dili ka magdumot sa usa ka Edomhanon, kay siya imong igsoon.+ “Dili ka magdumot sa usa ka Ehiptohanon, kay ikaw nahimong langyaw nga pumoluyo sa iyang yuta.+  Ang mga anak nga matawo kanila ingong ikatulong kaliwatan makasulod sa kongregasyon ni Jehova.  “Kon moadto ka sa pagkampo batok sa imong mga kaaway, maglikay ka sa matag daotang butang.+ 10  Kon usa kaninyo wala makapabiling hinlo, tungod sa usa ka kahugawan nga nahitabo sa gabii,+ siya mogawas usab sa kampo. Siya dili makasulod sa taliwala sa kampo.+ 11  Ug mahitabo nga sa hapit na mogabii maligo siya sa tubig, ug sa pagsalop sa adlaw siya makasulod na sa taliwala sa kampo.+ 12  Ug kinahanglan nga may magamit ka nga pribadong dapit sa gawas sa kampo, ug moadto ka didto. 13  Ug usa ka ugsok ang kinahanglan mong magamit uban sa imong mga galamiton, ug mahitabo nga sa dihang ikaw mogak-ang sa gawas, ikaw magkalot pinaagi niini ug moliso ug tabonan ang imong hugaw.+ 14  Kay si Jehova nga imong Diyos magalakaw sa sulod sa imong kampo aron sa pagluwas kanimo+ ug sa pagtugyan sa imong mga kaaway kanimo;+ ug ang imong kampo kinahanglan nga balaan,+ aron siya walay makitang malaw-ay kanimo ug tinong mobiya sa pag-uban kanimo.+ 15  “Dili mo itugyan ang usa ka ulipon ngadto sa iyang agalon sa dihang moikyas siya gikan sa iyang agalon nganha kanimo.+ 16  Uban kanimo siya magpadayon sa pagpuyo sa imong taliwala sa bisan unsang dapit nga pagapilion niya sa usa sa imong mga siyudad,+ bisan asa nga buot niya. Dili mo siya pagdaogdaogon.+ 17  “Walay usa sa mga anak nga babaye sa Israel ang mahimong pampam sa templo,+ ni bisan kinsa sa mga anak nga lalaki sa Israel ang mahimong pampam sa templo.+ 18  Dili mo dad-on ang suhol+ sa usa ka pampam o ang bayad sa usa ka iro+ ngadto sa balay ni Jehova nga imong Diyos alang sa bisan unsa nga panaad, tungod kay dulumtanan kini kang Jehova nga imong Diyos, bisan kining duha. 19  “Dili ka magpabayad ug tubo sa imong igsoon,+ tubo sa salapi, tubo sa pagkaon,+ tubo sa bisan unsa nga mahimong patuboan. 20  Mahimong magpabayad ka ug tubo sa usa ka langyaw,+ apan sa imong igsoon dili ka magpabayad ug tubo;+ aron magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Diyos sa tanan nimong pagabuhaton sa yuta nga imong pagaadtoan aron sa pagpanag-iya niini.+ 21  “Kon manaad ka ug saad kang Jehova+ nga imong Diyos, dili ka maglangan sa pagbayad niini,+ tungod kay si Jehova nga imong Diyos sa walay pakyas maningil kanimo niini, ug sa pagkatinuod kini mahimong sala kanimo.+ 22  Apan kon dili ka manaad, dili kini mahimong sala kanimo.+ 23  Ang gisulti sa imong mga ngabil kinahanglan nimong tumanon,+ ug buhaton mo ang sumala sa imong gipanaad kang Jehova nga imong Diyos ingong usa ka kinabubut-ong halad nga imong gisulti pinaagi sa imong baba.+ 24  “Kon moadto ka sa parasan sa imong isigkatawo, mokaon ka sa ubas nga igo lamang alang kanimo aron sa pagtagbaw sa imong kalag, apan dili ka magbutang ug bisan unsa sa imong sudlanan.+ 25  “Kon moadto ka sa nagabarog nga mga uhay sa imong isigkatawo, pagakutloon mo ang hinog lamang nga mga uhay pinaagi sa imong kamot, apan ang galab dili mo ihagbas sa nagabarog nga mga uhay sa imong isigkatawo.+

Mga Footnote