Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 22:1-30

22  “Dili mo pagatan-awon ang torong baka sa imong igsoon o ang iyang karnero nga nahisalaag ug sa tinuyo mobiya ka gikan niini.+ Dad-on mo gayod kini pagbalik ngadto sa imong igsoon.+  Ug kon ang imong igsoon dili duol kanimo ug wala ka makaila kaniya, dad-on mo usab kini ngadto sa imong balay, ug magpabilin kini kanimo hangtod pangitaon kini sa imong igsoon. Ug kini imong iuli kaniya.+  Ingon usab niana ang imong pagabuhaton sa iyang asno, ug ingon niana ang imong pagabuhaton sa iyang kupo, ug ingon niana ang imong pagabuhaton sa bisan unsang nawala nga iya sa imong igsoon, nga nawala kaniya ug imong nakaplagan. Dili mo kini pagabiyaan.  “Dili mo pagatan-awon ang asno sa imong igsoon o ang iyang torong baka nga mapukan diha sa dalan ug sa tinuyo mobiya gikan niini. Tabangan mo gayod siya sa pagpatindog niini.+  “Walay sapot sa usa ka lalaki nga isul-ob sa usa ka babaye, ni ang usa ka lalaki magsul-ob sa kupo sa usa ka babaye;+ kay bisan kinsa nga magbuhat niining mga butanga dulumtanan kang Jehova nga imong Diyos.  “Kon makakita ka ug usa ka salag sa dalan, diha sa bisan unsa nga kahoy o sa yuta nga may mga kuyabog+ o mga itlog, ug ang inahan nagaluob sa ibabaw sa mga kuyabog o sa mga itlog, dili mo kuhaon ang inahan uban sa mga anak.+  Buhian mo gayod ang inahan, apan mahimong dad-on mo ang mga anak; aron maayo ang imong dangatan, ug imong mapalugway ang imong mga adlaw.+  “Kon magtukod ka ug bag-ong balay, pagabuhatan mo usab ug barandilya ang imong atop,+ aron dili ka magbutang ug pagkasad-an sa dugo sa imong balay kay basin may tawo nga mahulog niini.  “Dili ka magpugas sa imong parasan sa duha ka matang sa binhi,+ kay basin ang tibuok abot sa binhi nga imong ipugas ug ang abot sa parasan mahiadto sa sangtuwaryo. 10  “Dili ka magdaro nga parison ang torong baka ug ang asno.+ 11  “Dili ka magsul-ob sa sapot nga hinabol sa balhibo sa karnero ug sa lino.+ 12  “Buhatan mo ug mga borlas ang upat ka tumoy sa imong besti nga imong isul-ob sa imong kaugalingon.+ 13  “Kon ang usa ka lalaki mangasawa ug siya makigdulog kaniya ug unya magdumot kaniya,+ 14  ug magsumbong kaniya sa mga buhat nga makauulaw ug magduhig kaniyag daotang ngalan+ ug moingon, ‘Kini nga babaye akong gipangasawa, ug ako nakigdulog kaniya, ug ako wala makakaplag kaniyag ilhanan sa pagkaulay’;+ 15  ang amahan sa babaye ug ang iyang inahan magkuha ug magdala sa ilhanan sa pagkaulay sa babaye ngadto sa mga ansiyano sa siyudad diha sa ganghaan niini;+ 16  ug ang amahan sa babaye moingon sa mga ansiyano, ‘Ako naghatag sa akong anak nga babaye niining tawhana ingong asawa, ug siya nagdumot+ kaniya. 17  Ug ania, siya nagsumbong kaniya sa mga buhat nga makauulaw,+ nga nag-ingon: “Akong nakaplagan ang imong anak nga babaye nga walay ilhanan sa pagkaulay.”+ Karon mao kini ang ilhanan sa pagkaulay sa akong anak nga babaye.’ Ug ilang ibuklad ang kupo sa atubangan sa mga ansiyano sa siyudad. 18  Ug ang mga ansiyano+ niana nga siyudad magkuha sa maong lalaki ug magdisiplina kaniya.+ 19  Ug ilang multahan siyag usa ka gatos ka siklo nga plata ug ihatag kini ngadto sa amahan sa babaye, tungod kay giduhigan niyag daotang ngalan ang usa ka ulay sa Israel;+ ug siya magpabilin nga iyang asawa. Dili siya tugotang makigdiborsiyo kaniya sa tanan niyang mga adlaw. 20  “Apan, kon kining butanga napamatud-ang tinuod, nga walay nakaplagang ilhanan sa pagkaulay sa babaye,+ 21  dad-on usab nila ang babaye sa gawas sa ganghaan sa balay sa iyang amahan, ug ang mga tawo sa iyang siyudad magbato kaniya, ug siya kinahanglang mamatay, tungod kay siya nakahimog usa ka makauulaw nga kabuangan+ sa Israel pinaagig paghimog pagpamampam sulod sa balay sa iyang amahan.+ Sa ingon imong pagakuhaon ang daotan gikan sa imong taliwala.+ 22  “Kon ang usa ka lalaki makaplagan nga nakigdulog sa usa ka babaye nga gipanag-iya sa usa ka tag-iya,+ silang duha kinahanglang mamatay, ang lalaki nga nakigdulog sa babaye ug ang babaye.+ Sa ingon imong pagakuhaon ang daotan gikan sa Israel.+ 23  “Kon may usa ka babayeng ulay nga sinayoran sa usa ka lalaki,+ ug mahibalag siya sa usa ka lalaki sa siyudad ug makigdulog kaniya,+ 24  kamo magdala usab kanilang duha sa gawas sa ganghaan niana nga siyudad ug magbato kanila, ug sila kinahanglang mamatay, ang babaye tungod kay siya wala mosinggit diha sa siyudad, ug ang lalaki tungod kay siya nagpakaulaw sa asawa sa iyang isigkatawo.+ Sa ingon imong pagakuhaon ang daotan gikan sa imong taliwala.+ 25  “Apan, kon sa kapatagan mahibalag sa lalaki ang babaye nga sinayoran, ug ang lalaki maghawid kaniya ug makigdulog kaniya, ang lalaki lamang nga nakigdulog kaniya ang kinahanglang mamatay, 26  ug sa babaye ikaw walay buhaton. Ang babaye walay sala nga takos sa kamatayon, tungod kay sama sa usa ka tawo nga motindog batok sa iyang isigkatawo ug mopatay kaniya,+ bisan sa usa ka kalag, ingon usab niini kini nga kahimtang. 27  Sanglit iyang nahibalag siya sa kapatagan. Ang babaye nga sinayoran misinggit, apan walay nakaluwas kaniya. 28  “Kon mahibalag sa usa ka lalaki ang usa ka babaye, usa ka ulay nga dili sinayoran, ug siya magkupot kaniya ug makigdulog kaniya,+ ug makaplagan sila,+ 29  ang lalaki nga nakigdulog kaniya kinahanglan usab nga maghatag sa amahan sa babaye ug kalim-an ka siklo nga plata,+ ug siya mahimong asawa niya tungod kay siya nagpakaulaw kaniya. Dili siya tugotang makigdiborsiyo kaniya sa tanan niyang mga adlaw.+ 30  “Walay tawong magkuha sa asawa sa iyang amahan, aron dili niya matukas ang sidsid sa besti sa iyang amahan.+

Mga Footnote