Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 21:1-23

21  “Kon may tawong makaplagan nga gipatay diha sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos aron sa pagpanag-iya niini, nga nagbay-ad diha sa kapatagan, ug wala masayri kon kinsay nagpatay kaniya,+  ang imong mga ansiyano ug ang imong mga maghuhukom+ moadto ug magsukod hangtod sa mga siyudad nga naglibot sa gipatay;  ug kinahanglan nga kana ang siyudad nga kinadul-an sa gipatay. Ug ang mga ansiyano niana nga siyudad magkuhag usa ka batang baka gikan sa panon sa mga baka nga wala pa magamit sa pagtrabaho, nga wala pa masangoni ug yugo;  ug ang mga ansiyano niana nga siyudad magdala sa batang baka ngadto sa usa ka bul-oganang walog nga may nagaagay nga tubig nga wala pa matikad o mapugsi ug binhi, ug ilang balion ang liog sa batang baka didto sa bul-oganang walog.+  “Ug ang mga saserdote nga mga anak ni Levi moduol, tungod kay sila ang gipili ni Jehova nga imong Diyos sa pag-alagad kaniya+ ug aron sa pagpanalangin+ sa ngalan ni Jehova ug pinaagi sa ilang baba ang matag panagbangi maylabot sa tagsatagsa ka mapintas nga buhat pagahusayon.+  Unya ang tanang ansiyano sa siyudad nga kinadul-an kaniya nga gipatay manghunaw sa ilang mga kamot+ sa ibabaw sa batang baka, nga ang liog gibali diha sa bul-oganang walog;  ug sila motubag ug moingon, ‘Ang among kamot wala mag-ula niini nga dugo, ni nakita sa among mga mata nga giula kini.+  Ayaw papanubaga niini ang imong katawhang Israel, nga imong gitubos,+ Oh Jehova, ug ayaw ibutang ang pagkasad-an sa inosenteng dugo+ sa taliwala sa imong katawhang Israel.’ Ug ayaw sila papanubaga sa pagkasad-an sa dugo.  Ug ikaw—ikaw magakuha sa pagkasad-an sa inosenteng dugo gikan sa imong taliwala,+ tungod kay ikaw magabuhat sa matarong sa mga mata ni Jehova.+ 10  “Kon mogula ka sa pagpakiggubat batok sa imong mga kaaway ug si Jehova nga imong Diyos magtugyan kanila sa imong kamot+ ug ikaw magdala kanila ingong mga binihag;+ 11  ug makakita ka taliwala sa mga binihag ug usa ka babaye nga matahom ug dagway, ug maibog ka kaniya+ ug magkuha kaniya ingong imong asawa, 12  nan dad-on mo siya sa imong balay. Siya karon kinahanglang magkiskis sa iyang ulo+ ug magputol sa iyang mga kuko, 13  ug siya maghukas sa kupo sa iyang pagkabinihag ug mopuyo sa imong balay ug hilakan ang iyang amahan ug ang iyang inahan sa tibuok lunar nga bulan;+ ug human niana makigdulog ka kaniya, ug manag-iya ka kaniya ingon nga imong pinakasalan, ug siya mahimong imong asawa. 14  Ug mahitabo nga kon ikaw dili mahimuot kaniya, nan palakton mo siya,+ nga may pag-uyon sa iyang kalag; apan dili ka magbaligya kaniya bugti sa salapi. Dili ka magtratar kaniya nga malupigon+ human nga ikaw nagpakaulaw kaniya. 15  “Kon ang usa ka tawo may duha ka asawa, ang usa gihigugma ug ang usa gidumtan, ug sila, ang gihigugma ug ang gidumtan, nanganak ug mga anak nga lalaki alang kaniya, ug ang panganay nga anak nga lalaki iya sa gidumtan,+ 16  mahitabo usab nga sa adlaw nga iyang ihatag ingong panulondon sa iyang mga anak nga lalaki ang iyang katigayonan, dili siya tugotan nga himoong panganay ang anak nga lalaki sa hinigugma nga magdalag kapildihan sa anak nga lalaki sa gidumtan, ang panganay.+ 17  Kay kinahanglang ilhon niya ingong panganay ang anak nga lalaki sa gidumtan pinaagi sa paghatag kaniyag duha ka bahin sa tanan nga iyaha,+ tungod kay siya mao ang sinugdan sa iyang katakos sa pagsanay.+ Iya ang katungod sa pagkapanganay.+ 18  “Kon ang usa ka tawo may anak nga gahian ug sukihan,+ nga dili mamati sa tingog sa iyang amahan o sa tingog sa iyang inahan,+ ug sila nagtul-id na kaniya apan siya dili mamati kanila,+ 19  ang iyang amahan ug inahan magkupot usab kaniya ug magdala kaniya ngadto sa mga ansiyano sa iyang siyudad ug ngadto sa ganghaan sa iyang dapit,+ 20  ug sila moingon sa mga ansiyano sa iyang siyudad, ‘Kining among anak gahian ug sukihan; siya dili mamati sa among tingog;+ kini siya ulit+ ug palahubog.’+ 21  Unya ang tanang tawo sa iyang siyudad magbato kaniya, ug siya kinahanglang mamatay. Sa ingon imong pagakuhaon ang daotan gikan sa imong taliwala, ug ang tibuok Israel makadungog ug mahadlok gayod.+ 22  “Ug kon ang usa ka tawo may sala nga takos sa silot sa kamatayon, ug siya gipatay,+ ug siya imong gibitay sa usa ka estaka,+ 23  ang iyang patayng lawas kinahanglang dili magpabilin sa estaka+ sa tibuok gabii; kondili ilubong mo gayod siya nianang adlawa, tungod kay siya nga gibitay tinunglo sa Diyos;+ ug dili mo hugawan ang imong yuta, nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos ingong panulondon.+

Mga Footnote