Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 20:1-20

20  “Kon moadto ka sa pagpakiggubat batok sa imong mga kaaway ug makakita ka ug mga kabayo ug mga karo nga iggugubat,+ usa ka katawhan nga mas daghan kay kanimo, dili ka mahadlok kanila; kay si Jehova nga imong Diyos nagauban kanimo,+ nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto.+  Ug mahitabo nga sa dihang kamo magakaduol sa gubat, ang saserdote moduol usab ug mosulti sa katawhan.+  Ug siya moingon kanila, ‘Patalinghog, Oh Israel, kamo nagakaduol na karong adlawa sa pagpakiggubat batok sa inyong mga kaaway. Ayaw tugoting makulbaan ang inyong mga kasingkasing.+ Ayaw kahadlok ug managan sa kalisang o mangurog tungod kanila,+  kay si Jehova nga inyong Diyos nagalakaw uban kaninyo sa pagpakig-away alang kaninyo batok sa inyong mga kaaway aron sa pagluwas kaninyo.’+  “Ang mga opisyal+ usab angayng mosulti sa katawhan, nga mag-ingon, ‘Kinsa bang tawhana ang nakatukod ug bag-ong balay ug wala pa makapainagurar niini? Palakta siya ug papaulia sa iyang balay, kay basin siya mamatay sa gubat ug laing tawo ang moinagurar niini.+  Ug kinsa bang tawhana ang nakatanom ug parasan ug wala pa makapahimulos niini? Palakta siya ug papaulia sa iyang balay, kay basin siya mamatay sa gubat ug laing tawo ang makapahimulos niini.+  Ug kinsa bang tawhana ang sinayoran sa usa ka babaye ug wala pa makapangasawa kaniya? Palakta siya ug papaulia sa iyang balay,+ kay basin siya mamatay sa gubat ug laing tawo ang makapangasawa kaniya.’  Ug ang mga opisyal mosulti pa sa katawhan ug moingon, ‘Kinsa bang tawhana ang mahadlokon ug mahuyang sa kasingkasing?+ Palakta siya ug papaulia sa iyang balay, aron dili niya mapaluya ang kasingkasing sa iyang mga igsoon sama sa iyang kasingkasing.’+  Ug mahitabo nga sa dihang ang mga opisyal makasulti na sa katawhan, kinahanglang magtudlo usab sila ug mga pangulo sa kasundalohan nga manguna sa katawhan. 10  “Kon mahiduol ka na sa usa ka siyudad aron sa pagpakig-away batok niini, ipahibalo mo usab niini ang mga kinahanglanon sa pakigdait.+ 11  Ug mahitabo nga kon kini mohatag ug makigdaitong tubag kanimo ug magaabli alang kanimo, mahitabo gayod nga ang tanang tawo nga makaplagan sulod niana maimo alang sa pinugos nga trabaho, ug sila mag-alagad kanimo.+ 12  Apan kon kini dili makigdait kanimo,+ ug kini makiggubat gayod kanimo ug ikaw kinahanglang maglikos niini, 13  si Jehova nga imong Diyos magtugyan gayod usab niini sa imong kamot, ug imong pamatyon ang tanang lalaki nga anaa niini pinaagi sa sulab sa espada.+ 14  Ang mga babaye lamang ug ang mga bata+ ug ang binuhing mga hayop+ ug ang tanang anaa sa siyudad, ang tanang maagaw niini imong pagaagawon alang kanimo;+ ug pagakan-on mo ang mga inagaw gikan sa imong mga kaaway, nga gitugyan kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ 15  “Ingon niana ang imong pagabuhaton sa tanang siyudad nga halayo kaayo kanimo nga dili mga siyudad niini nga mga nasod. 16  Sa mga siyudad lamang niini nga mga katawhan nga itugyan kanimo ni Jehova nga imong Diyos ingong panulondon nga walay bisan unsa nga nagaginhawa nga imong ibiling buhi,+ 17  tungod kay sa walay pakyas laglagon mo gayod sila, ang mga Hitihanon ug ang mga Amorihanon, ang mga Canaanhon ug ang mga Perizihanon, ang mga Hivihanon ug ang mga Jebusihanon,+ ingon sa gisugo kanimo ni Jehova nga imong Diyos; 18  aron kamo dili matudloan nila sa pagbuhat sumala sa tanan nilang dulumtanang mga butang, nga ilang gibuhat sa ilang mga diyos, ug kamo sa pagkatinuod makasala batok kang Jehova nga inyong Diyos.+ 19  “Kon magalikos ka sa usa ka siyudad sulod sa daghang adlaw pinaagi sa pagpakig-away batok niini aron sa pagbihag niini, dili mo pagadaoton ang kakahoyan niini pinaagi sa pagbakyaw ug atsa batok niini; kay makakaon ka gikan niini, ug dili mo kini pagaputlon,+ kay ang kahoy sa kapatagan usa ba ka tawo aron imong pagalikosan? 20  Ang kahoy lamang nga imong nahibaloan nga dili kahoy alang sa pagkaon, kini ang imong daoton, ug kini imong putlon ug magtukod ka ug mga panglikos+ batok sa siyudad nga nagapakig-away batok kanimo, hangtod nga kini mapukan.

Mga Footnote