Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Deuteronomio 19:1-21

19  “Sa dihang laglagon ni Jehova nga imong Diyos ang mga nasod+ kansang yuta ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos, ug sila imong mapapahawa ug makapuyo ka na sa ilang mga siyudad ug sa ilang kabalayan,+  maglain ka ug tulo ka siyudad sa taliwala sa imong yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos aron sa pagpanag-iya niini.+  Mag-andam ka alang kanimo sa dalan, ug pagabahinon mo sa tulo ka bahin ang teritoryo sa imong yutang mapanag-iya nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos, ug kini alang ni bisan kinsang mamumuno aron makakalagiw didto.+  “Karon kini ang kahimtang sa mamumuno nga mokalagiw didto ug angay nga mabuhi: Sa dihang sa wala-tuyoa mapatay niya ang iyang isigkatawo ug siya wala magdumot kaniya sa nangagi;+  o sa dihang moadto siya uban sa iyang isigkatawo sa kakahoyan aron sa pagpangahoy, ug giisa ang iyang kamot nga nagkupot sa atsa aron sa pagputol sa kahoy, ug ang puthaw nahuso gikan sa puloan nga kahoy,+ ug naigo ang iyang isigkatawo ug namatay, siya mokalagiw ngadto sa usa niini nga mga siyudad ug mabuhi.+  Kay kon dili, ang tigpanimalos+ sa dugo, tungod kay ang iyang kasingkasing nagpuot sa kapungot, mogukod sa mamumuno ug makaapas kaniya, sanglit halayo ang dalan; ug mapatay niya ang iyang kalag, bisan tuod walay silot sa kamatayon+ alang kaniya, tungod kay siya wala man magdumot kaniya sa nangagi.  Tungod niana nagsugo ako kanimo, nga nag-ingon, ‘Maglain ka ug tulo ka siyudad alang kanimo.’+  “Ug kon padak-on ni Jehova nga imong Diyos ang imong teritoryo sumala sa iyang gipanumpa sa imong mga katigulangan,+ ug siya naghatag kanimo sa tibuok yuta nga iyang gisaad nga ihatag sa imong mga katigulangan,+  tungod kay pagatumanon mo kining tibuok kasugoan nga akong gisugo kanimo niining adlawa pinaagi sa pagbuhat niini, sa paghigugma kang Jehova nga imong Diyos ug sa pagsubay sa iyang mga dalan sa kanunay,+ nan magdugang ka ug tulo ka laing mga siyudad niining tutulo,+ 10  aron walay inosenteng dugo+ nga pagaulaon sa taliwala sa imong yuta nga ihatag ni Jehova nga imong Diyos kanimo ingong panulondon, ug walay pagkasad-an sa dugo diha kanimo.+ 11  “Apan kon may usa ka tawo nga magdumot+ sa iyang isigkatawo, ug siya mag-atang kaniya ug motindog batok kaniya ug magsamad sa iyang kalag nga ikamatay ug siya namatay,+ ug ang maong tawo mokalagiw ngadto sa usa niini nga mga siyudad, 12  nan ang mga ansiyano sa iyang siyudad magsugo ug magpakuha kaniya didto, ug sila magtugyan kaniya ngadto sa kamot sa tigpanimalos sa dugo, ug siya kinahanglan nga mamatay.+ 13  Ang imong mata kinahanglang dili maluoy kaniya,+ ug imong pagakuhaon ang pagkasad-an sa inosenteng dugo gikan sa Israel,+ aron mamaayo kini alang kanimo. 14  “Dili mo iatras ang mga timaan sa utlanan sa imong isigkatawo,+ sa dihang gilatid na sa mga katigulangan ang mga utlanan sa imong panulondon nga imong mapanunod sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos aron sa pagpanag-iya niini. 15  “Dili mahimo nga usa ra ka saksi ang motindog batok sa usa ka tawo labot sa bisan unsang kasaypanan o sala,+ sa bisan unsang sala nga iyang mahimo. Tungod sa pulong sa duha ka saksi o tungod sa pulong sa tulo ka saksi ang maong butang malig-on.+ 16  Kon ang usa ka saksi nga naglaraw ug kadaot motindog batok sa usa ka tawo aron magpasaka kaniyag sumbong sa paglapas,+ 17  ang duha ka tawo nga nagkabangi mobarog usab sa atubangan ni Jehova, atubangan sa mga saserdote ug sa mga maghuhukom nga magaalagad niadtong mga adlawa.+ 18  Ug ang mga maghuhukom magausisag maayo,+ ug kon ang saksi usa ka bakakon nga saksi ug nagpasakag bakak nga sumbong batok sa iyang igsoon, 19  inyong buhaton gayod usab kaniya ang ingon sa iyang gilaraw nga buhaton sa iyang igsoon,+ ug pagakuhaon mo ang daotan gikan sa imong taliwala.+ 20  Busa kadtong nahibilin makadungog ug mahadlok, ug dili na gayod nila buhaton ang bisan unsang daotang butang nga sama niini diha sa imong taliwala.+ 21  Ug ang imong mata kinahanglan nga dili maluoy:+ kalag alang sa kalag, mata alang sa mata, ngipon alang sa ngipon, kamot alang sa kamot, tiil alang sa tiil.+

Mga Footnote