Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 17:1-20

17  “Dili ka maghalad alang kang Jehova nga imong Diyos ug torong baka o karnero nga may depekto, bisan unsa nga dili maayo; tungod kay butang kini nga dulumtanan kang Jehova nga imong Diyos.+  “Kon may hikaplagan diha sa imong taliwala diha sa usa sa imong mga siyudad nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos nga usa ka lalaki o babaye nga magbuhat ug daotan sa mga mata ni Jehova nga imong Diyos sa paglapas sa iyang pakigsaad,+  ug siya molakaw ug mosimba sa laing mga diyos ug moyukbo kanila o ngadto sa adlaw o sa bulan o sa tibuok panon sa kalangitan,+ butang nga wala ko isugo,+  ug kini gisugilon kanimo ug nadungog mo kini ug nasusi sa bug-os, ug, tan-awa! nasuta nga tinuod ang maong butang,+ kining dulumtanan nga butang gibuhat diha sa Israel!  dad-on mo usab kana nga lalaki o kana nga babaye nga nagbuhat niining daotan nga butang ngadto sa gawas sa imong mga ganghaan, oo, ang lalaki o ang babaye, ug batoon mo siya, ug siya kinahanglang mamatay.+  Tungod sa pulong sa duha ka saksi o sa tulo ka saksi+ siya nga pagapatyon kinahanglang mamatay. Dili siya pagapatyon tungod sa pulong sa usa ka saksi.+  Ang kamot sa mga saksi maoy mouna sa pagbakyaw aron sa pagpatay kaniya, ug pagkahuman ang kamot sa tibuok katawhan;+ ug pagakuhaon mo ang daotan gikan sa imong taliwala.+  “Kon may butang nga nagkinahanglan ug hudisyal nga hukom nga talagsaon kaayo alang kanimo,+ diin may pag-ula ug dugo,+ may gipasaka nga sumbong,+ o may gibuhat nga usa ka mapintas nga buhat, mga panagbangi,+ sulod sa imong mga ganghaan, motindog ka usab gayod ug moadto sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos,+  ug moadto ka sa mga saserdote,+ ang mga Levihanon, ug ngadto sa maghuhukom+ nga nagaalagad niadtong mga adlawa, ug ikaw magpakisayod, ug ilang ihatag kanimo ang pulong sa hudisyal nga hukom.+ 10  Nan buhaton mo ang sumala sa pulong nga ilang ihatag kanimo gikan sa dapit nga pagapilion ni Jehova; ug magmatngon ka sa pagbuhat sumala sa tanan nga ilang itudlo kanimo. 11  Sumala sa balaod nga ilang itudlo kanimo, ug sumala sa hudisyal nga hukom nga ilang isulti kanimo, pagabuhaton mo.+ Dili ka motipas gikan sa pulong nga ilang ihatag kanimo, sa tuo man o sa wala.+ 12  Ug ang tawo nga mangahas sa dili pagpamati sa saserdote nga nagabarog sa pag-alagad didto kang Jehova nga imong Diyos o sa maghuhukom,+ kanang tawhana mamatay;+ ug pagakuhaon mo ang daotan gikan sa Israel.+ 13  Ug ang tibuok katawhan makadungog ug mahadlok,+ ug sila dili na mangahas pa. 14  “Sa dihang ikaw makaabot na sa yuta nga ihatag ni Jehova nga imong Diyos kanimo, ug sa dihang ikaw makapanag-iya na niini ug makapuyo na niini,+ ug ikaw miingon, ‘Magbutang ako ug hari ibabaw kanako sama sa tanang kanasoran nga naglibot kanako’;+ 15  magbutang ka gayod ibabaw kanimo ug usa ka hari nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos.+ Gikan sa taliwala sa imong mga igsoon magbutang ka ug usa ka hari ibabaw kanimo. Dili ka tugotan nga magbutang ibabaw kanimo ug usa ka langyaw nga dili nimo igsoon. 16  Apan dili siya magpadaghan ug mga kabayo alang sa iyang kaugalingon,+ ni pabalikon niya ang katawhan ngadto sa Ehipto aron sa pagpadaghan ug mga kabayo;+ sanglit si Jehova nag-ingon kaninyo, ‘Dili kamo mobalik pag-usab agi niining dalana.’ 17  Dili usab siya magpadaghan ug mga asawa alang sa iyang kaugalingon, aron ang iyang kasingkasing dili motipas;+ ni siya magpadaghan pag-ayo sa plata ug bulawan alang sa iyang kaugalingon.+ 18  Ug mahitabo nga sa dihang siya molingkod sa trono sa iyang gingharian, siya magsulat diha sa usa ka basahon alang kaniya ug usa ka kopya niini nga balaod nga gihuptan sa mga saserdote, ang mga Levihanon.+ 19  “Ug kini magpabilin diha kaniya, ug siya magabasa niini sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi,+ aron siya makakat-on sa pagkahadlok kang Jehova nga iyang Diyos aron sa pagtuman sa tanang pulong niini nga balaod ug niini nga mga regulasyon pinaagi sa pagbuhat kanila;+ 20  aron ang iyang kasingkasing dili magmapahitas-on ibabaw sa iyang mga igsoon+ ug aron siya dili motipas gikan sa sugo ngadto sa tuo o sa wala,+ aron iyang malugwayan ang iyang mga adlaw sa iyang gingharian,+ siya ug ang iyang mga anak sa taliwala sa Israel.

Mga Footnote