Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 16:1-22

16  “Himoon ang pagsaulog sa bulan sa Abib,+ ug saulogon mo ang paskuwa alang kang Jehova nga imong Diyos,+ tungod kay sa bulan sa Abib si Jehova nga imong Diyos nagpagawas kanimo gikan sa Ehipto sa gabii.+  Ug ihalad mo ang paskuwa kang Jehova nga imong Diyos,+ gikan sa panon sa mga karnero ug sa panon sa mga baka,+ sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga papuy-an sa iyang ngalan.+  Dili ka magkaon uban niini ug tinapay nga may lebadura sulod sa pito ka adlaw.+ Magakaon ka uban niini sa mga tinapay nga walay igpapatubo, ang tinapay sa kasakit, tungod kay sa madali migula ka gikan sa yuta sa Ehipto,+ aron nga mahinumdom ka sa adlaw sa imong paggula gikan sa yuta sa Ehipto sa tanang adlaw sa imong kinabuhi.+  Ug walay minasang igpapatubo ang makita kanimo sa tibuok mong teritoryo sa pito ka adlaw,+ ni may bisan unsang unod, nga imong ihalad sa gabii sa unang adlaw, nga magpabilin sa tibuok gabii hangtod sa pagkabuntag.+  Dili ka tugotan nga ihalad ang paskuwa sa bisan diin sa imong mga siyudad nga ihatag ni Jehova nga imong Diyos kanimo.  Apan sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos nga papuy-an sa iyang ngalan,+ imong ihalad ang paskuwa sa pagkagabii sa pagsalop sa adlaw,+ sa tinudlong panahon sa imong paggula gikan sa Ehipto.  Ug ikaw magaluto ug magakaon+ sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos,+ ug sa buntag mobalik ka ug mopauli sa imong mga tolda.  Unom ka adlaw nga mokaon ka sa mga tinapay nga walay igpapatubo; ug sa ikapito ka adlaw adunay solemneng panagkatigom alang kang Jehova nga imong Diyos.+ Dili ka magbuhat ug buluhaton.  “Mag-ihap ka ug pito ka semana. Sukad nga magsugod ang paggalab sa nagabarog nga uhay ikaw magsugod pag-ihap ug pito ka semana.+ 10  Unya imong saulogon ang pista sa mga semana alang kang Jehova nga imong Diyos,+ sumala sa kinabubut-ong halad sa imong kamot nga imong ihatag, sumala sa pagpanalangin kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ 11  Ug magmaya ka sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos,+ ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug ang imong anak nga babaye ug ang imong ulipon nga lalaki ug ang imong ulipon nga babaye ug ang Levihanon nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan ug ang langyaw nga pumoluyo+ ug ang batang ilo-sa-amahan+ ug ang babayeng balo,+ nga anaa sa imong taliwala, sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos nga papuy-an sa iyang ngalan.+ 12  Ug hinumdoman mo nga ikaw nahimong ulipon sa Ehipto,+ ug pagabantayan mo ug tumanon mo kini nga mga regulasyon.+ 13  “Saulogon mo ang pista sa mga balongbalong+ sulod sa pito ka adlaw sa dihang buhaton mo ang pagpanghipos sa mga abot gikan sa imong giokanan ug sa imong pug-anan sa lana ug sa bino. 14  Ug magmaya ka sa panahon sa imong pista,+ ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug ang imong anak nga babaye ug ang imong ulipon nga lalaki ug ang imong ulipon nga babaye ug ang Levihanon ug ang langyaw nga pumoluyo ug ang batang ilo-sa-amahan ug ang babayeng balo, nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan. 15  Pito ka adlaw nga saulogon mo ang pista+ alang kang Jehova nga imong Diyos sa dapit nga pagapilion ni Jehova, tungod kay si Jehova nga imong Diyos magpanalangin+ kanimo sa tanan nimong abot ug sa tanang buhat sa imong kamot, ug ikaw magmalipayon gayod.+ 16  “Katulo sa usa ka tuig nga ang tanan mong mga lalaki kinahanglang moatubang kang Jehova nga imong Diyos sa dapit nga iyang pagapilion:+ sa pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo+ ug sa pista sa mga semana+ ug sa pista sa mga balongbalong,+ ug walay moatubang kang Jehova nga walay dala.+ 17  Ang gasa sa kamot sa matag usa kinahanglang sumala sa panalangin ni Jehova nga imong Diyos nga iyang gihatag kanimo.+ 18  “Magbutang ka ug mga maghuhukom+ ug mga opisyal+ sulod sa tanan mong mga ganghaan nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos sumala sa imong tribo, ug sila magahukom sa katawhan sa matarong nga paghukom. 19  Dili mo pagatuison ang paghukom.+ Dili ka magpihigpihig+ ni modawat ug hiphip, kay ang hiphip magabuta sa mga mata sa mga maalamon+ ug magatuis sa mga pulong sa mga matarong. 20  Hustisya—hustisya ang imong pagasundon,+ aron magpabilin ka nga buhi ug manag-iya sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ 21  “Dili ka magtanom ug bisan unsang matang sa kahoy ingong sagradong poste duol sa halaran ni Jehova nga imong Diyos nga imong himoon alang sa imong kaugalingon.+ 22  “Ni magpatindog ka alang sa imong kaugalingon ug usa ka sagradong haligi,+ butang nga gidumtan gayod ni Jehova nga imong Diyos.+

Mga Footnote