Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Deuteronomio 15:1-23

15  “Sa kataposan sa matag pito ka tuig himoon mo ang pagpahigawas.  Ug kini ang paagi sa pagpahigawas:+ ipahigawas sa matag nagpautang ang utang nga iyang gipautang sa iyang isigkaingon. Dili niya pugson ang iyang isigkaingon o ang iyang igsoon sa pagbayad,+ tungod kay usa ka pagpahigawas alang kang Jehova ang imantala.+  Ang langyaw+ mahimong imong pig-oton nga mobayad; apan ang bisan unsa nga imoha nga anaa sa imong igsoon pahigawason sa imong kamot.  Apan, angay nga walay mahimong kabos sa imong taliwala, tungod kay si Jehova sa walay pakyas magpanalangin+ kanimo sa yuta nga ihatag ni Jehova nga imong Diyos ingong panulondon sa pagpanag-iya niini,+  kon ikaw sa walay pakyas magpatalinghog lamang sa tingog ni Jehova nga imong Diyos nga magmatngon sa pagbuhat niining tibuok kasugoan nga akong gisugo kanimo niining adlawa.+  Kay si Jehova nga imong Diyos magpanalangin gayod kanimo ingon sa iyang gisaad kanimo, ug ikaw magpahulam+ nga may garantiya sa daghang kanasoran, apan ikaw dili manghulam; ug ikaw magagahom sa daghang kanasoran, apan sila dili magagahom kanimo.+  “Kon usa sa imong mga igsoon mahimong kabos sa imong taliwala diha sa usa sa imong mga siyudad, sa imong yuta nga ihatag ni Jehova nga imong Diyos kanimo, dili mo patig-ahon ang imong kasingkasing ni kumkomon ang imong kamot sa imong igsoon nga kabos.+  Kay ikaw kinahanglang magbukhad sa imong kamot alang kaniya+ ug magpahulam ka gayod kaniya nga may garantiya sumala sa iyang gikinahanglan, nga wala kaniya.  Magmatngon ka nga dili motungha sa imong kasingkasing+ ang mangil-ad nga pulong, nga magaingon, ‘Ang ikapito ka tuig, ang tuig sa pagpahigawas, haduol na,’+ ug ang imong mata dili gayod magmahinatagon sa imong kabos nga igsoon,+ ug ikaw walay ihatag kaniya, ug siya motuaw kang Jehova batok kanimo,+ ug kini mahimong sala kanimo.+ 10  Maghatag ka gayod kaniya,+ ug ang imong kasingkasing kinahanglan nga dili magtinihik sa imong paghatag kaniya, kay tungod niini si Jehova nga imong Diyos magpanalangin kanimo sa tanan nimong pagahimoon ug sa tanan nimong pagabuhaton.+ 11  Kay dili mawad-an ug kabos ang yuta.+ Tungod niana nagasugo ako kanimo, nga nagaingon, ‘Ikaw kinahanglang magbukhad sa imong kamot sa sinakit ug sa kabos mo nga igsoon nga anaa sa imong yuta.’+ 12  “Kon may gibaligya kanimo nga imong igsoon, usa ka Hebreohanon nga lalaki o usa ka Hebreohanon nga babaye,+ ug siya nakaalagad kanimo sa unom ka tuig, nan sa ikapito ka tuig siya imong pagawason gikan kanimo ingon nga gawasnon.+ 13  Ug kon siya imong pagawason gikan kanimo ingong gawasnon na, dili mo siya pagawason nga walay dala.+ 14  Kinahanglan nga sangkapan mo siya gikan sa imong kahayopan ug sa imong giokanan ug sa imong pug-anan sa lana ug sa bino. Ingon nga si Jehova nga imong Diyos nagpanalangin kanimo, kinahanglan mo siyang hatagan.+ 15  Ug hinumdoman mo nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto ug si Jehova nga imong Diyos nagtubos kanimo.+ Tungod niana gisugo ko ikaw niining butanga karong adlawa. 16  “Ug mahitabo nga kon siya magaingon kanimo, ‘Dili ako mopahawa gikan kanimo!’ tungod kay siya nahigugma kanimo ug sa imong panimalay, sanglit maayo ang iyang kahimtang samtang uban kanimo,+ 17  magkuha ka usab ug usa ka hilihod ug itusok kini lapos sa iyang dalunggan ug ngadto sa pultahan, ug siya mahimong imong ulipon hangtod sa panahong walay tino.+ Ug ingon usab niini ang imong buhaton sa imong ulipon nga babaye. 18  Kinahanglan nga dili lisod alang sa imong mga mata nga pagawason siya gikan kanimo ingong usa nga gawasnon na;+ tungod kay nag-alagad siya kanimo sa unom ka tuig nga doble sa bili sa usa ka sinuholang mamumuo,+ ug si Jehova nga imong Diyos nagpanalangin kanimo sa tanan mong ginabuhat.+ 19  “Ang matag laki nga panganay nga ipanganak sa imong panon sa mga baka ug sa imong mga karnero imong balaanon alang kang Jehova nga imong Diyos.+ Dili mo gamiton sa pagtrabaho ang panganay sa imong torong baka, ni tupihan mo ang panganay sa imong panon sa karnero.+ 20  Sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos ikaw magakaon niini tuigtuig sa dapit nga pagapilion ni Jehova,+ ikaw ug ang imong panimalay. 21  Ug kon kini may depekto, piang man o buta, bisan unsa nga depekto, dili ka maghalad niini kang Jehova nga imong Diyos.+ 22  Sa sulod sa imong mga ganghaan kan-on mo kini, ang mahugaw ug ang mahinlo,+ sama sa gasela ug sama sa laking osa.+ 23  Ugaling ang dugo niini dili mo pagakan-on.+ Igayabo mo kini sa yuta sama sa tubig.+

Mga Footnote