Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 13:1-18

13  “Kon pananglit usa ka manalagna+ o usa ka magdadamgo+ sa damgo motindog sa imong taliwala ug maghatag kanimo ug ilhanan o tilimad-on,+  ug ang ilhanan o ang tilimad-on nga iyang gisulti kanimo matinuod,+ nga mag-ingon, ‘Mosunod kita sa lain nga mga diyos, nga wala mo hiilhi, ug mag-alagad kita kanila,’  dili ka mamati sa mga pulong niana nga manalagna o sa magdadamgo sa maong damgo,+ tungod kay si Jehova nga inyong Diyos magasulay+ kaninyo aron mahibaloan kon kamo ba nahigugma kang Jehova nga inyong Diyos sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag.+  Magalakaw kamo sunod kang Jehova nga inyong Diyos, ug kaniya mangahadlok kamo, ug tumana ninyo ang iyang kasugoan, ug pamati kamo sa iyang tingog, ug kaniya magaalagad kamo, ug kaniya mounong kamo.+  Ug kana nga manalagna+ o kana nga magdadamgo sa damgo kinahanglang patyon,+ tungod kay siya nagsultig pagsukol batok kang Jehova nga inyong Diyos, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto ug nagtubos kanimo gikan sa balay sa mga ulipon, aron sa pagpatipas kanimo gikan sa dalan nga gisugo kanimo ni Jehova nga imong Diyos nga imong pagalaktan;+ ug kinahanglang kuhaon mo ang daotan gikan sa imong taliwala.+  “Kon ang imong igsoon, ang anak nga lalaki sa imong inahan, o ang imong anak nga lalaki o ang imong anak nga babaye o ang imong pinangga nga asawa o ang imong higala nga sama sa imong kalag,+ mohaylo kanimo sa tago, nga magaingon, ‘Mangadto kita ug magaalagad sa laing mga diyos,’+ nga wala mo hiilhi, ni ikaw ni ang imong mga katigulangan,  ang pipila sa mga diyos sa mga katawhan nga nanaglibot kaninyo, ang mga haduol kanimo o ang mga halayo kanimo, gikan sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa pikas tumoy sa yuta,  dili ka mouyon sa iyang gusto ni mamati kaniya,+ ni masubo ang imong mata alang kaniya, ni maluoy,+ ni panalipdan siya;  kondili pagapatyon mo siya sa walay pakyas.+ Ang imong kamot maoy mouna sa pagbakyaw aron sa pagpatay kaniya, ug pagkahuman ang kamot sa tibuok nga katawhan.+ 10  Ug batoon mo siya, ug kinahanglan siya nga mamatay,+ tungod kay nagtinguha siya sa pagpatalikod kanimo gikan kang Jehova nga imong Diyos, nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa mga ulipon.+ 11  Unya ang tibuok Israel makadungog ug mahadlok, ug dili na sila magabuhat pag-usab ug bisan unsa nga sama niining daotang butang diha sa imong taliwala.+ 12  “Kon makadungog ka nga giingon diha sa usa sa imong mga siyudad, nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos aron pagapuy-an, 13  ‘Ang mga tawong walay pulos nanggula gikan sa imong taliwala+ aron ilang italikod ang mga molupyo sa ilang siyudad,+ nga nag-ingon: “Mangadto kita ug mag-alagad sa laing mga diyos,” nga wala ninyo hiilhi,’ 14  ikaw kinahanglang magsusi ug magtino ug magpakisayod sa bug-os;+ ug kon masuta nga tinuod ang maong butang, nga kining dulumtanang butang gibuhat sa imong taliwala, 15  ikaw sa walay pakyas magpatay sa mga molupyo nianang siyudara pinaagi sa sulab sa espada.+ Kini ug ang tanan nga anaa niini, ang binuhing mga hayop niini, itugyan mo sa kalaglagan+ pinaagi sa sulab sa espada. 16  Ug ang tanang inagaw gikan niini imong tigomon sa taliwala sa plasa, ug imong sunogon sa kalayo ang siyudad+ ug ang tanang inagaw gikan niini ingong tibuok nga halad alang kang Jehova nga imong Diyos, ug mahimo kining tapok sa mga ginun-ob hangtod sa panahong walay tino.+ Kini dili na pagatukoron pag-usab. 17  Ug kinahanglang walay magpabilin sa imong kamot sa butang nga gihimong sagrado pinaagig pagdili,+ aron si Jehova mobiya sa iyang nagsilaob nga kasuko+ ug maluoy kanimo ug magpakita kanimog kaluoy+ ug magpadaghan kanimo, ingon sa iyang gisaad sa imong mga katigulangan.+ 18  Kay kinahanglang mamati ka sa tingog ni Jehova nga imong Diyos pinaagi sa pagtuman sa tanan niyang kasugoan+ nga akong gisugo kanimo niining adlawa, aron sa pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova nga imong Diyos.+

Mga Footnote