Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Deuteronomio 12:1-32

12  “Kini mao ang mga regulasyon+ ug ang hudisyal nga mga hukom+ nga kamo magmatngon sa pagtuman+ didto sa yuta nga ipapanag-iya kanimo ni Jehova nga Diyos sa imong mga katigulangan, sa tanang adlaw nga kamo buhi sa ibabaw sa yuta.+  Laglagon gayod ninyo+ ang tanang dapit diin ang mga nasod nga inyong papahawaon nag-alagad sa ilang mga diyos, sa ibabaw sa tag-as nga mga bukid ug mga bungtod ug sa ilalom sa matag malamboon nga kahoy.+  Ug tumpagon gayod ninyo ang ilang mga halaran+ ug dugmokon ang ilang sagradong mga haligi,+ ug sunogon ninyo sa kalayo ang ilang sagradong mga poste+ ug pamutlon ang kinulit nga mga larawan+ sa ilang mga diyos, ug pagahanawon ninyo ang ilang mga ngalan gikan sa maong dapit.+  “Dili ninyo kana buhaton kang Jehova nga inyong Diyos,+  apan sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga inyong Diyos gikan sa tanan ninyong mga tribo aron butangan ninyo sa iyang ngalan, aron kini magpuyo didto, pangitaon ninyo, ug didto ka moadto.+  Ug inyong dad-on didto ang inyong mga halad-nga-sinunog+ ug ang inyong mga halad ug ang inyong ikapulong mga bahin+ ug ang mga amot sa inyong kamot+ ug ang inyong mga halad sa panaad+ ug ang inyong kinabubut-ong mga halad+ ug ang mga panganay sa inyong panon sa mga baka ug sa inyong mga karnero.+  Ug didto magakaon kamo sa atubangan ni Jehova nga inyong Diyos+ ug magmaya kamo sa tanan ninyong pagabuhaton,+ kamo ug ang inyong mga panimalay, tungod kay si Jehova nga imong Diyos nagpanalangin kanimo.  “Dili kamo magabuhat sumala sa tanang ginabuhat nato niining adlawa, ang matag usa kon unsay matarong sa iyang mga mata,+  tungod kay wala pa kamo makaabot sa dapit-pahulayan+ ug sa panulondon nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos. 10  Ug motabok kamo sa Jordan+ ug mopuyo sa yuta nga ihatag ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo aron mapanag-iya,+ ug siya magahatag kaninyo ug pahulay gikan sa tanan ninyong mga kaaway sa palibot, ug kamo sa pagkatinuod magapuyo sa kasegurohan.+ 11  Ug mahitabo nga sa dapit+ nga pagapilion ni Jehova nga inyong Diyos aron papuy-an sa iyang ngalan, didto dad-on ninyo ang tanan nga akong gisugo kaninyo, ang inyong mga halad-nga-sinunog+ ug ang inyong mga halad, ang inyong ikapulong mga bahin+ ug ang amot+ sa inyong kamot ug ang tanang pinili sa inyong mga halad sa panaad+ nga inyong ipanaad kang Jehova. 12  Ug magmaya kamo sa atubangan ni Jehova nga inyong Diyos,+ kamo ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye ug ang inyong mga ulipon nga lalaki ug ang inyong mga ulipon nga babaye ug ang Levihanon nga anaa sa sulod sa inyong mga ganghaan, tungod kay siya walay bahin ni panulondon uban kaninyo.+ 13  Magmatngon ka nga basin imong itanyag ang imong mga halad-nga-sinunog sa bisan diin nga dapit nga imong makita.+ 14  Apan sa dapit nga pagapilion ni Jehova sa usa sa imong mga tribo, adto ka magtanyag sa imong mga halad-nga-sinunog, ug didto imong buhaton ang tanan nga akong gisugo kanimo.+ 15  “Apan sa dihang ang imong kalag mangandoy niini ikaw makahimo sa pag-ihaw,+ ug ikaw magakaon sa karne sumala sa panalangin ni Jehova nga imong Diyos nga iyang gihatag kanimo, sa sulod sa tanan mong mga ganghaan. Ang mahugaw+ ug ang mahinlo makakaon niini, sama sa gasela ug sama sa laking osa.+ 16  Ugaling dili kamo magakaon sa dugo.+ Igayabo mo kini sa yuta sama sa tubig.+ 17  Dili ka makakaon sa sulod sa imong mga ganghaan sa ikapulong bahin sa imong mga lugas+ o sa imong bag-ong bino o sa imong lana o sa mga panganay sa panon sa imong mga baka ug sa imong mga karnero+ o sa bisan unsa sa imong halad sa panaad nga imong ipanaad o sa imong kinabubut-ong mga halad+ o sa amot sa imong kamot.+ 18  Apan sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos kini imong kan-on, sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos,+ ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug ang imong anak nga babaye ug ang imong ulipon nga lalaki ug ang imong ulipon nga babaye ug ang Levihanon nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan; ug magmaya ka+ sa atubangan ni Jehova nga imong Diyos sa tanan nimong pagabuhaton. 19  Magmatngon ka nga dili mo pasagdan ang Levihanon+ sa tanan nimong mga adlaw diha sa imong yuta. 20  “Sa dihang padak-on ni Jehova nga imong Diyos ang imong teritoryo,+ ingon sa iyang gisaad kanimo,+ ug ikaw magaingon, ‘Mokaon ako ug karne,’ tungod kay ang imong kalag nangandoy nga mokaon ug karne, sa dihang ang imong kalag mangandoy niini makahimo ka sa pagkaon ug karne.+ 21  Kon ang dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Diyos nga pagabutangan sa iyang ngalan+ halayo kanimo, nan imong ihawon ang pipila sa panon sa imong mga baka o pipila sa imong mga karnero nga gihatag ni Jehova kanimo, ingon sa akong gisugo kanimo, ug magakaon ka sa sulod sa imong mga ganghaan sa dihang ang imong kalag mangandoy niini.+ 22  Sa paagi lamang nga ang gasela ug ang laking osa pagakan-on,+ sa ingon makakaon ka niini: ang mahugaw+ ug ang mahinlo makakaon niini. 23  Lamang himoa nga hugot ang imong hukom sa dili pagkaon sa dugo,+ tungod kay ang dugo mao ang kalag+ ug dili ka magakaon sa kalag uban sa unod. 24  Dili ka magakaon niini. Igayabo mo kini sa yuta sama sa tubig.+ 25  Dili ka magakaon niini, aron maayo ang imong dangatan+ ug sa imong mga anak sunod kanimo, tungod kay ikaw magabuhat kon unsay maayo sa mga mata ni Jehova.+ 26  Ang imong balaang mga butang+ lamang ang mamaimo, ug ang imong mga halad sa panaad+ ang imong pagadad-on, ug moadto ka sa dapit nga pagapilion ni Jehova.+ 27  Ug imong itanyag ang imong mga halad-nga-sinunog,+ ang unod ug ang dugo,+ sa ibabaw sa halaran ni Jehova nga imong Diyos; ug ang dugo sa imong mga halad imong ibubo sa halaran ni Jehova+ nga imong Diyos, apan ang unod mahimo nimong kan-on. 28  “Magmatngon ka, ug tumanon mo kining tanang pulong nga akong gisugo kanimo,+ aron maayo ang imong dangatan+ ug sa imong mga anak sunod kanimo hangtod sa panahong walay tino, tungod kay ikaw magabuhat kon unsay maayo ug matarong sa mga mata ni Jehova nga imong Diyos.+ 29  “Sa dihang laglagon ni Jehova nga imong Diyos gikan sa imong atubangan ang mga nasod nga imong pagaadtoan sa pagpapahawa kanila,+ ikaw magpapahawa usab kanila ug mopuyo sa ilang yuta.+ 30  Magmatngon ka basin mabitik ka sa pagsunod kanila,+ human malaglag sila gikan sa imong atubangan, ug basin magpakisayod ka mahitungod sa ilang mga diyos, nga magaingon, ‘Sa unsa bang paagi nag-alagad kining mga nasora sa ilang mga diyos? Ug ako, oo, ako, mobuhat usab sa ingon.’ 31  Ayaw pagbuhat sa ingon niana kang Jehova nga imong Diyos,+ kay ang tanang butang nga dulumtanan kang Jehova nga iyang gikasilagan ilang gibuhat sa ilang mga diyos, kay bisan gani ang ilang mga anak nga lalaki ug mga babaye ilang ginasunog sa kalayo alang sa ilang mga diyos.+ 32  Ang tagsatagsa ka pulong nga akong gisugo kaninyo matngoni ninyo sa pagbuhat.+ Dili ninyo kini dugangan ni kuhaan.+

Mga Footnote