Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 8:1-27

8  Sa ikatulo ka tuig sa paghari ni Belsazar+ nga hari, dihay usa ka panan-awon nga mipakita kanako, kanako mismo nga si Daniel, human niadtong mipakita kanako sa sinugdan.+  Ug nakita ko sa panan-awon; ug nahitabo, samtang ako nagtan-aw, nga ako didto sa kastilyo sa Susan,+ nga atua sa Elam+ nga sakop nga distrito; ug nakita ko sa panan-awon, ug ako didto sa daplin sa sapa sa Ulai.+  Sa pagyahat ko sa akong mga mata, nakita ko, ug, tan-awa! usa ka laking karnero+ nga nagbarog atubangan sa sapa, ug kini may duha ka sungay. Ug ang duha ka sungay tag-as, apan ang usa mas taas kay sa usa, ug ang mas taas mao ang ulahing mitungha.+  Nakita ko ang laking karnero nga mihasmag ngadto sa kasadpan ug ngadto sa amihanan ug ngadto sa habagatan, ug walay ihalas nga mga mananap ang nakapabilin sa pagbarog sa iyang atubangan, ug walay nakaluwas gikan sa iyang kamot.+ Ug siya nagbuhat sumala sa iyang kabubut-on, ug nagpasibantog.  Ug ako, sa akong bahin, nagpadayon sa pagsud-ong, ug, tan-awa! dihay laking kanding+ nga naggikan sa kasadpan sa nawong sa tibuok yuta, ug kini wala magtugkad sa yuta. Ug mahitungod sa laking kanding, dihay sungay nga tataw kaayo sa taliwala sa iyang mga mata.+  Ug siya mipaingon ngadto sa laking karnero nga may duha ka sungay, nga akong nakita nga nagbarog atubangan sa sapa; ug siya midagan ngadto kaniya sa iyang kusganong kaaligutgot.  Ug nakita ko siya nga miduol na sa laking karnero, ug siya napungot niini, ug iyang gihampak ang laking karnero ug gibali ang duha ka sungay niini, ug wala gayoy gahom ang laking karnero sa pagbarog sa iyang atubangan. Busa iya kining gisalibay sa yuta ug giyatakan, ug walay nakaluwas sa laking karnero gikan sa iyang kamot.+  Ug ang laking kanding nagpasibantog+ sa hilabihan; apan sa dihang kini nahimong gamhanan, ang dakong sungay nabali, ug ilis niini dihay mitungha nga upat ka sungay nga tataw kaayo, paingon sa upat ka hangin sa kalangitan.+  Ug gikan sa usa niini dihay mitungha nga laing sungay, gamay,+ ug kini nagkadako pag-ayo pahabagatan ug pasilangan ug paingon sa Dayandayan.+ 10  Ug kini nagkadako bisan hangtod sa panon sa kalangitan,+ mao nga kini nagpahinabo sa pipila sa panon ug sa pipila sa mga bituon+ nga mahulog sa yuta, ug kini nagyatakyatak kanila.+ 11  Ug ngadto mismo sa Prinsipe+ sa mga panon kini nagpasibantog, ug gikan kaniya ang makanunayong halad+ gikuha, ug ang piho nga dapit sa iyang sangtuwaryo gilumpag.+ 12  Ug sa kataposan ang usa ka panon gitugyan,+ lakip ang makanunayong halad,+ tungod sa kalapasan;+ ug kini nagtambog sa kamatuoran+ ngadto sa yuta,+ ug kini milihok ug nagmalamposon.+ 13  Ug nadungog ko ang usa nga balaan+ nga nagasulti, ug may laing balaan nga miingon ngadto sa usa nga nagsulti: “Hangtod kanus-a ang panan-awon mahitungod sa makanunayong halad+ ug sa kalapasan nga nagpahinabog pagkaawaaw,+ aron ang balaang dapit ug ang panon himoong mga butang nga pagayatakan?”+ 14  Busa siya miingon kanako: “Hangtod sa duha ka libo tulo ka gatos ka mga gabii ug mga buntag; ug ang balaang dapit ipahiuli gayod ngadto sa iyang hustong kahimtang.”+ 15  Unya, samtang ako, si Daniel, nagtan-aw sa panan-awon ug nagtinguha sa pagsabot,+ ania karon! dihay nagbarog sa akong atubangan kansang panagway sama sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas.+ 16  Ug nadungog ko ang tingog sa usa ka yutan-ong tawo sa taliwala sa Ulai,+ ug siya misinggit ug miingon: “Gabriel,+ pasabta siya sa butang nga nakita.”+ 17  Busa miduol siya tupad sa akong gibarogan, apan sa nahiduol na siya ako nalisang mao nga ako mihapa. Ug siya miingon kanako: “Sabta,+ Oh anak sa tawo,+ nga ang panan-awon maoy alang sa panahon sa kataposan.”+ 18  Ug samtang siya nagsulti kanako, ako nahinanok nga ang akong nawong nag-ubo sa yuta.+ Busa iya akong gihikap ug gipabarog didto sa akong gibarogan.+ 19  Ug siya miingon: “Ania, ipahibalo ko kanimo ang mahitabo sa kaulahiang bahin sa mahukmanong pagsaway, kay kini alang sa tinudlong panahon sa kataposan.+ 20  “Ang laking karnero nga imong nakita nga may duha ka sungay naglarawan sa mga hari sa Media ug sa Persia.+ 21  Ug ang balhiboong laking kanding naglarawan sa hari sa Gresya;+ ug kon bahin sa dakong sungay nga diha sa taliwala sa iyang mga mata, kini naglarawan sa unang hari.+ 22  Ug kanang usa nga nabali, nga sa kataposan dihay upat nga mibarog puli niini,+ adunay mobarog nga upat ka gingharian gikan sa iyang nasod, apan dili sa iyang kagahom. 23  “Ug sa kaulahiang bahin sa ilang gingharian, sa dihang ang mga maglalapas molihok sa bug-os, adunay hari nga mobarog nga mabangis ang panagway ug makasabot sa dili tin-aw nga mga pulong.+ 24  Ug ang iyang gahom mahimong malig-on, apan dili pinaagi sa iyang kaugalingong gahom.+ Ug sa katingalahang paagi siya magpahinabog pagkalaglag,+ ug siya gayod magmalamposon ug magabuhat nga may kahanas. Ug laglagon gayod niya ang mga gamhanan, ingon man ang katawhan nga gilangkoban sa mga balaan.+ 25  Ug sumala sa iyang hait nga salabotan siya usab gayod magpalampos sa panglimbong diha sa iyang kamot.+ Ug diha sa iyang kasingkasing siya magpasibantog,+ ug sa panahon sa pagkawalay-kabalaka+ iyang laglagon ang daghan. Ug siya mobarog batok sa Prinsipe sa mga prinsipe,+ apan siya mapukan nga dili pinaagi sa kamot.+ 26  “Ug ang nakita mahitungod sa gabii ug sa buntag, nga gikasulti na, maoy matuod.+ Ug ikaw, sa imong bahin, hupting tinago ang maong panan-awon, kay kini alang pa sa daghang mga adlaw.”+ 27  Ug kon bahin kanako, si Daniel, ako gikapoy ug nagdaot sa pipila ka adlaw.+ Unya ako mibangon ug gibuhat ang buluhaton sa hari;+ apan ako nahiugnok kanunay tungod sa butang nga nakita, ug walay mausa nga nakasabot niini.+

Mga Footnote