Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 6:1-28

6  Kadto maayo sa panan-aw ni Dario, ug siya nagbutang sa gingharian ug usa ka gatos ug kawhaan ka satrapa, nga magdumala sa tibuok gingharian;+  ug ibabaw kanila tulo ka hataas nga opisyal, usa kanila si Daniel,+ aron kining mga satrapa+ magpadayon sa paghatag kanila sa taho ug ang hari dili mapildi.+  Unya si Daniel nahimong mas inila+ kay sa hataas nga mga opisyal ug sa mga satrapa, sanglit diha kaniya ang usa ka talagsaong espiritu;+ ug ang hari nagtinguha sa pagtuboy kaniya ibabaw sa tibuok gingharian.  Niadtong panahona ang hataas nga mga opisyal ug ang mga satrapa nagtinguha nga makakaplag ug ikapasangil batok kang Daniel labot sa gingharian;+ apan wala gayoy ikapasangil o daotang butang nga ilang nakaplagan, sanglit siya kasaligan ug wala gayoy pagpasagad o daotang butang nga nakaplagan diha kaniya.+  Busa kining mga tawo nga lig-on ug lawas nag-ingon: “Wala gayod kitay makaplagan nga ikapasangil batok kang Daniel, gawas lamang kon pangitaon nato kini batok kaniya diha sa balaod sa iyang Diyos.”+  Busa kining hataas nga mga opisyal ug mga satrapa nagpanon sa pag-adto sa hari,+ ug mao kini ang ilang gisulti kaniya: “Oh Dario nga hari, mabuhi ka hangtod sa mga panahong walay tino.+  Ang tanang hataas nga opisyal sa gingharian, ang mga prepekto ug ang mga satrapa, ang hataas nga mga harianong opisyal ug ang mga gobernador, nagkasabot nga himoon ang usa ka harianong lagda+ ug ipatuman ang usa ka sugo, nga si bisan kinsa nga mangaliya ngadto kang bisan kinsa nga diyos o tawo sulod sa katloan ka adlaw gawas lamang nganha kanimo, Oh hari, itambog sa gahong sa mga leyon.+  Karon, Oh hari, hinaot himoon mo ang lagda ug pirmahan ang sinulat,+ aron dili kini mausab, sumala sa balaod sa mga Medianhon ug sa mga Persianhon,+ nga dili paganulohon.”+  Busa, gipirmahan ni Haring Dario ang sinulat ug ang sugo.+ 10  Apan si Daniel, sa pagkahibalo niya nga ang sinulat gipirmahan, misulod sa iyang balay, ug, ang mga bentana sa iyang lawak-sa-atop giablihan niya paingon sa Jerusalem,+ sa makatulo sa usa ka adlaw+ siya miluhod ug nag-ampo+ ug naghatag ug pagdayeg sa atubangan sa iyang Diyos,+ ingon sa iyang ginahimo una pa niana.+ 11  Niadtong higayona kining mga tawo nga lig-on ug lawas nagpanon sa pagsulod ug nakaplagan si Daniel nga nangaliya ug nangamuyo atubangan sa iyang Diyos.+ 12  Unya sila miduol ug nag-ingon atubangan sa hari mahitungod sa sugo sa hari: “Dili ba adunay usa ka sugo nga imong gipirmahan nga si bisan kinsa nga mangaliya kang bisan kinsa nga diyos o tawo sulod sa katloan ka adlaw gawas lamang nganha kanimo, Oh hari, siya itambog sa gahong sa mga leyon?”+ Ang hari mitubag ug miingon: “Ang maong butang malig-on sumala sa balaod sa mga Medianhon ug sa mga Persianhon, nga dili paganulohon.”+ 13  Dihadiha sila mitubag, ug sila miingon atubangan sa hari: “Si Daniel,+ nga usa sa mga destiyero nga taga-Juda,+ wala magtamod kanimo, Oh hari, ni sa sugo nga imong gipirmahan, apan makatulo sa usa ka adlaw siya nagapangaliya.”+ 14  Ug ang hari, sa pagkadungog gayod niya sa pulong, siya wala gayod mahimuot niini,+ ug iyang gipunting ngadto kang Daniel ang iyang hunahuna aron sa pagluwas kaniya;+ ug hangtod sa pagsalop sa adlaw siya naningkamot sa pagluwas kaniya. 15  Sa kataposan kining mga tawo nga lig-on ug lawas nagpanon sa pag-adto sa hari, ug sila nag-ingon sa hari: “Timan-i, Oh hari, nga ang balaod sa mga Medianhon ug sa mga Persianhon mao nga bisan unsang sugo+ o lagda nga gihimo sa hari dili pagausbon.”+ 16  Busa ang hari nagsugo, ug ilang gidala si Daniel ug gitambog siya sa gahong sa mga leyon.+ Ang hari mitubag ug miingon kang Daniel: “Ang Diyos nga imong gialagaran kanunay, siya magluwas kanimo.”+ 17  Ug usa ka bato ang gidala ug gibutang sa baba sa gahong, ug ang hari nagtimbre niini sa iyang igtitimbre nga singsing ug sa igtitimbre nga singsing sa iyang mga kadagkoan, aron walay mausab mahitungod kang Daniel.+ 18  Niadtong higayona ang hari miadto sa iyang palasyo ug nagpalabay sa kagabhion nga nagpuasa,+ ug walay mga tulonggon nga gidala sa iyang atubangan, ug siya wala makatulog.+ 19  Sa kataposan ang hari, sa pagkakaadlawon, mibangon sa dihang hayag na, ug midali sa pag-adto sa gahong sa mga leyon. 20  Ug sa nahiduol na siya sa gahong, siya misinggit sa subo nga tingog ngadto kang Daniel. Ang hari misulti ug miingon kang Daniel: “Oh Daniel, alagad sa buhing Diyos, ang imong Diyos ba nga kanunay nimong gialagaran+ nakaluwas kanimo gikan sa mga leyon?”+ 21  Dihadiha si Daniel misulti ngadto sa hari: “Oh hari, mabuhi ka gayod hangtod sa mga panahong walay tino. 22  Ang akong Diyos+ nagpadala sa iyang manulonda+ ug nagtak-om sa baba sa mga leyon,+ ug wala nila ako unsaa, sanglit sa iyang atubangan nakaplagan ako nga inosente;+ ug sa imong atubangan, Oh hari, wala ako makahimo ug daotang buhat.”+ 23  Unya ang hari nalipay kaayo,+ ug nagsugo siya nga haw-ason si Daniel gikan sa gahong. Ug si Daniel gihaw-as gikan sa gahong, ug wala gayoy nakaplagan nga kadaot diha kaniya, tungod kay siya misalig man sa iyang Diyos.+ 24  Ug ang hari nagmando, ug ilang gidala kadtong mga tawo nga lig-on ug lawas nga nagsumbong kang Daniel,+ ug ngadto sa gahong sa mga leyon ilang gitambog sila,+ ang ilang mga anak ug ang ilang mga asawa;+ ug wala pa gani sila makaabot sa ilalom sa gahong gikuninitan na sila sa mga leyon, ug ang tanan nilang bukog ilang gipangdugmok.+ 25  Unya si Dario nga hari misulat ngadto sa tanang mga katawhan, nasodnong mga pundok ug mga pinulongan nga nagpuyo sa tibuok yuta:+ “Hinaot ang inyong kalinaw molambo pag-ayo!+ 26  Gikan kanako gipagula ang usa ka mando+ nga, sa matag dominyo sa akong gingharian, ang katawhan kinahanglang mangurog ug mahadlok atubangan sa Diyos ni Daniel.+ Kay siya mao ang buhi nga Diyos ug ang Usa nga magpadayon hangtod sa panahong walay tino,+ ug ang iyang gingharian+ dili magun-ob,+ ug ang iyang dominyo hangtod sa kahangtoran.+ 27  Siya nagaluwas ug nagapahigawas+ ug nagahimog mga ilhanan ug mga katingalahan diha sa kalangitan+ ug sa yuta,+ kay iyang giluwas si Daniel gikan sa kuyamas sa mga leyon.” 28  Ug kon bahin kang Daniel, siya nagmauswagon diha sa gingharian ni Dario+ ug diha sa gingharian ni Ciro nga Persianhon.+

Mga Footnote