Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 5:1-31

5  Kon mahitungod kang Belsazar+ nga hari, siya naghimog usa ka dakong kombira alang sa usa ka libo niyang kadagkoan, ug atubangan niining usa ka libo siya miinom ug bino.+  Si Belsazar, nga ilalom sa impluwensiya sa bino,+ miingon nga dad-on didto ang mga sudlanan nga bulawan ug plata+ nga gikuha ni Nabucodonosor nga iyang amahan gikan sa templo nga didto sa Jerusalem, aron nga gikan niini makainom ang hari ug ang iyang mga kadagkoan, ang iyang mga puyopuyo ug ang iyang segundaryong mga asawa.+  Niadtong higayona ilang gidala ang mga sudlanan nga bulawan nga ilang gikuha gikan sa templo sa balay sa Diyos nga didto sa Jerusalem, ug miinom gikan niini ang hari ug ang iyang mga kadagkoan, ang iyang mga puyopuyo ug ang iyang segundaryong mga asawa.  Sila miinom ug bino, ug ilang gidayeg ang mga diyos nga bulawan ug plata, tumbaga, puthaw, kahoy ug bato.+  Niadtong gutloa ang mga tudlo sa kamot sa usa ka tawo mitungha ug sa atubangan sa tangkawan misulat diha sa bungbong sa palasyo sa hari,+ ug nakita sa hari ang likod sa kamot nga nagsulat.  Niadtong higayona, kon mahitungod sa hari, ang iyang panagway nalain, ug ang iyang hunahuna nakapalisang kaniya,+ ug ang mga lutahan sa iyang balat-ang nanglugak+ ug ang iyang mga tuhod nagpingkiay.+  Ang hari misinggit sa makusog nga dad-on didto ang mga diwatahan, ang mga Caldeanhon ug ang mga astrologo.+ Ang hari mitubag ug miingon sa mga tawong maalamon sa Babilonya: “Bisan kinsa nga makabasa niini nga sinulat ug makapakita kanako sa hubad niini, siya pagabestihan sa purpura,+ uban sa kulentas nga bulawan diha sa iyang liog, ug ingong ikatulo sa gingharian siya magmando.”+  Niadtong higayona nangabot ang tanang tawong maalamon sa hari, apan sila walay katakos sa pagbasa sa sinulat o sa pagpadayag sa hubad ngadto sa hari.+  Busa si Haring Belsazar nalisang pag-ayo ug nalain ang iyang panagway; ug ang iyang mga kadagkoan nangalibog.+ 10  Kon mahitungod sa rayna, tungod sa mga pulong sa hari ug sa iyang mga kadagkoan siya misulod ngadto sa hawanan sa bangkete. Ang rayna mitubag ug miingon: “Oh hari, mabuhi ka gayod hangtod sa mga panahong walay tino.+ Ayaw tugoti nga ang imong hunahuna magpalisang kanimo, ni malain ang imong panagway. 11  Adunay usa ka tawo nga may katakos sa imong gingharian nga may espiritu sa balaan nga mga diyos;+ ug sa mga adlaw sa imong amahan ang kahayag ug ang hait nga salabotan ug ang kaalam nga sama sa kaalam sa mga diyos nakaplagan diha kaniya, ug si Haring Nabucodonosor nga imong amahan nagpahimutang kaniya ingong pangulo+ sa mga salamangkerong saserdote, sa mga diwatahan, sa mga Caldeanhon ug sa mga astrologo, oo, ang imong amahan, Oh hari; 12  sanglit usa ka talagsaong espiritu ug kahibalo ug hait nga salabotan sa paghubad sa mga damgo+ ug sa pagpatin-aw sa mga tigmo ug sa pagsulbad sa mga gumonhap nakaplagan diha kaniya,+ kang Daniel, nga ginganlan sa hari ug Beltesazar.+ Karon ipatawag si Daniel, aron iyang ikapadayag ang mismong hubad.” 13  Busa si Daniel gidala sa atubangan sa hari. Ang hari misulti ug miingon kang Daniel: “Ikaw ba si Daniel nga usa sa mga destiyero nga taga-Juda,+ nga gidala sa hari nga akong amahan gikan sa Juda?+ 14  Ako usab nakadungog mahitungod kanimo nga ang espiritu sa mga diyos anaa kanimo,+ ug ang kahayag ug ang hait nga salabotan ug ang talagsaong kaalam+ nakaplagan diha kanimo. 15  Ug karon gidala sa akong atubangan ang mga tawong maalamon ug ang mga diwatahan, aron ilang mabasa kining mao nga sinulat, aron gayod ipadayag kanako ang hubad niini; apan sila walay katakos nga ipadayag ang hubad sa maong pulong.+ 16  Ug ako nakadungog mahitungod kanimo, nga ikaw makahatag sa mga hubad+ ug sa pagsulbad sa mga gumonhap. Karon, kon ikaw makabasa sa sinulat ug makapadayag kanako sa hubad niini, ikaw pagabestihan sa purpura, uban sa kulentas nga bulawan diha sa imong liog, ug ingong ikatulo sa gingharian ikaw magmando.”+ 17  Niadtong higayona si Daniel mitubag ug miingon atubangan sa hari: “Pasagdi ang imong mga gasa sa imong kaugalingon lamang, ug ang imong mga regalo imong ihatag sa uban.+ Bisan pa niana, basahon ko ang sinulat alang sa hari, ug ang hubad ipadayag ko kaniya.+ 18  Kon bahin kanimo, Oh hari, ang Labing Hataas nga Diyos+ naghatag kang Nabucodonosor nga imong amahan+ sa gingharian ug sa kadako ug sa dignidad ug sa kahalangdon.+ 19  Ug tungod sa kadako nga Iyang gihatag kaniya, ang tanang mga katawhan, nasodnong mga pundok ug mga pinulongan nangurog ug nangahadlok sa iyang atubangan.+ Ang buot niyang patyon, iyang gipatay; ug ang buot niyang hampakon, iyang gihampak; ug ang buot niyang bayawon, iyang gibayaw; ug ang buot niyang paubson, iyang gipaubos.+ 20  Apan sa dihang ang iyang kasingkasing nagmapahitas-on ug ang iyang espiritu nagmatig-a, sa pagkaagi nga nagmapangahason,+ siya gipakanaog gikan sa trono sa iyang gingharian, ug ang iyang dignidad gikuha gikan kaniya.+ 21  Ug siya giabog gikan sa mga anak sa katawhan, ug ang iyang kasingkasing gihimong sama nianang sa mananap, ug siya nagpuyo uban sa ihalas nga mga asno.+ Ang mga tanom ilang gihatag kaniya aron pagakan-on sama gayod sa mga torong baka, ug sa yamog sa kalangitan ang iyang lawas nahumod,+ hangtod nga siya nakaila nga ang Labing Hataas nga Diyos maoy Magmamando sa gingharian sa mga tawo, ug nga ang usa nga buot niya, iyang ipahimutang ibabaw niana.+ 22  “Ug ikaw nga anak niyang si Belsazar,+ ikaw wala magmapainubsanon sa imong kasingkasing,+ bisan tuod nahibaloan mo kining tanan.+ 23  Apan batok sa Ginoo sa mga langit ikaw nagbayaw sa imong kaugalingon,+ ug ilang gidala sa imong atubangan bisan ang mga sudlanan sa iyang balay;+ ug ikaw ug ang imong mga kadagkoan, ang imong mga puyopuyo ug ang imong segundaryong mga asawa miinom ug bino gikan niini, ug ikaw nagdayeg sa mga diyos nga plata ug bulawan, tumbaga, puthaw, kahoy ug bato,+ nga dili makakita o makadungog o makahibalo;+ apan ang Diyos kang kansang kamot anaa ang imong gininhawa+ ug tag-iya sa tanan nimong mga dalan+ wala nimo himayaa.+ 24  Busa gikan sa iyang atubangan may gipadala nga likod sa usa ka kamot, ug kini nga sinulat mismo gisulat.+ 25  Ug mao kini ang sinulat nga gisulat: MEʹNE, MEʹNE, TEʹKEL ug PARʹSIN. 26  “Kini mao ang hubad sa pulong: MEʹNE, giihap sa Diyos ang mga adlaw sa imong gingharian ug gitapos na kini.+ 27  “TEʹKEL, ikaw gitimbang sa timbangan ug nakaplagang kulang.+ 28  “PEʹRES, ang imong gingharian gibahin na ug gihatag ngadto sa mga Medianhon ug sa mga Persianhon.”+ 29  Niadtong higayona misugo si Belsazar, ug ilang gibestihan si Daniel ug purpura, uban sa kulentas nga bulawan diha sa iyang liog; ug ilang gimantala mahitungod kaniya nga siya mahimong ikatulo nga magmamando sa gingharian.+ 30  Niadtong gabhiona mismo si Belsazar nga haring Caldeanhon gipatay+ 31  ug si Dario+ nga Medianhon nakadawat sa gingharian, nga mga kan-umag-duha ka tuig ang pangedaron.

Mga Footnote