Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 10:1-21

10  Sa ikatulo ka tuig ni Ciro+ nga hari sa Persia dihay butang nga gipadayag kang Daniel, nga ginganlag Beltesazar;+ ug ang butang matuod, ug dihay usa ka dakong gubat.+ Ug iyang nasabtan ang maong butang, ug siya nakasabot sa butang nga nakita.+  Niadtong mga adlawa ako, si Daniel, nagbangotan+ sa tibuok tulo ka semana.  Ako wala mokaon ug lamiang tinapay, ug walay unod o bino nga misulod sa akong baba, ug wala gayod ako manghiso hangtod nga natapos ang tibuok tulo ka semana.+  Ug sa ikakawhaag-upat ka adlaw sa unang bulan, samtang ako didto sa tampi sa dakong suba, nga mao, ang Hidekel,+  giyahat ko usab ang akong mga mata ug tan-awa, may usa ka tawo nga nagbestig lino,+ kansang hawak+ binaksan ug bulawan sa Upaz.+  Ug ang iyang lawas sama sa krisolito,+ ug ang iyang nawong sama sa dagway sa kilat,+ ug ang iyang mga mata sama sa nagkalayo nga mga sulo,+ ug ang iyang mga bukton ug ang dapit sa iyang mga tiil sama sa pinasinaw nga tumbaga tan-awon,+ ug ang tingog sa iyang mga pulong sama sa tingog sa usa ka panon sa katawhan.  Ug ako, si Daniel, ako lamang ang nakakita sa dagway; apan kon bahin sa mga tawo nga diha uban kanako, sila wala makakita sa maong dagway.+ Apan, sila giabot ug hilabihang pagpangurog, mao nga nanagan sila aron sa pagtago.  Ug ako—ako nahibiling nag-inusara, mao nga nakita ko kining kahibudngan nga dagway. Ug walay kusog nga nahibilin kanako, ug ang akong dignidad nahugno, ug walay kusog nga nagpabilin kanako.+  Ug nadungog ko ang tingog sa iyang mga pulong; ug samtang nadungog ko ang tingog sa iyang mga pulong, nahinanok+ usab ako nga nag-ubo, nga ang akong nawong ngadto sa yuta.+ 10  Ug, tan-awa! dihay kamot nga mihikap kanako,+ ug kini inanay nga nagpalihok kanako nga mobangon nga nanukod sa akong mga tuhod ug sa mga palad sa akong kamot. 11  Ug siya miingon kanako: “Oh Daniel, ikaw nga tawong tilinguhaon kaayo,+ sabta ang mga pulong nga akong isulti kanimo,+ ug barog sa una nimong gibarogan, kay ako gipadala karon nganhi kanimo.” Ug sa dihang gisulti niya kanako kining mga pulonga, ako mibarog, nga nagkurog. 12  Ug siya miingon kanako: “Ayaw kahadlok,+ Oh Daniel, kay sukad sa unang adlaw nga imong gitugyan ang imong kasingkasing sa pagsabot+ ug ikaw nagpaubos atubangan sa imong Diyos,+ ang imong mga pulong gidungog, ug ako mianhi tungod sa imong mga pulong.+ 13  Apan ang prinsipe+ sa gingharian sa Persia+ nagbarog batok+ kanako sulod sa kawhaag-usa ka adlaw, ug, tan-awa! si Miguel,+ ang usa sa mga labawng prinsipe,+ miabot sa pagtabang kanako; ug ako, sa akong bahin, nagpabilin didto tupad sa mga hari sa Persia.+ 14  Ug ako mianhi aron sa pagpasabot kanimo kon unsay modangat sa imong katawhan+ sa kaulahiang bahin sa mga adlaw,+ tungod kay usa kini ka panan-awon+ nga alang pa sa mga adlaw nga moabot.”+ 15  Karon sa dihang gisulti niya kanako ang mga pulong nga sama niini, akong gitumong ang akong nawong sa yuta+ ug nahimong amang. 16  Ug, tan-awa! ang usa nga sama sa panagway sa mga anak sa katawhan mihikap sa akong mga ngabil,+ ug akong gibuka ang akong baba ug misulti+ ug miingon ngadto niya nga nagbarog sa akong atubangan: “Oh akong ginoo,+ tungod sa maong dagway ako nangurog sa sulod nako, ug walay kusog nga nagpabilin kanako.+ 17  Busa giunsa man sa alagad niining akong ginoo sa pagsulti niining akong ginoo?+ Ug kon bahin kanako, hangtod karon walay kusog nga nagpabilin kanako, ug wala gayoy gininhawa nga nahibilin kanako.”+ 18  Ug ang usa nga sama sa dagway sa yutan-ong tawo mihikap kanako pag-usab ug nagpalig-on kanako.+ 19  Unya siya miingon: “Ayaw kahadlok,+ Oh tawo nga tilinguhaon kaayo.+ Hinaot nga ikaw may kalinaw.+ Magmakusganon ka, oo, magmakusganon.”+ Ug sa pagsulti niya kanako ako nangusog ug sa kataposan miingon: “Sulti akong ginoo,+ kay gilig-on mo ako.”+ 20  Busa siya miingon: “Nahibalo ka ba gayod kon nganong mianhi ako kanimo? Ug karon ako mobalik aron makig-away batok sa prinsipe sa Persia.+ Sa pag-adto nako, tan-awa! ang prinsipe sa Gresya moanhi usab.+ 21  Apan, akong isaysay kanimo ang mga butang nga gitala sa kasulatan sa kamatuoran,+ ug walay usa nga lig-ong nagpaluyo kanako niining mga butanga gawas kang Miguel,+ ang inyong prinsipe.+

Mga Footnote