Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Daniel 1:1-21

1  Sa ikatulo ka tuig sa paghari ni Jehoiakim+ nga hari sa Juda, si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya miadto sa Jerusalem ug gilikosan kini.+  Sa ngadtongadto gitugyan ni Jehova sa iyang kamot si Jehoiakim nga hari sa Juda+ ug ang pipila sa mga galamiton+ sa balay sa matuod nga Diyos, ug iyang gidala kini ngadto sa yuta sa Sinar+ sa balay sa iyang diyos; ug iyang gidala ang mga galamiton ngadto sa balay nga tipiganan sa bahandi sa iyang diyos.+  Unya gisugo sa hari si Aspenaz nga iyang pangulong opisyal sa palasyo+ sa pagdala ug pipila sa mga anak sa Israel ug sa mga kaliwat nga harianon ug sa mga hamili,+  mga batan-on nga walay depekto,+ apan ambongan ug may hait nga salabotan sa tanang kaalam+ ug sinati sa kahibalo, ug adunay katakos sa pag-ila sa mga butang nga nahibaloan,+ nga may katakos usab sa pagbarog diha sa palasyo sa hari;+ ug tudloan sila sa mga sinulat ug sa pinulongan sa mga Caldeanhon.  Dugang pa, ang hari migahin alang kanila ug adlaw-adlawng tagana gikan sa lamiang mga pagkaon+ sa hari ug gikan sa iyang bino nga ilimnon, sa pagmatuto gayod kanila sulod sa tulo ka tuig, aron sa pagkatapos niana sila makabarog atubangan sa hari.  Karon taliwala kanila mao ang pipila sa mga anak sa Juda, si Daniel,+ si Hananias, si Misael ug si Azarias.+  Ug ang pangunang opisyal sa palasyo naghatag kanila ug mga ngalan.+ Busa siya naghatag kang Daniel sa ngalan nga Beltesazar;+ ug kang Hananias, nga Sadrak; ug kang Misael, nga Mesak; ug kang Azarias, nga Abednego.+  Apan gihukom ni Daniel sa iyang kasingkasing nga dili niya hugawan+ ang iyang kaugalingon sa lamiang mga pagkaon sa hari ug sa iyang bino nga ilimnon. Ug siya nagpadayon sa paghangyo sa pangunang opisyal sa palasyo nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon.+  Busa gihimo sa matuod nga Diyos nga si Daniel makakaplag ug mahigugmaong-kalulot ug kaluoy atubangan sa pangunang opisyal sa palasyo.+ 10  Busa ang pangunang opisyal sa palasyo miingon kang Daniel: “Nahadlok ako sa akong ginoo nga hari, nga nagtagana sa inyong pagkaon ug sa inyong ilimnon.+ Nan, nganong buot ninyong makit-an niya ang inyong mga nawong nga nagminghoy kon itandi sa kabataan nga sama kaninyog edad, ug nganong pagahimoon ninyong sad-an ang akong ulo sa atubangan sa hari?” 11  Apan si Daniel miingon sa magbalantay nga gitudlo sa pangunang opisyal sa palasyo+ sa pag-atiman kang Daniel, Hananias, Misael ug Azarias: 12  “Palihog, sulayi ang imong mga sulugoon sulod sa napulo ka adlaw, ug pahatagi kami nila ug mga utanon+ nga among pagakan-on ug tubig nga pagaimnon; 13  ug ipaatubang kanimo ang among panagway ug ang panagway sa kabataan nga nagakaon sa lamiang mga pagkaon sa hari, ug buhaton mo sa imong mga sulugoon ang sumala sa imong makita.” 14  Sa kataposan siya nagpatalinghog kanila mahitungod niining butanga ug gisulayan sila sulod sa napulo ka adlaw. 15  Ug sa kataposan sa napulo ka adlaw ang ilang mga panagway mas maayong tan-awon ug mas undanon kay sa tanang batan-on nga nagkaon sa lamiang mga pagkaon sa hari.+ 16  Busa ang magbalantay nagpadayon sa pagkuha sa ilang lamiang mga pagkaon ug sa ilang bino nga ilimnon ug naghatag kanila ug mga utanon.+ 17  Ug mahitungod niini nga mga batan-on, silang upat, sila gihatagan sa matuod nga Diyos ug kahibalo ug hait nga salabotan sa tanang sinulat ug kaalam;+ ug si Daniel adunay pagsabot sa tanang matang sa mga panan-awon ug sa mga damgo.+ 18  Ug pagkatapos sa mga adlaw nga giingon sa hari nga dad-on sila,+ ang pangunang opisyal sa palasyo midala usab kanila sa atubangan ni Nabucodonosor. 19  Ug ang hari nakigsulti kanila, ug kanilang tanan walay usa nga nakaplagan nga sama kang Daniel, Hananias, Misael ug Azarias;+ ug sila nagpadayon sa pagbarog atubangan sa hari.+ 20  Ug kon mahitungod sa matag butang maylabot sa kaalam ug sa pagsabot+ nga gipakisayod sa hari kanila, iyang nakaplagan nga sila napulo ka pilo nga mas maayo kay sa tanang salamangkerong saserdote+ ug mga diwatahan+ nga diha sa tibuok niyang gingharian. 21  Ug si Daniel nagpabilin didto hangtod sa unang tuig ni Ciro nga hari.+

Mga Footnote