Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Colosas 4:1-18

4  Kamong mga agalon, magpadayon sa paghatag kon unsay matarong ug kon unsay makiangayon ngadto sa inyong mga ulipon,+ sa pagkahibalo nga kamo usab adunay Agalon sa langit.+  Magmalahutayon sa pag-ampo,+ nga magatukaw diha niini uban ang pagpasalamat,+  sa samang panahon magaampo usab alang kanamo,+ nga unta buksan sa Diyos ang usa ka pultahan+ sa pagpamulong alang kanamo, sa pagsulti sa sagradong tinago+ bahin kang Kristo, nga tungod niini ako binilanggo nga may mga talikala;+  aron nga kini akong ipadayag sa paagi nga angayng isulti ko kini.+  Magpadayon sa paglakaw sa kaalam ngadto sa mga tagagawas,+ nga magpalit sa nahiangay+ nga panahon alang sa inyong kaugalingon.  Himoa ang inyong sinultihan nga kanunayng madanihon,+ tinimplahan ug asin,+ aron mahibaloan ninyo kon unsaon pagtubag+ sa matag usa.  Si Tiquico,+ nga akong hinigugmang igsoon ug matinumanong ministro ug isigkaulipon diha sa Ginoo, magpahibalo kaninyo sa tanan kong mga kalihokan.  Aron inyong mahibaloan ang mga butang maylabot kanamo ug aron siya makahupay sa inyong mga kasingkasing,+ ako nagpadala kaniya nganha kaninyo  kauban ni Onesimo,+ nga akong matinumanon ug hinigugmang igsoon, kinsa gikan sa inyong taliwala. Ang tanang butang diri ilang ipahibalo kaninyo. 10  Si Aristarko+ nga akong kaubang binihag nangomosta kaninyo, ug ingon man si Marcos+ nga ig-agaw ni Bernabe, (nga mahitungod kaniya kamo gisugo sa pagdawat+ kaniya kon ugaling siya mahianha kaninyo,) 11  ug si Jesus nga gitawag Justo, sila maoy sa mga tinuli. Kini lamang sila ang akong mga isigkamagbubuhat sa gingharian sa Diyos, ug sila mismo nahimong makapalig-on nga tabang kanako. 12  Si Epafras,+ nga gikan sa inyong taliwala, usa ka ulipon ni Kristo Jesus, nangomosta kaninyo, nga kanunayng nanlimbasog alang kaninyo sa iyang mga pag-ampo, aron kamo sa kataposan makabarog nga bug-os+ ug may hugot nga pagtuo sa bug-os nga kabubut-on sa Diyos. 13  Ako sa pagkatinuod nagpamatuod bahin kaniya nga siya naningkamot pag-ayo alang kaninyo ug alang kanilang atua sa Laodicea+ ug sa Hierapolis. 14  Si Lucas+ nga hinigugmang mananambal nangomosta kaninyo, ug ingon man si Demas.+ 15  Ipangomosta ako sa mga igsoon sa Laodicea ug kang Nimfa ug sa kongregasyon diha sa iyang balay.+ 16  Ug sa mabasa na kining sulata sa inyong taliwala, hikaya nga kini mabasa+ usab sa kongregasyon sa mga taga-Laodicea ug nga mabasa usab ninyo kadtong gikan sa Laodicea. 17  Dugang pa, sultihi si Arquipo:+ “Bantayi kanunay ang ministeryo nga imong gidawat diha sa Ginoo, nga imong matuman kini.” 18  Ania ang akong pangomosta, ni Pablo, sa akong kaugalingong kamot.+ Padayong ibutang sa hunahuna ang akong mga talikala sa bilanggoan.+ Ang dili-takos nga kalulot magauban kaninyo.

Mga Footnote