Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Colosas 2:1-23

2  Kay buot ko nga inyong maamgohan kon unsa kadako ang akong pagpakigbisog+ alang kaninyo ug alang kanila sa Laodicea+ ug alang sa tanan nga wala makakita sa akong nawong diha sa unod,  aron ang ilang mga kasingkasing mahupay,+ aron sila may panag-uyon nga mahugpong diha sa gugma+ ug aron makabaton sa tanang bahandi sa bug-os nga pagsalig sa ilang pagsabot,+ aron makabaton sa tukmang kahibalo sa sagradong tinago sa Diyos, nga mao, si Kristo.+  Maampingong natago diha kaniya ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo.+  Nagsulti ako niini aron walay tawo nga molingla kaninyo pinaagi sa makapaagning mga argumento.+  Kay bisan tuod ako wala diha sa unod, sa gihapon ako uban kaninyo diha sa espiritu,+ nga nagmaya ug nagtan-aw sa inyong kahapsay+ ug sa kalig-on sa inyong pagtuo+ kang Kristo.  Busa, ingon nga inyong gidawat si Kristo Jesus nga Ginoo, magpadayon sa paglakaw nga nahiusa+ kaniya,  nga gipagamot+ ug ginatukod+ diha kaniya ug ginapalig-on diha sa pagtuo,+ ingon sa gitudlo kaninyo, nga manag-awas sa pagtuo diha sa pagpasalamat.+  Pagbantay kamo: basin adunay modagit+ kaninyo pinaagi sa pilosopiya+ ug walay-pulos nga panglimbong+ sumala sa tradisyon sa mga tawo, sumala sa paninugdang+ mga butang sa kalibotan ug dili sumala kang Kristo;  tungod kay diha kaniya nga ang tibuok kabug-osan+ sa hiyas+ sa Diyos+ nagapuyo nga lawasnon. 10  Ug busa kamo nakabaton sa kabug-osan pinaagi kaniya, nga mao ang ulo sa tanang kagamhanan ug awtoridad.+ 11  Pinaagi sa relasyon+ uban kaniya kamo usab gituli+ sa usa ka pagtuli nga wala himoa sa mga kamot pinaagi sa pagtangtang sa unod gikan sa lawas,+ pinaagi sa pagtuli nga iya sa Kristo, 12  kay kamo gilubong uban kaniya diha sa iyang bawtismo,+ ug pinaagi sa relasyon uban kaniya kamo usab duyog nga gibangon+ pinaagi sa inyong pagtuo+ sa pagpalihok+ sa Diyos, nga nagbangon kaniya gikan sa mga patay.+ 13  Dugang pa, bisan kamo mga patay diha sa inyong mga kalapasan ug sa pagkadili-tinuli sa inyong unod, ang Diyos nagbuhi kaninyo uban kaniya.+ Siya malulotong nagpasaylo kanato sa tanan natong kalapasan+ 14  ug gipapas+ ang sinulat-sa-kamot nga dokumento+ batok kanato, nga gilangkoban sa mga sugo+ ug nga maoy batok kanato;+ ug Iyang gikuha kini pinaagi sa paglansang+ niini sa estaka sa pagsakit.+ 15  Nga gihuboan ang mga kagamhanan ug ang mga awtoridad,+ iyang gipasundayag sila diha sa publiko ingong mga nadaog,+ nga nagdala kanila diha sa usa ka parada sa kadaogan+ pinaagi niini. 16  Busa ayaw tugoti nga adunay maghukom+ kaninyo bahin sa pagkaon ug sa pag-inom+ o bahin sa usa ka pangilin+ o sa pagsaulog sa bag-ong bulan+ o sa usa ka igpapahulay;+ 17  kay kanang mga butanga maoy landong+ sa mga butang nga moabot, apan ang katinuoran+ iya ni Kristo.+ 18  Ayaw tugoti nga adunay tawong maghikaw+ kaninyo sa ganti+ kinsa may kahimuot sa pakaaron-ingnon nga pagpaubos ug sa usa ka dagway sa pagsimba sa mga manulonda, “nga ginabarogan” ang mga butang nga iyang nakita, nagpaburot nga walay husto nga hinungdan tungod sa iyang unodnon nga kaisipan, 19  samtang siya wala mangupot pag-ayo sa ulo,+ sa usa nga gikan kaniya ang tibuok nga lawas, nga ginatagan-an ug takdo nga gidugtong+ pinaagi sa mga lutahan niini ug sa mga ugat sa mga lutahan, nagatubo sa tinuboan nga gihatag sa Diyos.+ 20  Kon kamo namatay+ na uban ni Kristo mahitungod sa paninugdang+ mga butang sa kalibotan,+ nganong kamo, nga daw nagkinabuhi diha sa kalibotan, nagpasakop pa sa mga sugo:+ 21  “Ayaw pagkupot, ni pagtilaw,+ ni paghikap,”+ 22  labot sa tanang butang nga gitagana sa kalaglagan pinaagi sa paggamit niini, sumala sa mga sugo ug mga pagtulon-an sa mga tawo?+ 23  Kadto mismong mga butanga, sa pagkatinuod, adunay dagway sa kaalam sa gisangon-sa-kaugalingong dagway sa pagsimba ug pakaaron-ingnon nga pagpaubos, sa grabeng pagsakit sa lawas;+ apan kini walay bili diha sa pagpakigbugno sa pagtagbaw sa unod.+

Mga Footnote