Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Colosas 1:1-29

1  Si Pablo, usa ka apostol ni Kristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Diyos,+ ug si Timoteo+ nga atong igsoon  nganha sa mga balaan ug matinumanong mga igsoon nga nahiusa+ kang Kristo sa Colosas: Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot ug kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan.+  Nagpasalamat+ kami kanunay sa Diyos nga Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa dihang nagaampo kami alang kaninyo,+  sanglit among nadunggan ang inyong pagtuo labot kang Kristo Jesus ug ang gugma nga inyong nabatonan alang sa tanang balaan+  tungod sa paglaom+ nga gitagana alang kaninyo didto sa mga langit.+ Kini nga paglaom inyong nadungog kaniadto pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran nianang maayong balita+  nga midangat kaninyo, ingon nga kini nagapamunga+ ug nagalambo+ sa tibuok kalibotan+ ingon sa ginabuhat usab niini taliwala kaninyo, sukad sa adlaw nga inyong nadunggan ug tukmang nahibaloan ang dili-takos nga kalulot+ sa Diyos diha sa kamatuoran.+  Mao kana ang inyong nakat-onan kang Epafras+ nga atong hinigugmang isigkaulipon, nga usa ka matinumanong ministro ni Kristo alang kanato,  nga nagsugilon usab kanamo sa inyong gugma+ sa espirituwal nga paagi.  Mao usab nga kami, sukad sa adlaw nga kami nakadungog niini, wala mohunong sa pag-ampo alang kaninyo+ ug sa paghangyo nga kamo unta mapuno sa tukmang kahibalo+ sa iyang kabubut-on diha sa tanang kaalam+ ug espirituwal nga pagsabot,+ 10  aron kamo magalakaw nga takos+ kang Jehova+ aron bug-os nga makapahimuot kaniya samtang padayon kamong magapamunga sa tanang maayong buhat+ ug molambo sa tukmang+ kahibalo sa Diyos, 11  nga gihimong gamhanan sa bug-os nga gahom sumala sa iyang mahimayaong gahom+ aron makaantos+ sa bug-os ug magpakitag hataas-nga-pailob uban ang kalipay, 12  nga magpasalamat sa Amahan nga naghimo kaninyong angayan alang sa inyong pagpakigbahin sa panulondon+ sa mga balaan+ diha sa kahayag.+ 13  Siya nagpagawas kanato gikan sa awtoridad+ sa kangitngit ug nagbalhin+ kanato ngadto sa gingharian+ sa Anak nga iyang gihigugma,+ 14  nga pinaagi kaniya atong nabatonan ang kagawasan pinaagi sa lukat, ang kapasayloan sa atong mga sala.+ 15  Siya mao ang larawan+ sa dili-makita+ nga Diyos, ang panganay+ sa tanang kalalangan; 16  tungod kay pinaagi kaniya+ gilalang ang tanang ubang butang sa langit ug sa yuta, ang mga butang nga makita ug ang mga butang nga dili-makita, kini man mga trono o kaha pagkaginoo o kagamhanan o awtoridad.+ Ang tanang ubang butang gilalang pinaagi kaniya+ ug alang kaniya. 17  Dugang pa, siya mao ang una sa tanang ubang butang+ ug pinaagi kaniya ang tanang ubang butang gipatungha,+ 18  ug siya mao ang ulo sa lawas, ang kongregasyon.+ Siya ang sinugdan, ang panganay gikan sa mga patay,+ aron siya mahimong una+ sa tanang butang; 19  tungod kay nakitang maayo sa Diyos nga ang tibuok kabug-osan+ mopuyo diha kaniya, 20  ug pinaagi kaniya ipasig-uli+ nganha sa iyang kaugalingon ang tanang ubang butang+ pinaagi sa pagpakigdait+ pinaagi sa dugo+ nga iyang giula diha sa estaka sa pagsakit,+ kini mga butang man sa yuta o mga butang sa mga langit. 21  Sa pagkatinuod, kamo nga nahimulag+ kanhi ug mga kaaway tungod kay ang inyong mga kaisipan diha sa mga buhat nga daotan,+ 22  iyang gipasig-uli+ karon pinaagi sa iyang unodnong lawas pinaagi sa iyang kamatayon,+ aron kamo itanyag nga balaan ug walay lama+ ug walay ikasumbong+ atubangan kaniya, 23  basta kamo magpadayon diha sa pagtuo,+ natukod sa patukoranan+ ug malig-on+ ug wala mahimulag sa paglaom sa maayong balita nga inyong nadungog,+ ug giwali+ sa tibuok kalalangan+ ilalom sa langit. Niini nga maayong balita ako, si Pablo, nahimong ministro.+ 24  Nagmaya ako karon sa akong mga pag-antos alang kaninyo,+ ug ako, sa akong bahin, naghulip kon unsay nakulang sa mga kasakitan+ ni Kristo dinhi sa akong unod alang sa iyang lawas, nga mao ang kongregasyon.+ 25  Nahimo akong ministro+ niini nga kongregasyon sumala sa pagkapiniyalan+ gikan sa Diyos nga gihatag kanako alang sa inyong kaayohan aron iwali sa bug-os ang pulong sa Diyos, 26  ang sagradong tinago+ nga natago sukad sa miaging mga sistema sa mga butang+ ug sa miaging mga kaliwatan. Apan karon kini gipadayag na+ ngadto sa iyang mga balaan, 27  kang kinsa ang Diyos nahimuot sa pagpahibalo kon unsa ang mahimayaong mga bahandi+ niining sagradong tinago+ taliwala sa kanasoran. Kini mao si Kristo+ nga nahiusa kaninyo, ang paglaom sa iyang himaya.+ 28  Siya mao ang atong ginasangyaw,+ nga nagpahimangno sa tanang tawo ug nagtudlo sa tanang tawo diha sa tanang kaalam,+ aron atong ikapresentar ang tanang tawo nga bug-os+ nga nahiusa kang Kristo. 29  Tungod niini ako sa pagkatinuod naghago, nga nanlimbasog+ sumala sa iyang pagpalihok+ ug kini naglihok dinhi kanako nga may gahom.+

Mga Footnote