Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 6:1-15

6  Karon niadtong mga adlawa, sa nagkadaghan ang mga tinun-an, dihay pagbagulbol sa nagsultig-Grego+ nga mga Hudiyo batok sa nagsultig-Hebreohanon nga mga Hudiyo, tungod kay ang ilang mga babayeng balo nataligam-an man sa adlaw-adlaw nga pagpang-apod-apod.+  Busa ang napulog-duha nagpatawag sa panon sa mga tinun-an ngadto kanila ug miingon: “Dili makapahimuot alang kanamo nga biyaan ang pulong sa Diyos aron sa pag-apod-apod ug pagkaon nganha sa mga lamesa.+  Busa, mga igsoon, pangita+ ug pito ka lalaki sa inyong taliwala nga napanghimatud-ang maayo, puno sa espiritu ug kaalam,+ aron among itudlo sila ibabaw niining hinungdanong atimanonon;  apan among ideboto ang among kaugalingon sa pag-ampo ug sa pagministeryo sa pulong.”+  Ug kining mga pulonga nakapahimuot sa tibuok panon, ug ilang gipili si Esteban, usa ka tawong puno sa pagtuo ug sa balaang espiritu,+ ug si Felipe+ ug si Procoro ug si Nicanor ug si Timon ug si Parmenas ug si Nicolas, usa ka kinabig nga taga-Antioquia;  ug ilang gipaatubang sila sa mga apostoles, ug, human makaampo, sila nagtapion sa ilang mga kamot+ diha kanila.  Tungod niana ang pulong sa Diyos padayong mikaylap,+ ug ang mga tinun-an sa Jerusalem padayong nagkadaghan sa hilabihan gayod;+ ug usa ka dakong panon sa mga saserdote+ ang nagpasakop+ sa pagtuo.  Karon si Esteban, nga puno sa pagkamapuangoron ug gahom, naghimog dagkong mga tilimad-on ug mga ilhanan+ taliwala sa katawhan.  Apan dihay pipila ka sakop sa gitawag ug Sinagoga sa mga Tawong Gipagawas nga nanindog, ug sa mga taga-Cirene ug mga taga-Alejandria+ ug sa mga taga-Cilicia+ ug Asia, aron makiglalis kang Esteban; 10  apan sila dili makasugakod batok sa kaalam+ ug sa espiritu nga pinaagi niana siya nagasulti.+ 11  Unya ilang gisibahan sa tago ang mga tawo sa pag-ingon:+ “Kami nakadungog kaniya nga nagasultig mapasipalahong+ mga pulong batok kang Moises ug sa Diyos.” 12  Ug ilang gigubot ang katawhan ug ang mga ansiyano ug ang mga eskriba, ug, mihasmag kaniya, ilang gikuha siya nga pinugos ug gitaral siya ngadto sa Sanhedrin.+ 13  Ug ilang gipaatubang ang bakakon nga mga saksi,+ nga nag-ingon: “Kining tawhana wala mohunong sa pagsultig mga butang batok niining balaang dapit ug batok sa Balaod.+ 14  Pananglitan, kami nakadungog kaniyang nagsulti nga pagatumpagon kuno ni Jesus nga Nasaretnon kining dapita ug pagausbon ang mga kostumbre nga gibilin ni Moises kanato.” 15  Ug samtang ang tanan nga nanglingkod sa Sanhedrin nagsud-ong kaniya,+ ilang nakita nga ang iyang nawong sama sa nawong sa manulonda.+

Mga Footnote