Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 3:1-26

3  Karon si Pedro ug si Juan nangadto sa templo sa takna sa pag-ampo, ang ikasiyam nga takna,+  ug dihay tawo nga bakol sukad pa sa tagoangkan sa iyang inahan+ nga gidala, ug ilang ibutang siya adlaw-adlaw duol sa pultahan sa templo nga gitawag ug Matahom,+ aron mangayog mga gasa sa kaluoy gikan niadtong nanagpanulod sa templo.+  Sa dihang nakita niya si Pedro ug Juan nga mosuloray na sa templo siya nangayog mga gasa sa kaluoy.+  Apan si Pedro, kauban ni Juan, misud-ong+ kaniya ug miingon: “Tan-awa kami.”  Busa iyang gipunting ang iyang pagtagad kanila, nga nagdahom nga may madawat gikan kanila.  Apan, si Pedro miingon: “Ako walay plata ug bulawan, apan unsay ania kanako maoy akong ihatag kanimo:+ Sa ngalan ni Jesu-Kristo nga Nasaretnon,+ lakaw!”+  Niana iyang gigunitan siya sa tuong kamot+ ug gipatindog siya. Dihadiha ang mga lapalapa sa iyang mga tiil ug ang mga bukog sa iyang buolbuol nalig-on;+  ug, nga milukso,+ siya mitindog ug misugod paglakaw, ug siya misulod uban kanila sa templo,+ nga naglakaw ug nagluksolukso ug nagdayeg sa Diyos.  Ug ang tanang tawo+ nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayeg sa Diyos. 10  Dugang pa, sila nakaila kaniya, nga kini mao ang tawo nga maglingkoran diha sa Matahom+ nga Ganghaan sa templo aron mangayog mga gasa sa kaluoy, ug sila natugob sa kahibulong ug sa hilabihang kalipay+ sa nahitabo kaniya. 11  Buweno, samtang ang tawo naggunit kang Pedro ug Juan, ang tanang tawo nanagan ngadto kanila diha sa gitawag ug portiko ni Solomon,+ nga nahibulong sa hilabihan. 12  Sa pagkakita ni Pedro niini, siya miingon sa katawhan: “Mga tawo sa Israel, nganong nangatingala man kamo niini, o nganong nagasud-ong man kamo kanamo nga daw pinaagi sa kaugalingong gahom o diyosnong pagkamahinalaron nga kami nakapalakaw kaniya?+ 13  Ang Diyos ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob,+ ang Diyos sa atong mga katigulangan, naghimaya+ sa iyang Alagad,+ si Jesus, kinsa inyong gitugyan+ ug gidumilian sa atubangan ni Pilato, sa dihang siya mihukom nga buhian siya.+ 14  Oo, inyong gidumilian kanang usa nga balaan ug matarong,+ ug kamo nangayog usa ka tawo, usa ka mamumuno,+ nga maoy ihatag nganha kaninyo, 15  samtang inyong gipatay ang Pangulong Ahente sa kinabuhi.+ Apan ang Diyos nagbangon kaniya gikan sa mga patay, nga niining kamatuorana kami maoy mga saksi.+ 16  Tungod niana ang iyang ngalan, pinaagi sa among pagtuo sa iyang ngalan, nakahimo niining tawhana nga lig-on nga inyong nakita ug nailhan, ug ang pagtuo nga pinaagi kaniya maoy naghatag sa maong tawo niining bug-os nga pagkaayo sa atubangan ninyong tanan. 17  Ug karon, mga igsoon, ako nahibalo nga kamo milihok sa kawalay-alamag,+ ingon sa gihimo usab sa inyong mga magmamando.+ 18  Apan niining paagiha gituman sa Diyos ang mga butang nga iyang gipahibalo nang daan pinaagi sa baba sa tanang manalagna, nga ang iyang Kristo magaantos.+ 19  “Busa, paghinulsol kamo,+ ug pamalik+ kamo aron mapapas ang inyong mga sala,+ aron ang mga panahon sa kahayahay+ moabot gikan sa atubangan ni Jehova 20  ug aron iyang ipadala ang Kristo nga gitudlo alang kaninyo, si Jesus, 21  si kinsa, sa pagkatinuod, pagahuptan sa langit+ hangtod sa mga panahon sa pagpasig-uli+ sa tanang butang nga gisulti sa Diyos pinaagi sa baba sa iyang balaang mga manalagna+ sa karaang panahon. 22  Sa pagkatinuod, si Moises miingon, ‘Si Jehova nga Diyos magapatindog alang kaninyo gikan sa taliwala sa inyong mga igsoon ug usa ka manalagna nga sama kanako.+ Kamo kinahanglang magpatalinghog kaniya sumala sa tanang butang nga iyang isulti kaninyo.+ 23  Sa pagkatinuod, ang bisan kinsa nga kalag nga dili mamati niana nga Manalagna bug-os nga laglagon gikan sa taliwala sa katawhan.’+ 24  Ug ang tanang manalagna, sa pagkatinuod, gikan kang Samuel padayon ug kadtong nagsunod kaniya, ang tanan nga misulti, sa tin-aw nagpahayag usab niining mga adlawa.+ 25  Kamo mao ang mga anak+ sa mga manalagna ug sa pakigsaad nga gihimo sa Diyos sa inyong mga katigulangan, nga nag-ingon kang Abraham, ‘Ug sa imong binhi ang tanang kabanayan sa yuta panalanginan.’+ 26  Una nganha kaninyo,+ ang Diyos, human sa pagpatindog sa iyang Alagad, nagpadala kaniya sa pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpatalikod sa matag usa gikan sa inyong mga buhat nga daotan.”

Mga Footnote