Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Buhat 24:1-27

24  Lima ka adlaw sa ulahi ang hataas nga saserdoteng si Ananias+ milugsong uban sa pipila ka ansiyano ug sa usa ka mamumulong sa publiko, nga ginganlag Tertulo, ug sila naghatag ug impormasyon+ ngadto sa gobernador+ batok kang Pablo.  Sa dihang gitawag siya, si Tertulo misugod sa pagpasakag sumbong batok kaniya, nga nag-ingon: “Sanglit kami nagpahimulos sa dakong kalinaw+ pinaagi kanimo ug nga ang mga reporma nangahimo niining nasora pinaagi sa imong abanteng panghunahuna,  sa tanang panahon ug usab sa tanang dapit among ginadawat kini, Imong Kamahalang+ Felix, uban ang labing dakong pagkamapasalamaton.  Apan aron nga dili na ako makabalda pa kanimo, ako nangamuyo nga sa imong pagkamaluloton patalinghogan mo kami sa makadiyot.  Kay among nakaplagan kining tawhana nga peligroso+ ug nagsugnib ug mga pag-alsa sa pamunoan+ taliwala sa tanang Hudiyo sa tibuok gipuy-ang yuta ug tigpasiugda sa sekta sa mga Nasaretnon,+  usa kinsa misulay usab sa pagpasipala sa templo+ ug kinsa among gidakop.  ——  Pinaagi sa pag-usisa masuta nimo gikan kaniya kining tanan nga among gipasaka batok kaniya.”  Niana ang mga Hudiyo usab miduyog sa pag-atake, nga miinsistir nga tinuod gayod kining mga butanga. 10  Ug sa dihang ang gobernador miyango kang Pablo aron sa pagsulti, siya mitubag: “Kay nahibalo pag-ayo nga sulod na karon sa daghang katuigan ikaw mao ang maghuhukom niining nasora, agig pagdepensa+ andam kong isulti ang mga butang bahin sa akong kaugalingon, 11  kay ikaw anaa man sa posisyon sa pagsuta nga wala pa mokapin ug napulog-duha ka adlaw sukad nga ako mitungas sa Jerusalem aron mosimba;+ 12  ug sila wala makakaplag kanako sa templo+ nga nakiglalis kang bisan kinsa ni nagpahinabo sa usa ka magubtanong panon+ nga mohasmag, diha man sa mga sinagoga o sa tibuok siyudad. 13  Ni ilang mapamatud-an+ kanimo ang mga butang nga ilang gisumbong batok kanako karon. 14  Apan angkonon ko kanimo, nga, sumala sa dalan nga ilang ginatawag ug ‘sekta,’ niining paagiha ako naghatag ug sagradong pag-alagad sa Diyos sa akong mga katigulangan,+ sanglit ginatuohan ko man ang tanan nga nahimutang diha sa Balaod+ ug nahisulat diha sa basahon sa mga Manalagna; 15  ug ako adunay paglaom+ diha sa Diyos, nga ang maong paglaom ginadawat usab niining mga tawhana, nga aduna unyay pagkabanhaw+ sa mga matarong+ ug sa mga dili-matarong.+ 16  Niining bahina, sa pagkatinuod, padayon kong gipaningkamotan ang paghunahuna+ nga dili makasala batok sa Diyos ug sa mga tawo. 17  Busa human sa ubay-ubayng mga tuig ako miabot aron magdalag mga gasa sa kaluoy sa akong nasod, ug mga pahinungod.+ 18  Samtang gibuhat ko kining mga butanga ilang nakaplagan nga ako hinlo sa seremonyal nga paagi diha sa templo,+ apan dili inubanan ug panon sa katawhan o kaguliyang. Apan dihay mga Hudiyo gikan sa distrito sa Asia, 19  nga angayng maania unta sa imong atubangan ug mopasaka ug sumbong batok kanako kon ugaling sila adunay bisan unsa nga batok kanako.+ 20  O kaha, pasultiha ang mga tawo dinhi kon unsang kasaypanan ang ilang nakaplagan samtang ako nagbarog atubangan sa Sanhedrin, 21  gawas lamang niining usa ka pulong nga akong gisinggit samtang ako nagbarog sa ilang taliwala, ‘Mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay ako ginahukman karong adlawa sa inyong atubangan!’”+ 22  Apan, si Felix,+ nga tukma gayong nahibalo sa mga butang mahitungod niini nga Dalan,+ nagpapahawa sa mga tawo ug miingon: “Sa dihang si Lisias+ nga komandante militar makalugsong na, ako mohukom niining mga butanga labot kaninyo.” 23  Ug iyang gimandoan ang opisyal sa kasundalohan nga itener ang maong tawo ug luagan ug diyutay ang pagbantay, ug nga walay usa sa iyang katawhan ang iyang gidid-an sa pag-atiman kaniya.+ 24  Mga pipila ka adlaw sa ulahi si Felix+ miabot uban kang Drusila nga iyang asawa, kinsa usa ka Hudiyo,+ ug iyang gipasugoan si Pablo ug siya namati kaniya bahin sa pagtuo kang Kristo Jesus.+ 25  Apan sa dihang siya namulong bahin sa pagkamatarong+ ug pagpugong-sa-kaugalingon+ ug sa paghukom+ nga moabot, si Felix nalisang ug mitubag: “Sa pagkakaron lakaw una, apan kon makahigayon na ako pasugoan ko ra ikaw pag-usab.” 26  Apan, sa samang panahon siya naglaom nga hatagan siya ug salapi+ ni Pablo. Tungod niana mas subsob gani niyang pasugoan siya ug makigkabildo kaniya.+ 27  Apan, sa paglabay na sa duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festo; ug tungod kay si Felix nagtinguha man nga makabatog pabor+ sa mga Hudiyo, siya nagbilin kang Pablo nga ginapos.

Mga Footnote