Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Awit ni Solomon 4:1-16

4  “Tan-awa! Ikaw matahom,+ Oh akong hinigugma. Tan-awa! Ikaw matahom. Ang imong mga mata sama sa mga salampati,+ luyo sa imong pandong.+ Ang imong buhok sama sa panon sa mga kanding+ nga nanglugsong gikan sa bukirong rehiyon sa Gilead.+  Ang imong mga ngipon sama sa panon sa bag-ong tinupihan nga mga bayeng karnero+ nga mihaw-as gikan sa pagkaligo, nga ang tanan kanila nanganak ug kaluha, nga walay usa kanila nga nawad-an sa iyang mga nati.  Ang imong mga ngabil sama gayod sa usa ka tanod nga sanag-pula, ug ang imong pagsulti makapahimuot.+ Ang imong mga tampihak luyo sa imong pandong sama sa lusok sa granada.+  Ang imong liog+ sama sa torre+ ni David, gitukod sa mga linut-od nga bato, nga niana gipamitay ang linibo ka taming, ang tanang lingin nga mga taming+ sa mga tawong gamhanan.  Ang imong duha ka dughan+ sama sa duha ka nati, ang kaluha sa bayeng gasela, nga nanibsib taliwala sa mga lirio.”+  “Hangtod nga ang adlaw magpahuyohoy+ ug ang landong mahanaw, ako moadto sa bukid sa mira ug sa bungtod sa kamangyan.”+  “Ang tanan kanimo matahom,+ Oh akong hinigugma, ug kanimo walay-ikasaway.+  Uban kanako gikan sa Lebanon, Oh pangasaw-onon,+ uban kanako gikan sa Lebanon+ hinaot ikaw moanhi. Hinaot nga ikaw molugsong gikan sa tumoy sa Anti-Lebanon, gikan sa tumoy sa Senir,+ mismo sa Hermon,+ gikan sa mga puloy-anan sa mga leyon, gikan sa kabukiran sa mga leopardo.  Imong gipapitik ang akong kasingkasing, Oh akong igsoong babaye,+ akong pangasaw-onon,+ imong gipapitik ang akong kasingkasing pinaagi sa usa sa imong mga mata,+ pinaagi sa usa ka pabitay sa imong kulentas. 10  Pagkaanindot sa imong mga pahayag sa pagmahal,+ Oh akong igsoong babaye, akong pangasaw-onon! Labi pa gayong maayo ang imong mga pahayag sa pagmahal kay sa bino ug ang kahumot sa imong mga lana kay sa tanang matang sa pahumot!+ 11  Uban sa dugos sa udlan ang imong mga ngabil nagatulo,+ Oh akong pangasaw-onon. Dugos+ ug gatas anaa ilalom sa imong dila, ug ang kahumot sa imong mga besti sama sa kahumot+ sa Lebanon. 12  Usa ka tanaman nga gialihan ang akong igsoong babaye,+ akong pangasaw-onon, usa ka tanaman nga gialihan, usa ka tubod nga gitak-opan. 13  Ang imong panit usa ka paraiso sa mga granada, uban ang labing maayong mga bunga,+ mga tanom nga henna uban sa mga tanom nga nardo;+ 14  nardo+ ug safron,+ caña+ ug kaningag,+ uban ang tanang matang sa kahoy nga kamangyan, mira ug mga aloe,+ uban ang tanang labing maayong mga pahumot;+ 15  ug usa ka tubod sa mga tanaman, usa ka atabay sa tab-ang nga tubig,+ ug nagadagayday nga mga sapa gikan sa Lebanon.+ 16  Pagmata, Oh hangin sa amihanan, ug sulod, Oh hangin sa habagatan.+ Huyop sa akong tanaman.+ Padaligdiga ang mga pahumot niini.” “Paadtoa ang akong minahal sa iyang tanaman ug pakan-a sa labing maayong mga bunga niini.”

Mga Footnote