Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Amos 9:1-15

9  Nakita ko si Jehova nga nagtindog ibabaw sa halaran,+ ug siya miingon: “Hampaka ang ulo-ulo sa haligi, aron mauyog ang mga bakanan. Ug putli sila sa ulo, silang tanan.+ Ug ang mahibilin kanila akong patyon pinaagi sa espada. Walay usa kanila nga mokalagiw nga molampos sa iyang pagkalagiw, ug walay usa kanila nga moikyas nga makaikyas.+  Kon sila magkalot ngadto sa Sheol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot;+ ug kon sila mosaka ngadto sa kalangitan, gikan didto yudyoron ko sila.+  Ug kon sila magtago sa kinatumyan sa Carmelo, gikan didto pangitaon ko pag-ayo sila ug kuhaon ko sila.+ Ug kon sila magtago gikan sa akong mga mata didto sa salog sa dagat,+ didto sugoon ko ang halas, ug kini mopaak kanila.  Ug kon sila mabihag sa atubangan sa ilang mga kaaway, gikan didto sugoon ko ang espada, ug kini mopatay kanila;+ ug itumong ko ang akong mga mata kanila alang sa daotan, ug dili alang sa maayo.+  Ug ang Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon, mao ang Usa nga mohikap sa yuta, mao nga kini matunaw;+ ug ang tanang molupyo niini magbangotan;+ ug kini motubo gayod sama sa Nilo, ang kinatibuk-an niini, ug mohubas sama sa Nilo sa Ehipto.+  “‘Siya nga nagtukod sa iyang hagdanan diha sa kalangitan,+ ug sa iyang gambalay ibabaw sa yuta nga iyang gitukod;+ siya nga nagtawag sa mga tubig sa dagat,+ aron siya magbubo niana sa nawong sa yuta+—Jehova ang iyang ngalan.’+  “‘Dili ba kamo sama sa mga anak sa mga Cusihanon alang kanako, Oh mga anak sa Israel?’ mao ang giingon ni Jehova. ‘Wala ba ako magpagawas sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto,+ ug sa mga Filistehanon+ gikan sa Creta, ug sa Sirya gikan sa Kir?’+  “‘Tan-awa! Ang mga mata sa Soberanong Ginoong Jehova anaa sa makasasalang gingharian,+ ug iya gayod kining laglagon gikan sa nawong sa yuta.+ Bisan pa niana, dili ko laglagon sa bug-os ang balay ni Jacob,’+ mao ang giingon ni Jehova.  ‘Kay, tan-awa! ako magasugo, ug akong pagaayagon ang balay sa Israel taliwala sa tanang kanasoran,+ ingon sa usa nga nagaayag sa ayagan, aron walay usa ka gamayng bato nga mahulog sa yuta. 10  Pinaagi sa espada sila mangamatay—ang tanang makasasala sa akong katawhan,+ kadtong nag-ingon: “Ang katalagman dili moduol o makaabot kanato.”’+ 11  “‘Nianang adlawa akong patindogon+ ang napukan+ nga balongbalong+ ni David, ug akong ayohon gayod ang ilang mga gawang. Ug ang mga ginun-ob niini akong patindogon, ug kini akong pagatukoron ingon sa kanhing mga adlaw,+ 12  aron panag-iyahon nila ang nahibilin sa Edom,+ ug ang tanang kanasoran nga kanila gitawag ang akong ngalan,’+ mao ang giingon ni Jehova, nga nagabuhat niini. 13  “‘Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug ang magdadaro makaapas sa mag-aani,+ ug ang tigtamak sa mga ubas makaapas sa tigdala sa binhi;+ ug ang kabukiran magpatulo sa tam-is nga bino,+ ug ang kabungtoran mangatunaw.+ 14  Ug tigomon ko pagbalik ang mga binihag sa akong katawhang Israel,+ ug tukoron nila ang mga biniyaang siyudad ug pagapuy-an kini,+ ug magtanom ug mga parasan ug mag-inom sa bino niini, ug maghimog mga tanaman ug magkaon sa bunga niini.’+ 15  “‘Ug itanom ko gayod sila diha sa ilang yuta, ug sila dili na pagalukahon gikan sa ilang yuta nga akong gihatag kanila,’+ nag-ingon si Jehova nga imong Diyos.”

Mga Footnote