Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Amos 6:1-14

6  “Alaot kadtong anaa sa kahayahay+ diha sa Zion ug kadtong nagasalig sa bukid sa Samaria! Sila mao ang mga inila sa pangunang bahin sa kanasoran, ug kanila nanganha ang balay sa Israel.  Pangadto kamo sa Calne, ug tan-awa; ug gikan didto lakaw ngadto sa daghag-molupyo nga Hamat,+ ug lugsong ngadto sa Gat+ sa mga Filistehanon. Mas maayo ba sila kay niini nga mga gingharian, o ang ila bang teritoryo mas dako kay sa inyong teritoryo?+  Giwagtang ba ninyo sa inyong hunahuna ang makatalagmanong adlaw,+ ug gipaduol ba ninyo ang puloy-anan sa kapintasan?+  Kamo nga naghigda sa mga higdaanan nga garing+ ug naghay-ad diha sa ilang mga higdaanan, ug nagkaon sa mga laking karnero gikan sa panon ug sa mga toreyong baka gikan sa pinatambok nga mga nating baka;+  nga naggaraygaray sumala sa tingog sa kinuldasan nga tulonggon;+ nga, sama ni David, nagmugna alang sa ilang kaugalingon ug mga tulonggon sa awit;+  nga nagainom gikan sa mga panaksan sa bino,+ ug pinaagi sa piniling mga lana+ nagdihog sa ilang kaugalingon, ug wala masubo tungod sa katalagman ni Jose.+  “Busa karon sila madestiyero nga mahiuna niadtong igadestiyero,+ ug ang hudyaka sa mga nanghay-ad mangawala.  “‘Ang Soberanong Ginoong Jehova nanumpa pinaagi sa iyang kaugalingong kalag,’+ mao ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga panon, ‘“Akong gikasilagan ang garbo ni Jacob,+ ug ang iyang mga puloy-anang torre akong gidumtan,+ ug akong itugyan ang siyudad ug ang tanan nga anaa niana.+  Ug mahitabo gayod nga kon napulo ka tawo ang mahibilin sa usa ka balay, sila usab mangamatay gayod.+ 10  Ug ang igsoon sa iyang amahan magdala kanila nga tagsatagsa, ug magsunog kanila nga tagsatagsa, aron ipagawas ang mga bukog gikan sa balay.+ Ug siya moingon kaniya nga anaa sa kinasuloran nga mga bahin sa balay, ‘May kauban ka pa ba?’ Ug siya moingon, ‘Wala!’ Ug siya moingon, ‘Paghilom! Kay dili kini panahon nga hisgotan ang ngalan ni Jehova.’”+ 11  “‘Kay ania, si Jehova nagsugo,+ ug iya gayong hampakon ang dakong balay aron mahimong ginun-ob ug ang gamayng balay aron mahimong ginuba.+ 12  “‘Modagan ba ang mga kabayo ibabaw sa kabatoan, o aduna bay modaro didto pinaagi sa mga baka? Kay ang hustisya gihimo ninyo nga usa ka makahilo nga tanom,+ ug ang bunga sa pagkamatarong nga ajenjo, 13  kamo nga nagmaya sa butang nga kawang lamang;+ nga nag-ingon: “Wala ba kami magkuhag mga sungay alang sa among kaugalingon pinaagi sa among kusog?”+ 14  Tan-awa! Patindogon ko batok kaninyo, Oh balay sa Israel,’ mao ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga panon, ‘ang usa ka nasod,+ ug sila maglupig kaninyo gikan sa inyong pagsulod sa Hamat+ hangtod sa bul-oganang walog sa Araba.’”

Mga Footnote